Aplikace třetích stran

o nás
­

Informace pro klienty

V souladu s novým zákonem o platebním styku jsme otevřeli naše bankovní rozhraní třetím stranám, tj. společnostem poskytujícím platební služby nebo služby pro správu osobních financí. Tyto společnosti mohou rozhraní využívat pro své mobilní a webové aplikace, které poskytnou našim klientům přístup k informacím o jejich platebních účtech vedených ve Wüstenrotu.

O využívání těchto aplikací se vždy rozhodnete sami. Bez vašeho předchozího souhlasu se třetí strany nemohou prostřednictvím bankovního rozhraní dotazovat na vaše bankovní data a nelze jejich prostřednictvím zadávat platební příkazy.

 

Co potřebujete vědět

 • Aplikace třetí strany vám může sloužit jako doplněk našeho internetového bankovnictví. Nemůžeme ovlivnit vzhled a fungování jednotlivých aplikací, poskytujeme jim pouze bránu k některým datům.
 • Aplikace třetích stran vám poskytují další způsob pro správu vašich účtů. Pokud je nechcete využívat, tak rozhodně nemusíte.
 • Aplikace třetích stran vás mohou informovat například o zůstatku a pohybech na účtu.
 • Pomocí aplikací třetích stran také můžete zadávat platební příkazy.
 • Aplikace vám mohou nabídnout i další služby, může se například jednat o hlídání vašich výdajů a poskytování přehledů o tom, kolik utrácíte s rozdělením na jednotlivé kategorie nákladů.

Jak postupovat

 • Aby se aplikace mohla propojit s vašimi účty v bance, je vždy potřeba váš souhlas. Proto aplikaci třetí strany, která získá přístup k účtu, bude moci používat jen ten, kdo účet vlastní, a jen pokud to sám bude chtít. Nikdo jiný se k němu nedostane.
 • Na výběr máte dvě možnosti. První jsou aplikace, které si můžete nainstalovat do svého mobilního telefonu, tabletu nebo chytrých hodinek. Druhou možností je přístup přes internetovou stránku. Nic nemusíte instalovat, stačí navštívit danou webovou stránku.

Bezpečnost

 • Je jen na vás a vašem rozhodnutí, zda budete aplikaci třetí strany používat a jestli jí dovolíte přístup ke svým účtům. Je to pro vás pouze možnost, nikoli povinnost.
 • Každá společnost (třetí strana), která chce nabídnout aplikaci přistupující k datům našich klientů, potřebuje povolení od České národní banky, případně od jiného příslušného dozorového orgánu.
 • Bez vašeho souhlasu žádná aplikace přístup k vašim údajům nezíská a tento souhlas můžete kdykoliv později zase odvolat na naší Zákaznické lince 257 092 111.
 • Pokud se aplikaci třetí strany rozhodnete používat, je důležité, aby šlo o prověřenou aplikaci staženou z důvěryhodného zdroje. Odpovědnost za důsledky bude totiž vždycky nakonec na tom, kdo se aplikaci rozhodne použít – tedy na vás.
 • Při volbě aplikace třetí strany buďte proto maximálně pozorní a opatrní. Nedůvěryhodné aplikace či webové stránky mohou být pokusem o získání vašich přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví.
 • Při propojování s vašimi účty vás aplikace ve vašem smartphonu nebo internetová stránka přesměruje na propojovací stránku našeho internetového bankovnictví. Vždy si ověřte adresu, kterou vidíte v internetovém prohlížeči. Adresa musí začínat https://apipsd2.wuestenrot.cz a měli byste u ní vidět ikonu zámečku. Když na něj kliknete, objeví se informace o certifikátu vystaveném na jméno Wüstenrot hypoteční banka a.s.
 • Vždy dodržujte obecné zásady bezpečnosti, jako například používání antivirových programů nebo bezpečné připojení k internetu.

Otázky a odpovědi

Jak aplikaci třetí strany udělím souhlas s připojením svých účtů?
V aplikaci třetí strany najdete možnost přidat své účty ve Wüstenrotu. Aplikace vás přesměruje na propojovací stránku našeho internetového bankovnictví, na které zadáte své přihlašovací údaje i SMS klíč, a poté odsouhlasíte, že se aplikace třetí strany může propojit s vašimi účty v naší bance. Nejedná se o přihlášení do internetového bankovnictví, ale o ověření, že jste to právě vy, kdo zadává propojení vašich účtů s aplikací třetí strany.

Jaké informace o mých účtech v aplikaci uvidím a jaké transakce v ní budu moci dělat?
Takto propojené aplikaci budou zpřístupněny detaily vašeho účtu, zůstatek, historie a detaily realizovaných transakcí – zásadně ve stejném rozsahu, jako je máte přístupné ve vašem internetovém bankovnictví od Wüstenrotu. V propojené aplikaci tak můžete tyto detaily vidět a také z ní budete moci zadávat tuzemské platby z vašich účtů, vždy však bude záležet na rozsahu funkcionalit dané aplikace.

Je nutné potvrdit každou platbu zadanou přes aplikaci třetí strany?
Při párování každé aplikace uvidíte, jaká práva aplikaci udělujete. Při každém zadání platby přes aplikaci třetí strany budete rovněž přesměrováni na propojovací stránku, na které stejně jako při párování zadáte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví a následně zadanou platbu zkontrolujete a potvrdíte SMS klíčem. Bez vašeho potvrzení nemůže zadání platby proběhnout.

Mám více účtů u banky a mohu do aplikace přidat jen některé z nich?
To bohužel v současnosti není možné. Aplikaci třetí strany propojíte vždy se všemi svými běžnými a spořicími účty. Termínované vklady s aplikacemi třetích stran nelze propojit, protože se nejedná o platební účty.

Jaké aplikace mohu využívat?
Na internetových stránkách wustenrot.cz je k dispozici seznam aplikací, které mají umožněn přístup do našeho rozhraní, jiné aplikace od vás nemohou požadovat souhlas se spárování s naší bankou.

Na koho se můžu obrátit v případě dotazů?
Nejlépe uděláte, když nám pošlete e-mail na: banka.dotazy@wuestenrot.cz


­

Informace pro třetí strany

Otevřeli jsme pro vás bankovní rozhraní. Díky tomu mohou vznikat nové mobilní a webové aplikace, které umožní našim klientům propojit jejich účty s vašimi aplikacemi. Bez API – rozhraní pro připojení aplikace k bance – a souhlasu klienta není možné získat přístup k bankovním datům.

 

Co potřebujete vědět

Třetí strany mají k dispozici zdarma následující PSD2 API:

 • Informace o platebních účtech – zůstatek účtu, detail účtu, historie plateb a detaily plateb.
 • Zadávání plateb – možnost zadat platební příkaz.

Základní podmínkou přístupu k API je udělení příslušné licence Českou národní bankou, případně jiným příslušným dozorovým orgánem. Máte-li ji, zaregistrujte se v Developer portálu Wustenrot hypoteční banky. Po odsouhlasení Podmínek pro používání portálu (link na dokument), požádejte o přístup k API, o které máte zájem. Poté, co si vaši licenci ověříme, bude potřeba jen doložit, že máte právo jednat za společnost, která ji získala.

V případě dotazů nám zašlete e-mail na: psd2api@wuestenrot.cz.

Dokumenty ke stažení

 • Technická dokumentace
  .PDF 1002 kB
  Stáhnout
 • Podmínky využívání PSD2 API
  .PDF 191 kB
  Stáhnout
­

Seznam aplikací

Seznam aplikací, které mají umožněn přístup do bankovního rozhraní. Jiné aplikace od vás nemohou požadovat souhlas se spárování s naší bankou.

 

Název aplikace Vydavatel Adresa aplikace
Richee Banka CREDITAS a.s. https://www.richee.cz
Online bankovnictví KB Komerční banka, a.s. https://www.kb.cz/cs/ostatni/nase-aplikace/aplikace/otevrene-bankovnictvi-api

 


­

Statistiky dostupnosti API

Na tomto místě zveřejňujeme na čtvrtletní bázi informace o provozu vyhrazeného rozhraní. Podrobnosti najdete v přiložených dokumentech.

Dokumenty ke stažení

 • Statistika dostupnosti API za 4. čtvrtletí 2019 - Internet banka
  .PDF 426 kB
  Stáhnout
 • Statistika dostupnosti API za 4. čtvrtletí 2019 - PSD2
  .PDF 430 kB
  Stáhnout
 • Statistika dostupnosti API za 3. čtvrtletí 2019 - Internet banka
  .PDF 433 kB
  Stáhnout
 • Statistika dostupnosti API za 3. čtvrtletí 2019 - PSD2
  .PDF 448 kB
  Stáhnout
 • Statistika dostupnosti API za 2. čtvrtletí 2019 - Internet banka
  .PDF 212 kB
  Stáhnout
 • Statistika dostupnosti API za 2. čtvrtletí 2019 - PSD2
  .PDF 227 kB
  Stáhnout