Časté otázky

 • Formou online žádosti na internetu https://www.wuestenrot.cz/online/
 • Po telefonu na zákaznické lince 257 092 111
 • U finančního poradce
 • V Internet bance (jako druhý a další produkt retailového bankovnictví Wüstenrot hypoteční banky a.s.)
 • Kopii platného občanského průkazu + kopii druhého dokladu totožnosti (za druhý doklad totožnosti se považuje: cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list, zbrojní průkaz, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny nebo povolení k přechodnému/trva­lému pobytu)
 • Kopii výpisu z registračního účtu nebo kopii smlouvy o účtu, který uvádíte jako registrační účet a který je na vaše jméno

V obou případech jde o kopie, které nemusí být úředně ověřeny.

 • V tomto případě je důležité, kdo je majitelem účtu. Pokud je tento společný účet veden na vaše jméno, můžete založit naše produkty jakýmkoli způsobem (online žádostí, po telefonu, u finančního poradce). Je-li však účet veden na jméno manželky a vy jste disponentem, pak se s žádostí o zřízení produktů musíte obrátit pouze na finančního poradce, kde doložíte pouze platný občanský průkaz.
 • Po zpracování žádosti o uzavření smlouvy o produktu vám zašleme na kontaktní adresu dopis obsahující: Smlouvu o zvoleném produktu s číslem vašeho účtu, průvodní dopis, Všeobecné obchodní podmínky, Produktové podmínky, Podmínky pro elektronické bankovnictví, Sazebník a úrokový lístek.
 • Podepsanou smlouvu zašlete nejlépe do 14 dnů spolu s dokumenty: kopií dvou dokladů totožnosti + kopií výpisu z registračního účtu nebo kopii smlouvy o účtu, který uvádíte jako registrační účet (nesmí být starší než 3 měsíce). Účet musí být veden na vaše jméno.
 • Jakmile obdržíme podepsanou Smlouvu o zvoleném produktu (zvolených produktech) a ostatní požadované dokumenty, zašleme vám „Potvrzení o uzavření produktu“, kde rovněž najdete své klientské číslo. Toto číslo je jedním ze zabezpečovacích prvků potřebných pro aktivaci a obsluhu vaší Internet banky, pomocí níž ovládáte své vložené finanční prostředky. Podrobný popis pro aktivaci Internet banky najdete v Manuálu pro používání Internet banky, který je umístěn na našich internetových stránkách ZDE.
 • K tomu, abyste mohli zvolený produkt nebo produkty začít obsluhovat a zároveň splnili všechny podmínky k uzavření smlouvy o zvoleném produktu, je nutné první vklad z vašeho registračního účtu. Dokud nebude první platba ze zvoleného registračního účtu na účet Wüstenrot hypoteční banka a.s. připsána, bude váš přístup do aplikace Internet banky pouze pasivní.

Registrační účet je jeden z transakčních účtů, který slouží k identifikaci klienta, pokud žádá o uzavření smlouvy o produkt přes webový formulář nebo telefon nebo korespondenčně. Registrační účet musí být nepodnikatelský účet a klient je jeho jediným majitelem. Z tohoto účtu musí být zaslána první platba na účet Wüstenrot hypoteční banky a.s. Po zaslání první platby se tento účet stává automaticky transakčním účtem.

Transakční účet je účet v českých korunách vedený u jakékoliv banky na území České republiky. Na tyto transakční účty je možné zasílat platby ze spořicího účtu vedeného u Wüstenrot hypoteční banky a.s.

 • S finančním poradcem sepíšete žádost o produkt retailového bankovnictví a následně podepíšete smlouvu o uzavření zvoleného produktu.
 • Bezprostředně poté Vám zašleme „Potvrzení o uzavření smlouvy“, kde rovněž najdete své klientské číslo. Toto číslo je jedním ze zabezpečovacích prvků potřebných pro aktivaci a obsluhu vaší Internet banky, pomocí níž ovládáte své vložené finanční prostředky. Podrobný popis pro aktivaci Internet banky najdete v Manuálu pro používání Internet banky, který je umístěn na našich internetových stránkách ZDE.
 • Dokud nebude první platba na účet Wüstenrot hypoteční banka a.s. připsána, bude váš přístup do aplikace Internet banky pouze pasivní.
 • Osoby starší 18 let
 • Fyzické osoby
 • Pro uzavření smlouvy o prvním produktu retailového bankovnictví u Wüstenrot hypoteční banky a.s. přes webový formulář nebo musí osoba vlastnit alespoň jeden účet vedený v Kč u jiné banky v ČR. Pokud klient nevlastní bankovní účet, může si produkt  retailového bankovnictví založit u finančního poradce.

Politicky exponovaná osoba je osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností (např. hlava státu, předseda vlády, ministr, člen parlamentu apod.), dále je to osoba, která obdobnou funkci vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizacích a která zároveň má bydliště mimo ČR nebo takovou funkci vykonává mimo ČR (např. občan ČR, který je poslancem Evropského parlamentu v Bruselu). Za politicky exponovanou osobu se považuje také osoba, která je ve vztahu manželském, partnerském, rodičovském a dalším k výše uvedené osobě (např. manžel/ka, partner/ka, rodič, dítě, zeť, snacha, partner/ka dítěte).

Starosta obce, zastupitel obce, člen politické strany, ministr s výkonem činnosti v ČR apod. nejsou politicky exponovanou osobou.

V případě, že je klient exponovanou osobou, NENÍ možné obchod s touto osobou uzavřít prostřednictvím oprávněného finančního poradce. Klient musí produkty uzavřít přes webový formulář nebo po telefonu.

Přístup k uzavření obchodu s takovou osobu vyplývá ze zákona o praní špinavých peněz.

 • Údaje, které v žádosti uvádíte, slouží k následné identifikaci klienta a dále jsou to údaje, které je banka povinna zjišťovat. Tuto povinnost bance ukládá zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Na Spořicí účet lze finanční prostředky vkládat buď bezhotovostně přes Internet banku, nebo v hotovosti (max. však 1 mil. Kč) v pokladně Wüstenrot hypoteční banky a.s., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 (v případě, že se nejedná o první registrační platbu).
Finanční prostředky lze převádět bezhotovostně ze Spořicího účtu prostřednictvím Internet banky na kterýkoliv účet, který je uveden jako transakční účet. Platební příkazy je rovněž možné provést přes telefon.
Finanční prostředky nelze vybírat v hotovosti.

Prostředky na nově založený účet je možné zaslat až poté, co klient obdrží od banky „Potvrzení o uzavření smlouvy“. Obsahem tohoto dokumentu je klientské číslo, které je potřebné pro aktivaci Internet banky.

Jednoduše tím, že na Spořicím účtu zafixujete prostředky.

Jak na to?

 • V Internetbance si zvolíte množství finančních prostředků a dobu, po kterou je nebudete potřebovat (minimální výše fixované částky je 10 000 Kč a částka musí být vždy zaokrouhlena na celé tisíce).
 • Zvolenou fixaci potvrdíte autorizačním klíčem.
 • Po uplynutí vámi stanovené doby jsou vám finanční prostředky k dispozici a zároveň vám bude připsán věrnostní bonus.

V případě, kdy budete zafixované prostředky potřebovat, jednoduše ve své Internet bance zadáte pokyn ke zrušení fixace. Za předčasné zrušení fixace není účtována žádná sankce, neobdržíte pouze věrnostní bonus.

 • Všechny produkty je možné zrušit jednoduše v Internet bance, vyplněním žádosti o zrušení produktu (záložka Změny a nastavení / Žádosti / Žádosti o zrušení produktu). Pokud nemáte možnost využít Internet banku, můžete požádat o zrušení produktu písemně. V žádosti o zrušení uveďte produkt, který chcete zrušit, a číslo účtu, kam se mají zaslat prostředky ze zrušeného účtu. Žádost musí mít váš úředně ověřený podpis.

Veškeré otázky na případné dotazy najdete v Manuálu pro používání Internet banky, který najdete ZDE. V případě nutnosti nás rovněž můžete kontaktovat na zákaznické lince 257 092 111, nebo na e-mailu: kontakt@wuestenrot.cz.

 • Všechny transakce provedené v Internet bance, jsou provedeny až po autorizaci klientem. Tedy transakce musíte potvrdit. Potvrzení se provádí pomocí autorizačního klíče, který je zasílán formou SMS zprávy na mobilní telefon klienta. Z tohoto důvodu je nutné, aby klient používal mobilní telefon sám! Tedy ani v případě manželů není možné využívat pouze jeden telefon pro zasílání autorizačního klíče pro dva různé klienty.
 • Při komunikaci s bankou prostřednictvím telefonu dochází nejprve k ověření klienta. Ověření se provádí pomocí tzv. bezpečnostních otázek (rodné příjmení matky a heslo pro komunikaci s bankou – 6 číslic). Tyto údaje klient vyplňuje při žádosti o sjednání produktu.