Moje internetové bankovnictví

bankovní služby
 • Společnost Wüstenrot (dále jen Banka) neustále usiluje o zajištění maximálně bezpečného provozu internetového bankovnictví (dále také IB nebo Internet banka). Rizikem při užívání IB se může stát zejména nedostatečné zabezpečení počítače, na němž uživatel IB využívá, případně nedostatečné utajení bezpečnostních prvků, kterými jsou klientské číslo, heslo a autorizační klíč, a z toho plynoucí možnost jejich zneužití ze strany jiných osob.

  Vzhledem k tomu, že osoba zodpovědná za zabránění zneužití dat potřebných pro přístup do IB je především uživatel, důrazně vám doporučujeme seznámit se s následujícími informacemi, které se týkají bezpečnosti přihlašovacích údajů a jejich ochrany před zneužitím ze strany třetí osoby, a důsledně se jimi řídit. Nedodržení níže uvedených pravidel může usnadnit vznik škody, proto je nezbytné v souladu s nimi při využívání IB postupovat. Uváděná zásady jsou však pravidly základními a možností pro posílení bezpečnosti je více.


  Hesla
  Heslo je bezpečnostní osobní prvek a obecný prostředek k autentizaci uživatele. Základní doporučení pro uživatelské heslo:

  • Pro heslo jsou zcela nevhodná jednoduchá slova nebo jejich obměny, data narození, jména partnerů, dětí, psů aj. Takové heslo lze odhalit pomocí tzv. slovníkového útoku nebo informovaného útočníka.
  • Ideální heslo pro zapamatování je vytvořené například prvními písmeny vám známé věty „Bydlím v Soukenické ulici na Praze 11“, tedy „BvSunP11“. Podobná hesla nejsou odhalitelná slovníkovými útoky.
  • Heslo si nikam nezaznamenávejte. Zcela nevhodný je záznam na papírky, do počítače, v peněžence, do diáře, v telefonu. V internetovém prohlížeči nikdy nepovolujte zapamatování hesla. Heslo nikomu nesdělujte, a to ani nejbližším příbuzným. Nezadávejte heslo před jinou osobou.
  • V případě, že si přece jen chcete důvěrné údaje poznamenat, uložte je na bezpečném místě, např. do trezoru.
  • Heslo pravidelně měňte. Nikdy neměňte heslo na jiném formuláři, než v sekci „Změny a nastavení“. Banka po vás v žádném případě nebude vyžadovat jiný postup (telefonicky, elektronicky ani osobně), proto na jakékoli takové výzvy nereagujte a případně na ně Banku upozorněte.
  • Nezasílejte heslo ani jiné údaje k účtu pomocí elektronické pošty nebo SMS, nezadávejte je na jiné internetové stránce, než na stránce určené k přihlášení do IB.
  • Banka nikdy od vás nebude požadovat důvěrné informace (např. heslo pro přihlášení do IB) prostřednictvím e-mailové korespondence. Proto nikdy nereagujte na případné e-mailové zprávy, které žádají o poskytnutí vašich osobních dat nebo přihlašovacích údajů. Banka vám nebude zasílat takový druh zpráv.
  • Heslo do IB nikdy nepoužívejte jinde (např. pro přístup k e-mailu, k sociálním sítím apod.).

   

  Ověření webových adres
  Pro zajištění bezpečnosti je nutné, abyste byli vždy přesvědčeni, že komunikujete se serverem Banky. Kontrolujte na stránkách řádek pro zadání internetové adresy. Vždy se přesvědčte, že se jedná opravdu o stránku, kterou požadujete zobrazit, že nebyla přesměrována na jinou stránku. Komunikace se serverem je zabezpečená pomocí SSL protokolu, který zajišťuje bezpečný přenos dat přes internet pomocí šifrování. Stránku zabezpečenou pomocí protokolu SSL poznáte podle toho, že webová adresa obsahuje prefix https:// a v prohlížeči je ve stavové liště zobrazen symbol uzavřeného zámku. V moderních internetových prohlížečích se kontrola provádí automaticky (řádek s adresou stránky zezelená).

  • Pro přihlášení do IB využívejte oficiální stránky společnosti https://www.wuestenrot.cz/ nebo přímo na adrese https://internetbanka.wuestenrot.cz/. Komunikace je zabezpečena certifikátem s těmito údaji: vystaveno pro - internetbanka.wuestenrot.cz, vystavitel - thawte Extended Validation SHA 256 SSL CA.

  obrazek-lista-zasady-bezpecneho-bankovnictvi.png 

  • Pokud při přihlašování nebo při využívání služeb IB budete mít jakékoliv pochybnosti, kontaktujte prosím neprodleně zákaznickou linku 257 092 111.

   

  Počítač
  Pro práci se službami IB používejte pouze bezpečné počítače, které máte plně pod kontrolou, tzn. máte možnost ovlivnit jejich bezpečnostní nastavení.

  • Pravidelně sledujte a instalujte opravy vydávané výrobci operačních systémů, které odstraňují některé jejich chyby a omezují bezpečnostní rizika.
  • V případě, že používáte operační systém z rodiny Windows, doporučujeme zapnout automatickou aktualizaci systému.
  • Na adrese http://www.microsoft.com/cze/security/protect/ jsou také popsány základní kroky k zabezpečení systému.
  • V žádném případě nedoporučujeme používat k přístupu do IB počítače, o kterých nic nevíte, tj. například v internetových kavárnách.
  • Neinstalujte si do počítače software z nedůvěryhodných zdrojů.

   

  Bezpečnostní programy
  Používejte programy, které umí ochránit počítač, jako jsou antivirové programy, anti-spyware programy a firewall.

  • Vždy mějte na svém počítači nainstalovaný antivirový program, který zvyšuje ochranu před škodlivými programy. Stejně tak je vhodné používat anti-spyware program, jehož úkolem je odstraňovat či blokovat spyware (program, jež se bez vědomí uživatele může dostat do jeho počítače a který využívá internetu k odesílání dat z počítače). Antivirový a anti-spyware program pravidelně aktualizujte.
  • Připojujte se k internetu přes firewall, což je program nebo technické zařízení, které minimalizuje rizika neoprávněného přístupu k počítači z internetu. Firewall zpracovává pouze uživatelem povolené dotazy do internetu a všechna ostatní potencionálně nebezpečná data odfiltruje.

   

  Další doporučení

  • Veškeré tištěné podklady, které jste obdrželi od Banky, uchovejte na bezpečném místě.
  • Neotvírejte e-mailové zprávy od odesílatelů, které neznáte nebo zprávy s podezřelým názvem či obsahem.
  • Navštěvujte na internetu pouze známé a důvěryhodné stránky a neklikejte na odkazy v podezřelých e-mailech. Vyvarujte se stahování neznámých souborů z internetu na počítač, které mohou společně se svým původním účelem nainstalovat i nebezpečné programy. Zejména stránky s erotickým obsahem a nelegálním softwarem obsahují spyware a viry, které mohou infikovat počítač a následně provádět činnost, kterou nemáte pod kontrolou.
­

Proč mít internetové bankovnictví?

Kdykoliv, odkudkoliv, snadno a rychle získáte přehled o svých financích. Bez ohledu na otevírací dobu banky, z pohodlí svého domova nebo zaměstnání. Vaše internetové bankovnictví vám dává komplexní přehled o vašich platbách, platební historii, můžete prozkoumat bankovní výpisy a zůstatky. Máte zde k dispozici i kompletní smluvní dokumentaci.

Přes internetové bankovnictví můžete ovládat svůj Wüstenrot Spořicí účet. Můžete zde také pohodlně zadávat platební příkazy, nebo třeba jen měnit své osobní údaje.

Také zde můžete snadno a rychle uzavírat smlouvy o dalších produktech. Veškeré bankovní služby v internetovém bankovnictví jsme pro vás připravili zdarma.

Bezpečnost je zajištěna autorizací platebních příkazů pomocí autorizačního klíče zaslaného na váš mobilní telefon.

Platební příkazy můžete zadávat přímo v internetovém bankovnictví nebo po telefonu. Příkazy po telefonu přijímá banka pouze v provozní době Po-Čt od 8 do 17 hodin, pá od 8 do 15 hodin. Autorizace platebního příkazu zadávaného po telefonu je provedena na základě zpětného telefonického kontaktu klienta zaměstnancem banky.


Jako návod k Internetovému bankovnictví jsme pro vás připravili Manuál pro používání, kde najdete všechny detaily použití:

Začínáme
První seznámení s vaší Internet bankou a základní informace.

Bezpečnostní upozornění
Přehled základních bezpečnostních pravidel používání vaší Internet banky.

První přihlášení do Internet banky
Jednoduchý postup při vašem prvním přihlášení pro aktivaci vaší Internet banky.

Přihlášení do Internet banky (po prvním přihlášení)
Popis kroků při běžném přihlášení do vaší Internet banky.

Hlavní stránka
Popis hlavní stránky Internet banky pro snadnou orientaci.

Zadávání platebních příkazů
Potřebujete zaplatit složenku nebo provést platební příkaz? Zde je postup, jak pomocí Internet banky můžete jednoduše posílat příkazy k úhradě z vašeho domova nebo kanceláře.

Ovládání Spořicího účtu
Jednoduše založíte nové Spořicí účty, kontrolujete úrokové sazby, provádíte platební příkazy, nastavujete fixace pro získání věrnostního bonusu nebo změníte základní parametry účtu – podrobné postupy najdete v této kapitole Manuálu Internet banky.

Moje smlouvy a zprávy
Zde najdete bezpečně uložené všechny vaše uzavřené smlouvy s Wüstenrot hypoteční bankou a.s. a rovněž si zde můžete přečíst zprávy, které jsme vám zaslali.

Změny a nastavení
V sekci Změny a nastavení si můžete změnit kontaktní údaje, podívat se na přehled provedených změn, změnit heslo či se podívat na výpis aktivit vaší Internet banky. Součástí této sekce je i nastavení transakčních účtů nebo nastavení způsobu doručování výpisů.

Otázky a odpovědi
V této části Manuálu najdete seznam nejčastějších otázek našich zákazníků včetně odpovědí.