Sdělení banky ke snížení limitu úročení spořicího účtu

bankovní služby

Sdělení Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro klienty s celkovým zůstatkem nad 1,5 mil. Kč na Wüstenrot Spořicím účtu A až H

V uplynulých měsících banky znovu snižovaly úrokové sazby a maximální výši zůstatku pro výhodné úročení spořicích účtů.

Od 1. 1. 2014 proto přistoupila i Wüstenrot hypoteční banka a.s. ke snížení limitu úročení u spořicích účtů, a to na 1,5 mil. Kč.

Typ spořicího účtu Limit výhodného úročení
Do 31. 12. 2013 Od 1. 1. 2014
Wüstenrot Spořicí účet A, B, C 5 mil. Kč 1,5 mil. Kč

Wüstenrot Spořicí účet D, E, F, G, H

3 mil. Kč 1,5 mil. Kč

Dopad na úročení spořicích účtů A až H

Pokud od 1. 1. 2014 přesáhne celkový zůstatek spořicího účtu limit 1,5 mil. Kč, bude celý zůstatek úročen 0,1 % p. a.

Nabídka výplaty poměrné části věrnostního bonusu k datu předčasného ukončení fixace

Klientům, kteří mají na spořicím účtu zůstatek vyšší než 1,5 mil. Kč a mají sjednány fixace, nabízíme výplatu poměrné části věrnostního bonusu k datu předčasného ukončení fixace.

Tato nabídka platí pro fixace sjednané do 31. 10. 2013 v případě, že budou předčasně ukončeny v období od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2013.

V okamžiku předčasného ukončení fixace musí celkový zůstatek spořicího účtu převyšovat limit 1,5 mil. Kč.

Poměrná část věrnostního bonusu se vypočítá na základě úrokové sazby pro věrnostní bonus uvedené v Sazebníku a úrokovém lístku platném k datu sjednání fixace, v závislosti na době zvolené fixace, výši fixované částky a počtu dnů, po které byla skutečně částka fixována (tj. ode dne sjednání fixace do dne předcházejícího dni předčasného ukončení fixace).

Netýká se klientů, kteří mají na spořicím účtu zůstatek nižší než 1,5 mil. Kč.

Doporučení pro klienty s celkovým zůstatkem na spořicím účtu, který se blíží limitu 1,5 mil. Kč

Pro snížení pravděpodobnosti, že zůstatek na Vašem spořicím účtu přesáhne limit 1,5 mil. Kč a celý zůstatek pak bude úročen 0,1 % p. a., doporučujeme udržovat na spořicím účtu přibližně 1,45 mil. Kč (rezerva pro přípis úroků v budoucím období).

 •  

  Výpočet poměrné části věrnostního bonusu za předčasně ukončenou fixaci a úročení základní úrokovou sazbou do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014. Uvedené příklady jsou pouze informativní. 

  spořicí účty s fixací sjednanou do 30. 10. 2013
  Na spořicím účtu tranše A s celkovým zůstatkem 1,7 mil. Kč byla sjednána fixace dne 1. 3. 2013, ve výši 200 tis. Kč, na období 12 měsíců. Tato fixace bude předčasně ukončena dne 30. 11. 2013. Za předčasné ukončení fixace bude vyplacena poměrná část věrnostního bonusu ve výši 300,27 Kč 1).

  Výpočet:

  • Zafixovaná výše 200 tis. Kč.
  • Počet dnů fixace 274 (počítáno od 1. 3. 2013 do 29. 11. 2013).
  • Věrnostní bonus (dodatečná úroková sazba) 0,2 % p. a. při předčasném ukončení fixace bude vyplaceno  300,27 Kč 1).
  • Úrok z kladného zůstatku (úročeno základní úrokovou sazbou) 1,2 % p. a.
  Do 31. 12. 2013 bude banka tento účet nadále úročit základní úrokovou sazbou 1,2 % p. a.
  Od 1. 1. 2014 bude banka celkový zůstatek účtu úročit základní úrokovou sazbou pouze 0,1 % p. a.
  spořicí účty s fixací sjednanou od 1. 11. 2013
  Na spořicím účtu tranše A s celkovým zůstatkem 1,7 mil. Kč byla sjednána fixace dne 1. 11. 2013, ve výši 200 tis. Kč, na období 12 měsíců. Tato fixace bude předčasně ukončena do 31. 12. 2013.
  • Věrnostní bonus (dodatečná úroková sazba) - nebude vyplacen. Nebyly splněny podmínky pro výplatu poměrné části věrnostního bonusu.
  • Úrok z kladného zůstatku (úročeno základní úrokovou sazbou) 1,2 % p. a.
  Do 31. 12. 2013 bude banka tento účet nadále úročit základní úrokovou sazbou 1,2 % p. a.
  Od 1. 1. 2014 bude banka celkový zůstatek účtu úročit základní úrokovou sazbou pouze 0,1 % p. a.
  úročení spořicího účtu od 1. 1. 2014
  Na spořicím účtu A s celkovým zůstatkem 1,4 mil Kč.
  • Úrok z kladného zůstatku (úročeno základní úrokovou sazbou) 1,2 % p. a.
  Od 1. 1. 2014 bude banka tento účet nadále úročit základní úrokovou sazbou 1,2 % p. a.
  úročení spořicího účtu od 1. 1. 2014
  Na spořicím účtu tranše A s celkovým zůstatkem 1,7 mil. Kč byla sjednána fixace dne 1. 3. 2013, ve výši 200 tis. Kč, na období 12 měsíců. Tato fixace nebude předčasně ukončena do 31. 12. 2013, celkový zůstatek účtu bude činit stále 1,7 mil. Kč.
  • Úrok z kladného zůstatku (úročeno základní úrokovou sazbou) 0,1 % p. a.
  • Věrnostní bonus - dodatečná úroková sazba 0,2 % p. a. Věrnostní bonus bude vyplacen až po uplynutí sjednané doby trvání fixace.
  Od 1. 1. 2014 bude banka celkový zůstatek účtu úročit základní úrokovou sazbou pouze 0,1 % p. a.

  Předčasně ukončit fixace můžete ve svém internetovém bankovnictví, a to tak, že na detailu spořicího účtu u fixace, kterou chcete zrušit, kliknete na „zrušit fixaci“ (křížek vpravo) a potvrdíte.
  Další možností je fixace ukončit s pomocí operátora do 31. 12. 2013 do 12hod. na telefonu 257 092 111, volba 4 – běžné a spořicí účty.

  ___________________________
  1) z připsané částky bude odvedena srážková daň