Přijďte za námi na farmářské trhy a hrajte o novou kuchyni!

Jaro je čas změny, rekonstrukcí, nových začátků. Markéta Hrubešová a Pavel CejnarTo my dobře víme, a proto vás zveme na naši jarní roadtour, se kterou vyrážíme na oblíbené farmářské trhy po celém Česku. Můžete se těšit na náš pojízdný domeček s kuchyní, soutěže, bohatý program a naše milé ambasadory – moderátora Pavla Cejnara a herečku Markétu Hrubešovou, která vám na místě připraví něco dobrého k ochutnání podle svých originálních receptů.
Na farmářských trzích můžete soutěžit o mnoho zajímavých cen a prostřednictvím formuláře na této straně se můžete zapojit do soutěže o novou kuchyni Gorenje.

Chci soutěžit o novou kuchyni

Na těchto farmářských trzích nás najdete

Těšit se můžete na naše ambasadory, jejich autogramiádu, degustaci Markétiných receptů, soutěže o hodnotné ceny,mapa farmářských trhů s Wüstenrotem dětský koutek a další zábavný program pro děti i dospělé.

 • Šumperk, 6. 4. 2018, Sady 1. máje / U Kašny, 8-14 h.
 • Beroun, 10. 4. 2018, Husovo náměstí, 8-14 h.
 • Karlovy Vary, 20. 4. 2018, Varšavská a Horova ulice 8/1221, 8-13 h.
 • Břeclav, 11. 5. 2018, KD Delta, 17. listopadu 1, 8-13 h.
 • Hradec Králové, 12. 5. 2018, ulice Letců, vedle OD ATRIUM, 8-12 h.
 • Plzeň - Festival polévky, 13. 5. 2018, Nádvoří Plzeňského Prazdroje, U Prazdroje 64/7, 12-17 h.
 • Liberec, 17. 5. 2018, Kostelní ulice, 8-13 h.
 • Ivančice u Brna – slavnosti chřestu a vína, 18. 5. 2018 Palackého náměstí, trvání zastávky: 12-17 h.

Vyhrát novou kuchyni Gorenje za 150 000 Kč je tak snadné!

Stačí vyplnit jednoduchý formulář a napsat, proč byste měli zvítězit právě vy. To je vše!

Přejít na přihlašovací formulář

Wüstík v nové kuchyni GorenjePokud plánujete v nejbližším období pořídit novou kuchyni, je tato soutěž přesně pro vás! Vítězi soutěže zajistíme kompletní kuchyni, a to od návrhu až po samotnou realizaci. Stačí se přihlásit a pak se těšit, že odborná porota, složená ze zástupců Wüstenrotu a Gorenje, vybere právě vás. Hodně štěstí!

 • uzávěrka soutěže: 8. 6. 2018
 • vyhlášení výherce: 8. – 22. 6. 2018
 • realizace od návrhu po montáž: 1. 7. – 31. 8. 2018
 • slavnostní předání nové kuchyně: září 2018

Podrobná pravidla

Soutěž je ukončena

Podmínky a pravidla

Wüstenrot roadtour 2018 „S jarem roste chuť na změnu“ - hlavní soutěž o novou kuchyni

 

 • Pořadatelem soutěže je společnost Wüstenrot – stavební spořitelna a.s., IČO: 471 15 289, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1714 („Pořadatel“).
 • E-mail na Pořadatele: marketing@wuestenrot.cz
 • Oficiální internetové stránky pro poskytování informací týkajících se soutěže: www.wuestenrot.cz/chutnazmenu.

 

 • O účast v soutěži lze požádat pouze prostřednictvím přihlašovacího formuláře, umístěného na www.wuestenrot.cz/chutnazmenu.

  Přejít na přihlašovací formulář

 • Účastníkem soutěže se může stát jen osoba, která vyplní a odešle přihlášku a splňuje níže popsané podmínky účasti v soutěži.
 • Soutěž probíhá a přihlášku je tedy možné podat v období od 15. 3. 2018 do 8. 6. 2018.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a zaměstnanci všech s Pořadatelem spolupracujících agentur, společností, OSVČ mající obchodní vztah s Pořadatelem, a osoby blízké (ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) všem těmto výše uvedeným osobám.
 • Účastníkem soutěže může být pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let.
 • Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která kuchyni, která bude předmětem výměny, využívá pro soukromé účely (domácnost).
 • Jedna osoba může podat pouze jednu přihlášku do soutěže.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky soutěže, u kterých zjistí, nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňují podmínky účasti stanovené těmito pravidly soutěže.
 • V případě, že se výhercem stane osoba, která nesplňuje podmínky tohoto článku, nebude výhra předána. V takovém případě bude výherce vyřazen a porota vybere náhradního výherce. V případě existence více takových výherců se postupuje analogicky.

 

 • Přihlašovací formulář je zveřejněn na microsite www.wuestenrot.cz/chutnazmenu a obsahuje:
  • povinné údaje
   • jméno a příjmení
   • e-mailová adresa
   • telefonní číslo
   • lokace (PSČ)
   • odpověď na otázku, proč by novou kuchyni měl vyhrát právě daný účastník soutěže, resp. jeho rodina
  • nepovinný údaj:
   • přílohy: fotografie místa, kde bude kuchyně instalována
 • Odesláním přihlašovacího formuláře účastník soutěže:
  • potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a pravidly soutěže;
  • udílí souhlas se zpracováním osobních údajů sdělených Pořadateli prostřednictvím přihlašovacího formuláře a v rámci případné vzájemné komunikace pro účely administrace soutěže a pro marketingové účely.
 • Pořadatel není odpovědný za chybné doručení nebo nedoručení registrace prostřednictvím formuláře na microsite.

 

 • Přihlášky budou vyhodnoceny porotou složenou ze zástupce Pořadatele a ze zástupce společností Gorenje v České republice. Porota vybere jednoho výherce. Jako výherce bude vybrán účastník soutěže, jehož rekonstrukce kuchyně bude v kombinaci s potřebností a realizovatelností porotou vyhodnocena jako nejvhodnější.
 • O výsledku vyhodnocení nejsou neúspěšní účastníci soutěže informováni, Pořadatel není povinen tuto informaci poskytnout a není povinen sdělovat jim důvody, proč výhru nezískali.
 • Výherce bude o výhře informován nejpozději do 1 týdne od rozhodnutí poroty prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
 • Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte e-mail či nepřijme telefonát s oznámením o výhře/nereaguje na něj. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl e-mail či nepřijmul telefonát s oznámením o výhře od Pořadatele, nebo nereagoval zpět. V případě, že se výherce neozve Pořadateli zpět do 3 dnů od zaslání e-mailu či provedeného neúspěšného telefonátu, vybere porota náhradního výherce.

 

 • Účastí v soutěži dává soutěžící Pořadateli svolení s pořizováním fotografií a audiovizuálního záznamu (mapování výměny kuchyně), a to od okamžiku vyhlášení vítěze do okamžiku slavnostního předání nové kuchyně („Záznamy“) a svolení se vstupem Pořadatelem určených osob do výhercova obydlí za účelem pořízení Záznamů.
 • Výherce je povinen poskytnout Pořadateli veškerou potřebnou součinnost k pořízení Záznamů.
 • Výherce poskytuje Pořadateli bezúplatnou, výhradní a neomezenou licenci k užití Záznamů, tj. licenci neomezenou časově, teritoriálně (pro celý svět), způsoby, množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí licence jsou též následující oprávnění:
 1. oprávnění Záznamy zpracovat, upravit či jinak změnit;
 2. oprávnění užít jen část Záznamů nebo některé jejich části včetně oprávnění užít odděleně zvukovou a obrazovou složku Záznamů;
 3. oprávnění zařadit části Záznamů do jiného audiovizuálního díla a užít je v jeho rámci v neomezeném rozsahu.
 • Pořadatel není povinen výše popsanou licenci využít a je oprávněn práva z licence poskytnout podlicenčně nebo postoupením licence třetí osobě bez omezení.
 • Výherce dává svolení se zveřejněním Záznamů a případně jeho jména, příjmení a města bydliště.
 • Pořadatel bude Záznamy používat pro marketingové účely spočívající zejména v podpoře značky Wüstenrot a prodeje produktů a služeb Pořadatele a jeho sesterské společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČO: 267 47 154, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 8055.
 • Vzhledem ke kontextu této soutěže Pořadatel bude Záznamy používat výše uvedeným způsobem na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), neboť toto použití považuje za nezbytné pro ochranu svých zájmů.
 • V případě, že bude mít výherce vůči tomuto zpracování výhrady z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, může u Pořadatele vznést proti tomuto zpracování námitku ve smyslu čl. 21 GDPR.

 

 • Soutěžící přihlášením do soutěže potvrzuje, že:
 1. je autorem vložené foto-dokumentace a odpovědi na otázku, nebo že má s autory vypořádána autorská práva a že tato foto-dokumentace a odpověď je původní,
 2. disponuje veškerými právy k této foto-dokumentaci a odpovědi,
 3. užitím foto-dokumentace a odpovědi Pořadatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Pořadatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Pořadateli.
 • Soutěžící uděluje vložením foto-dokumentace a odpovědi do přihlášky Pořadateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití vložené foto-dokumentace a odpovědi bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích, otištění v tiskových a propagačních materiálech Pořadatele, nebo mobilních službách produkovaných Pořadatelem včetně jména a příjmení výherce s uvedením výhry.

 

 • Předmětem výhry je nová kuchyně v hodnotě 150 000 Kč bez DPH, konkrétně:
  • poukaz na slevu na domácí spotřebiče značky Gorenje v hodnotě 50 000 Kč bez DPH (maloobchodní cena)
  • poukaz na slevu na novou kuchyni z kuchyňského studia KUCHYNĚ Gorenje v hodnotě 100 000 Kč bez DPH (katalogová cena)
 • DPH (15 %) i srážkovou daň (15 % z celkové ceny vč. DPH) odvádí Pořadatel.
 • Poukazy na slevu jsou nepřenosné a neprodejné a je třeba je čerpat společně (v rámci jedné kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo).
 • Poukazy na slevu je možné uplatnit pouze v některém z kuchyňských studií KUCHYNĚ Gorenje, jejichž seznam je k dispozici na webu: www.gorenje.cz/kuchyne/kuchynska-studia. Výběr kuchyňského studia KUCHYNĚ Gorenje, ve kterém slevové poukazy chce uplatnit, provádí výherce. O svém výběru informuje Pořadatele, který zajistí možnost čerpání slevových poukazů ve zvoleném kuchyňském studiu KUCHYNĚ Gorenje. Předpokladem pro čerpání slevových poukazů je uzavření příslušné smlouvy mezi výhercem a vybraným kuchyňským studiem KUCHYNĚ Gorenje.
 • Částky poukazů na slevu jsou pevně dané (jinými slovy není možné čerpat např. 95 000 Kč bez DPH na novou kuchyni a 55 000 Kč bez DPH na domácí spotřebiče).
 • V případě, že bude mít výherce zájem o kuchyni v hodnotě převyšující 100 000 Kč bez DPH a/nebo o domácí spotřebiče v hodnotě převyšující 50 000 Kč bez DPH, doplácí danou částku výherce na své vlastní náklady v souladu se smlouvou uzavřenou mezi výhercem a kuchyňským studiem KUCHYNĚ Gorenje.
 • V případě, že výherce nevyčerpá celou hodnotu slevových poukazů, nebo některého z nich, nemá nárok na finanční nebo jinou náhradu.
 • Výherce si sám a na své náklady zajišťuje demontáž stávající kuchyně a případnou stavební úpravu prostor pro instalaci nové kuchyně tak, aby byly prostory včas připraveny pro instalaci nové kuchyně.
 • Slevové poukazy je nutné uplatnit do 7. 7. 2018. Za uplatnění se považuje podpis příslušné smlouvy u vybraného kuchyňského studia KUCHYNĚ Gorenje.
 • Vyhlášení výherce proběhne v období od 15. do 22. 6. 2018.
 • Realizace výhry od projektu po realizaci nové kuchyně proběhne v termínu 1. 7. – 31. 8. 2018.
 • Slavnostní předání nové kuchyně (tedy nová kuchyně bude v tento okamžik již nainstalována včetně domácích spotřebičů) proběhne nejpozději do 30. 9. 2018.
 • Výherce je povinen vybrat si novou kuchyni a domácí spotřebiče tak, aby při respektování dodacích lhůt vybraného kuchyňského studia KUCHYNĚ Gorenje bylo zajištěno, že k slavnostnímu předání nové kuchyně a domácích spotřebičů dojde nejpozději do 30. 9. 2018.
 • V případě, že z důvodů na straně výherce nebude možné slavnostní předání nové kuchyně a domácích spotřebičů realizovat nejpozději do 30. 9. 2018, nebude možné slevové poukazy na danou smlouvu s kuchyňským studiem KUCHYNĚ Gorenje použít a slevové poukazy bez náhrady propadnou.
 • Změna termínů ze strany Pořadatele vyhrazena.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za kvalitu výhry, za realizaci a plnění smlouvy mezi výhercem a vybraným kuchyňským studiem KUCHYNĚ Gorenje, výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci.
 • Pořadatel rovněž nenese odpovědnost za případnou škodu nebo újmu, která by výherci nebo třetím osobám mohla vzniknout v souvislosti s realizací výhry.

 

 • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na microsite www.wuestenrot.cz/chutnazmenu.
 • Pořadatel neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.
 • Pořadatel je oprávněn ze soutěže vyřadit přihlášky:
 1. které neodpovídají zadanému tématu soutěže,
 2. které obsahují prvky násilí či pornografické prvky, jsou vulgární, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy,
 3. které by mohly poškodit dobré jméno Pořadatele, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Pořadatele nebo třetí osoby,
 4. u kterých byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže,
 5. které nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou,
 6. účastníků soutěže, kteří během trvání soutěže odvolají souhlas se zpracováním jejich osobních údajů pro účely administrace soutěže,
 7. u kterých nebylo možné potvrdit (např. z důvodu nedostatku součinnosti druhé strany), že osobní údaje uvedené v přihlášce skutečně patří osobě, která je zanechala.

    O tom, zda přihláška vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Pořadatel.

 • Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

 

Správce osobních údajů  Wüstenrot – stavební spořitelna a.s., IČO: 471 15 289 („WSS“)
Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČO: 267 47 154 („WHB“)
WIT Services s.r.o., IČO: 290 52 874 („WIT“)
WSS je správcem osobních údajů pro účel administrace soutěže a pořízení a využití pro marketingové účely fotografických a audiovizuálních záznamů výherce soutěže.
WSS, WHB a WIT jsou správci osobních údajů pro marketingové účely.
(WSS, WHB a WIT dále také společně jako „společnosti Wüstenrot“)
Kontakt na správce osobních údajů 

V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:

před 25. květnem 2018
písemně: na adresu Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 23 Praha 4
e-mailem: kontakt@wuestenrot.cz

od 25. května 2018
písemně: na adresu Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 23 Praha 4 s poznámkou „k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“
e-mailem: prostřednictvím kontaktního formuláře pověřence pro ochranu osobních údajů na webu www.wuestenrot.cz/pdp

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů  Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů najdete od 25. května 2018 na webu www.wuestenrot.cz/pdp
Účely zpracování osobních údajů a právní základy zpracování  Účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme a právní základy jejich zpracování jsou následující:
 • odesláním přihlášky do soutěže jste nám udělil/a souhlas s použitím Vašich osobních údajů k účelům administrace soutěže (evidence přihlášených soutěžících, zpracování podkladů pro porotu, kontaktování výherce soutěže),
 • pořízení dokumentace od okamžiku vyhlášení výherce do slavnostního předání nové kuchyně (fotografické a audiovizuální záznamy) – týká se pouze výherce soutěže, s tímto zpracováním dal souhlas účastí v soutěži,
 • marketingové účely:
 1. odesláním přihlášky do soutěže jste nám udělil/a souhlas s použitím Vašich osobních údajů k marketingovým účelům, tedy, aby si společnosti Wüstenrot tyto údaje vzájemně předávaly, vyhodnocovaly je, a na základě těchto činností se rozhodovaly a nabízely Vám produkty a služby společností Wüstenrot a třetích stran, a to i prostřednictvím elektronických forem komunikace,
 2. v případě výherce soutěže budeme používat pořízené fotografické a audiovizuální záznamy k marketingovým účelům společností Wüstenrot, neboť je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů WSS. Oprávněný zájem WSS v kontextu soutěže, kdy výherce získává cenu v celkové hodnotě 150 000 Kč, spočívá v použití pořízených fotografických a audiovizuálních záznamů výherce k marketingovým účelům společností Wüstenrot.
Příjemci osobních údajů 
 • Společnost Gorenje - real, spol. s r.o., IČO: 496 15 157 (v rozsahu nutném pro činnost poroty soutěže).
 • Dodavatelé, kteří nám poskytují služby (poskytovatelé IT služeb a další).
Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů  Do 25. května 2018, máte právo na:
 • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 • informace o zpracování Vašich osobních údajů,
 • to nás požádat o vysvětlení a/nebo nás vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud byste se domnívali či zjistili, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem,
 • na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Kontaktní údaje: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci).

Od 25. května 2018 máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na:

 • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená před jeho odvoláním),
 • přístup k osobním údajům,
 • opravu osobních údajů,
 • výmaz osobních údajů,
 • žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 • přenositelnost osobních údajů,
 • vznesení námitky proti zpracování osobních údajů (výherce soutěže ve vztahu k dalšímu použití záznamů pořízených od okamžiku vyhlášení výherce do slavnostního předání nové kuchyně),
 • na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Kontaktní údaje: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci).
Musím Wüstenrotu své osobní údaje poskytnout? Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu dle těchto Pravidel soutěže je však podmínkou Vaší účasti v soutěži.
V případě, že během trvání soutěže odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely administrace soutěže, tak budeme nuceni Vás ze soutěže vyřadit.
Jak dlouho budou mé osobní údaje u Wüstenrot uloženy? Vaše osobní údaje budou:
 • pro účely administrace soutěže zpracovávány do skončení soutěže;
 • pro marketingové účely zpracovávány po dobu dvou let, tedy do 31. 5. 2020, s výjimkou fotografických a audiovizuálních záznamů výherce soutěže, které budou zpracovávány po dobu trvání udělené licence.

 

 • V případě rozporu mezi ustanoveními těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.
 • Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel je vždy k dispozici na webové adrese: www.wuestenrot.cz/chutnazmenu.

V Praze, dne 15. 3. 2018

Sledujte nás na sociálních sítích:  Facebook Wüstenrotu ČR   Instagram Wüstenrotu ČR

Zve vás:

Wüstenrot - řešení vašeho bydlení

 

Partneři akce:

Kuchyně Gorenje       

rádio Impuls       Nissan