Dokumenty

­
­

Stavební spořitelna

 • Doklady potřebné k vyřízení úvěru
 • Formuláře k úvěrům (fyzické osoby) - stavební spoření
 • Formuláře k úvěrům (právnické osoby) - úvěry ke stavebnímu spoření a hypotéky
 • Informace o provádění platebních transakcí na úvěrových účtech Wüstenrot – stavební spořitelnou a.s.
  .PDF 358 kB
  Stáhnout
 • Informace o provádění platebních transakcí na vkladových účtech stavebního spoření vedených Wüstenrot – stavební spořitelnou a.s.
  .PDF 272 kB
  Stáhnout
 • Informace trvale přístupné spotřebiteli
 • Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta
 • Návrh na souhlas opatrovnického soudu
  .DOCX 15 kB
  Stáhnout
 • Podřízené dluhopisy (ukončené)
 • Poučení – odstoupení od smlouvy o překlenovacím úvěru / úvěru ze stavebního spoření
  .PDF 80 kB
  Stáhnout
 • Poučení – odstoupení od smlouvy o stavebním spoření (nelze využít k ukončení smlouvy, pokud smlouva je uzavřena déle jak 30 dní)
  .PDF 54 kB
  Stáhnout
 • Předsmluvní informace ke smlouvě o stavebním spoření uzavřené na dálku
  .PDF 144 kB
  Stáhnout
 • Sazebník úhrad
 • Sdělení banky
 • Úrokové sazby
 • Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření / úvěrové podmínky
 • Základní princip stavebního spoření
 • Základní tabulky stavebního spoření
 • Změna smlouvy o stavebním spoření
  .PDF 838 kB
  Stáhnout
­

Formuláře k úvěrům (fyzické osoby) - stavební spoření

 • Čestné prohlášení o dostatečných příjmech pro poskytnutí hypotečního úvěru, překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření na refinancování úvěru
  .PDF 77 kB
  Stáhnout
 • Platby formou SIPO/INKASO
  .PDF 211 kB
  Stáhnout
 • Platební příkaz (WSS)
  .PDF 265 kB
  Stáhnout
 • Popis zastavované nemovitosti (Bytová jednotka) vystavené pro účely vyhodnocení rizik spojených se zajištěním úvěru nemovitou věcí u společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot - hypoteční banka a.s.
  .PDF 643 kB
  Stáhnout
 • Popis zastavované nemovitosti (Rodinný dům) vystavené pro účely vyhodnocení rizik spojených se zajištěním úvěru nemovitou věcí u společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot - hypoteční banka a.s.
  .PDF 638 kB
  Stáhnout
 • Potvrzení o výši příjmu (ze závislé činnosti) vystavené pro účely podání žádosti o úvěr u společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s.
  .PDF 81 kB
  Stáhnout
 • Potvrzení o výši příjmu (ze závislé činnosti) vystavené pro účely podání žádosti o úvěr u společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s. - anglický formulář
  .PDF 82 kB
  Stáhnout
 • Potvrzení o výši příjmu (ze závislé činnosti) vystavené pro účely podání žádosti o úvěr u společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s. - německý formulář
  .PDF 83 kB
  Stáhnout
 • Prohlášení o společném řešení bytové potřeby (WSS)
  .PDF 75 kB
  Stáhnout
 • Prohlášení o stavu nemovitosti
  .PDF 75 kB
  Stáhnout
 • Prohlášení prodávajícího/převodce a souhlas jeho manžela/ka s prodejem/převodem nemovitosti
  .PDF 86 kB
  Stáhnout
 • Rozpočtové náklady stavebních prací
  .PDF 549 kB
  Stáhnout
 • Souhlas vlastníka nemovité věci (nemovitosti) s rekonstrukcí, modernizací, údržbou
  .PDF 999 kB
  Stáhnout
 • Uznání dluhu vystavené pro účely posouzení žádosti o úvěr
  .PDF 75 kB
  Stáhnout
 • Žádost o posunutí termínu doložení dokumentů/čerpání
  .PDF 959 kB
  Stáhnout
 • Žádost o souhlas s převodem nemovitosti
  .PDF 73 kB
  Stáhnout
 • Žádost o úvěr (Fyzická osoba)
  .PDF 955 kB
  Stáhnout
 • Žádost o úvěr – příloha
  .PDF 869 kB
  Stáhnout
 • Žádost o vyčíslení úvěru a oznámení mimořádné splátky
  .PDF 1,09 MB
  Stáhnout
 • Žádost o vystavení potvrzení banky o průběhu splácení úvěru, o vystavení duplikátu smlouvy o úvěru
  .PDF 961 kB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu předmětu zajištění (nemovitost)
  .PDF 1,22 MB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu smlouvy o úvěru (změna osob v závazku)
  .PDF 122 kB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu zajištění životní / živelní pojištění
  .PDF 1,22 MB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu/vyvázání spoludlužníka, změnu/vyvázání ručitele, převzetí dluhu z úvěrové smlouvy
  .PDF 1,23 MB
  Stáhnout
­

Formuláře k úvěrům (právnické osoby)

 • Formuláře k úvěrům (právnické osoby) - stavební spoření a hypotéky
­

Spořicí a vkladové produkty

 • Čestné prohlášení o daňové rezidenci - fyzická osoba
  .PDF 225 kB
  Stáhnout
 • Dokumenty pro BD a SVJ - spořicí a vkladové produkty
 • Informace o provádění platebních transakcí na běžných a spořicích účtech vedených Wüstenrot hypoteční bankou a.s.
  .PDF 269 kB
  Stáhnout
 • Informace o provádění platebních transakcí na vkladových účtech s termínovaným vkladem vedených Wüstenrot hypoteční bankou a.s.
  .PDF 344 kB
  Stáhnout
 • Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta
 • Internet banka manuál (od 14.9.2019)
  .PDF 2,75 MB
  Stáhnout
 • Poučení – odstoupení od smlouvy o běžném účtu, spořicím účtu, termínovaném vkladu
  .PDF 219 kB
  Stáhnout
 • Produktové podmínky - běžného účtu (od 1.1.2014)
  .PDF 70 kB
  Stáhnout
 • Produktové podmínky - jednorázový termínovaný vklad ProZisk (od 1.1.2014)
  .PDF 72 kB
  Stáhnout
 • Produktové podmínky - spořicího účtu (od 1.1.2014)
  .PDF 122 kB
  Stáhnout
 • Předsmluvní informace poskytované Wüstenrot hypoteční bankou a.s. před uzavřením smlouvy o účtu a vkladu fyzických osob nepodnikatelů – s přímým bankovnictvím (od 1.10.2019)
  .PDF 289 kB
  Stáhnout
 • Sazebníky poplatků - spořicí a vkladové produkty
 • Slovníček pojmů (09-2016)
  .PDF 393 kB
  Stáhnout
 • Úrokové sazby - spořicí a vkladové produkty
 • Všeobecné obchodní podmínky - spořicí a vkladové produkty
 • Zásady bezpečného užívání internetového bankovnictví
  .PDF 240 kB
  Stáhnout
 • Žádost o ukončení smlouvy a následné zrušení spořicího/běžného účtu
  .PDF 284 kB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu hesla pro komunikaci
  .PDF 109 kB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu telefonního čísla pro zasílání SMS autorizačních zpráv
  .PDF 195 kB
  Stáhnout

Archiv - spořicí a vkladové produkty

 • Podmínky přímého bankovnictví (od 1.10.2012 do 31.12.2013)
  .PDF 126 kB
  Stáhnout
 • Produktové podmínky - běžného účtu (od 1.10.2012)
  .PDF 71 kB
  Stáhnout
 • Produktové podmínky - jednorázový termínovaný vklad ProZisk (od 1.10.2012)
  .PDF 71 kB
  Stáhnout
 • Produktové podmínky - spořicího účtu (od 1.10.2012)
  .PDF 72 kB
  Stáhnout
 • Předsmluvní informace poskytované Wüstenrot hypoteční bankou a.s. před uzavřením smlouvy o účtu a vkladu fyzických osob nepodnikatelů – s přímým bankovnictvím (od 10.9.2018)
  .PDF 215 kB
  Stáhnout
 • Předsmluvní informace poskytované před uzavřením rámcové smlouvy o platebních službách a smlouvy o jednorázové platební transakci – nakládání s prostředky na účtu přes internet banku (od 1.10.2012)
  .PDF 285 kB
  Stáhnout
 • Sdělení banky ke snížení limitu úročení spořicího účtu
­

Dokumenty pro BD a SVJ - spořicí a vkladové produkty

 • Předsmluvní informace poskytované Wüstenrot hypoteční bankou a.s. před uzavřením smlouvy o vkladu s bytovými družstvy, společenstvími vlastníků
  .PDF 264 kB
  Stáhnout
 • Sazebníky poplatků - spořicí a vkladové produkty
 • Spoření pro BD a SVJ - žádost o navýšení/snížení vkladu
  .PDF 488 kB
  Stáhnout
 • Spoření pro BD a SVJ – žádost/oznámení o ukončení vkladu
  .PDF 492 kB
  Stáhnout
 • Úrokové sazby - spořicí a vkladové produkty
 • Všeobecné obchodní podmínky - spořicí a vkladové produkty
 • Žádost o navýšení/snížení termínového vkladu_SVJ a BD
  .PDF 133 kB
  Stáhnout
 • Žádost o předčasný výběr z termínovaného vkladu_SVJ a BD
  .PDF 133 kB
  Stáhnout
 • Žádost o ukončení termínovaného vkladu_SVJ a BD
  .PDF 132 kB
  Stáhnout
­

Hypoteční úvěry

­

Formuláře k úvěrům (fyzické osoby) - hypotéky

 • Čestné prohlášení o dostatečných příjmech pro poskytnutí hypotečního úvěru, překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření na refinancování úvěru
  .PDF 77 kB
  Stáhnout
 • Platby formou INKASO – hypoteční banka
  .PDF 200 kB
  Stáhnout
 • Platební příkaz (WHB)
  .PDF 263 kB
  Stáhnout
 • Popis zastavované nemovitosti (Bytová jednotka) vystavený pro účely vyhodnocení rizik spojených se zajištěním úvěru nemovitou věcí u společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot - hypoteční banka a.s.
  .PDF 643 kB
  Stáhnout
 • Popis zastavované nemovitosti (Rodinný dům) vystavený pro účely vyhodnocení rizik spojených se zajištěním úvěru nemovitou věcí u společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot - hypoteční banka a.s.
  .PDF 638 kB
  Stáhnout
 • Potvrzení o výši příjmu (ze závislé činnosti) vystavené pro účely podání žádosti o úvěr u společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s.
  .PDF 81 kB
  Stáhnout
 • Potvrzení o výši příjmu (ze závislé činnosti) vystavené pro účely podání žádosti o úvěr u společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s. - anglický formulář
  .PDF 82 kB
  Stáhnout
 • Potvrzení o výši příjmu (ze závislé činnosti) vystavené pro účely podání žádosti o úvěr u společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s. - německý formulář
  .PDF 83 kB
  Stáhnout
 • Prohlášení o stavu nemovitosti
  .PDF 75 kB
  Stáhnout
 • Prohlášení prodávajícího/převodce a souhlas jeho manžela/ky s prodejem/převodem nemovitosti
  .PDF 86 kB
  Stáhnout
 • Rozpočtové náklady stavebních prací
  .PDF 549 kB
  Stáhnout
 • Souhlas vlastníka nemovité věci (nemovitosti) s rekonstrukcí, modernizací, údržbou
  .PDF 999 kB
  Stáhnout
 • Stavební zpráva o stavu rozestavěnosti objektu
  .PDF 545 kB
  Stáhnout
 • Uznání dluhu vystavené pro účely posouzení žádosti o úvěr
  .PDF 75 kB
  Stáhnout
 • Žádost o hypoteční úvěr
  .PDF 953 kB
  Stáhnout
 • Žádost o hypoteční úvěr – příloha
  .PDF 862 kB
  Stáhnout
 • Žádost o posunutí termínu doložení dokumentů / čerpání
  .PDF 959 kB
  Stáhnout
 • Žádost o souhlas s převodem nemovitosti
  .PDF 73 kB
  Stáhnout
 • Žádost o vyčíslení úvěru a oznámení mimořádné splátky
  .PDF 1,09 MB
  Stáhnout
 • Žádost o vystavení potvrzení banky o průběhu splácení úvěru, o vystavení duplikátu smlouvy o úvěru
  .PDF 961 kB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu předmětu zajištění (nemovitost)
  .PDF 1,22 MB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu smlouvy o úvěru (změna osob v závazku)
  .PDF 122 kB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu zajištění životní / živelní pojištění
  .PDF 1,22 MB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu/vyvázání spoludlužníka, převzetí dluhu z úvěrové smlouvy
  .PDF 1,23 MB
  Stáhnout

Formuláře k úvěrům (právnické osoby)

 • Formuláře k úvěrům (právnické osoby) - stavební spoření a hypotéky
­

Společné dokumenty a formuláře

Máte dotaz? Zavoláme Vám.

asdfasfdadsf hfg

* Povinné pole

Stisknutím tlačítka „Odeslat formulář“ vyjadřujete svůj souhlas s tím, že Vás budeme kontaktovat za účelem poradenství ohledně našich produktů. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Bližší informace o zpracování osobních údajů najdete zde.

Naše kanceláře

Naši poradci

Online rádce

Zdravím Vás, jsem Ü rádce a pomůžu Vám s výběrem správného řešení přímo pro Vás.

A to vše online a hned bez čekání.