Doklady potřebné k vyřízení úvěru

Doklady pro vyřízení úvěru fyzické osoby

Ve všech případech je požadován doklad totožnosti a trvalého pobytu v ČR.

Doklady prokazující platební schopnost klienta

 • zaměstnanec: potvrzení o příjmu
 • podnikatel: daňové přiznání za poslední rok

Doklady k doložení účelu úvěru

Koupě bytu nebo domu do osobního vlastnictví

 • kupní smlouva
 • aktuální výpis z katastru nemovitostí

Úhrada za převod členských práv a povinností v družstvu

 • nájemní smlouva člena bytového družstva, který převádí členská práva a povinnosti
 • dohoda o úhradě sjednaného vyrovnání za převod členských práv a povinností
 • dohoda o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu nebo nájemní smlouva s bytovým družstvem (dodatečně)

Koupě stavebního pozemku v souvislosti s výstavbou

 • smlouva o budoucí kupní smlouvě nebo kupní smlouva
 • doklad, ze kterého vyplývá, že se jedná o stavební pozemek, tj. pravomocné stavební povolení nebo územní rozhodnutí, příp. potvrzení příslušného stavebního úřadu, že tento pozemek je určen platným regulačním plánem obce k výstavbě objektu pro bydlení
 • výpis z katastru nemovitostí zachycující aktuální stav (ne starší 3 měsíce)

Koupě bytu do vlastnictví v rámci privatizace

 • kupní smlouva nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě
 • nabídka od obce na koupi bytu
 • aktuální výpis z katastru nemovitostí

Výstavba rodinného domu, bytu ve vlastnictví

 • pravomocné stavební povolení
 • výpis z katastru nemovitostí zachycující aktuální stav (ne starší 3 měsíce)
 • rozpočtové náklady
 • smlouva o výstavbě - pokud existuje

Rekonstrukce domu, bytu nebo bytového domu v osobním vlastnictví nebo spoluvlastnictví účastníka

 • výpis z katastru nemovitostí zachycující aktuální stav (ne starší 3 měsíce)
 •  rozpočtové náklady
 • pravomocné stavební povolení, příp. ohlášení stavebních prací, pokud je k dané činnosti vyžadováno podle stavebního zákona (pokud není k dané činnosti požadováno, pak stačí čestné prohlášení, že uvedený doklad není potřeba)

Rekonstrukce domu nebo bytu, kde je žadatel nájemcem

 • nájemní smlouva
 • souhlas vlastníka objektu s prováděnými úpravami
 • rozpočtové náklady
 • pravomocné stavební povolení, příp. ohlášení stavebních prací, pokud je k dané činnosti vyžadováno podle stavebního zákona (pokud není k dané činnosti požadováno, pak stačí čestné prohlášení, že uvedený doklad není potřeba)

Majetkové vypořádání

 • pravomocné soudní rozhodnutí
 • dohoda o majetkovém vypořádání
 • výpis z katastru nemovitostí nebo doklad o členství účastníků dohody v bytovém družstvu

Připojení rodinného domu, bytového domu nebo domu s byty ve vlastnictví k veřejným sítím technického vybavení

 • výpis z katastru nemovitostí
 • pravomocné stavební povolení
 • rozpočtové náklady

Splacení úvěru nebo půjčky použitých na financování bytových potřeb s výjimkou pokut nebo jiných sankcí

 • písemná smlouva o účelově poskytnutém úvěru
 • vyjádření věřitele s vyčíslením aktuální výše dluhu
 • podklady k účelovosti poskytnuté půjčky v rozsahu jako při přímém financování bytové potřeby

Doklady při zajištění úvěru zástavou nemovitosti

 • aktuální výpis z katastru nemovitostí k zastavované nemovitosti
 • znalecký posudek - odhad hodnoty zastavované nemovitosti (pokud je k dispozici)
 • pojistná smlouva na zastavovanou nemovitost


1) Wüstenrot si vyhrazuje právo vyžádat si v konkrétním případě další doplňující dokumenty.

2) U úvěrů, u kterých se platební schopnost klienta nedokládá, nejsou uvedené doklady vyžadovány.
S dotazem na potřebné dokumenty k vašemu konkrétnímu případu se obraťte na zelenou linku 800 22 55 55.