Hypoteční úvěry

­

Hypoteční úvěry

­

Formuláře k úvěrům (fyzické osoby) - hypotéky

 • Čestné prohlášení o dostatečných příjmech pro poskytnutí hypotečního úvěru, překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření na refinancování úvěru
  .PDF 77 kB
  Stáhnout
 • Platby formou INKASO – hypoteční banka
  .PDF 200 kB
  Stáhnout
 • Platební příkaz (WHB)
  .PDF 263 kB
  Stáhnout
 • Popis zastavované nemovitosti (Bytová jednotka) vystavený pro účely vyhodnocení rizik spojených se zajištěním úvěru nemovitou věcí u společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot - hypoteční banka a.s.
  .PDF 643 kB
  Stáhnout
 • Popis zastavované nemovitosti (Rodinný dům) vystavený pro účely vyhodnocení rizik spojených se zajištěním úvěru nemovitou věcí u společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot - hypoteční banka a.s.
  .PDF 638 kB
  Stáhnout
 • Potvrzení o výši příjmu (ze závislé činnosti) vystavené pro účely podání žádosti o úvěr u společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s.
  .PDF 81 kB
  Stáhnout
 • Potvrzení o výši příjmu (ze závislé činnosti) vystavené pro účely podání žádosti o úvěr u společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s. - anglický formulář
  .PDF 82 kB
  Stáhnout
 • Potvrzení o výši příjmu (ze závislé činnosti) vystavené pro účely podání žádosti o úvěr u společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s. - německý formulář
  .PDF 83 kB
  Stáhnout
 • Prohlášení o stavu nemovitosti
  .PDF 75 kB
  Stáhnout
 • Prohlášení prodávajícího/převodce a souhlas jeho manžela/ky s prodejem/převodem nemovitosti
  .PDF 86 kB
  Stáhnout
 • Rozpočtové náklady stavebních prací
  .PDF 549 kB
  Stáhnout
 • Stavební zpráva o stavu rozestavěnosti objektu
  .PDF 545 kB
  Stáhnout
 • Uznání dluhu vystavené pro účely posouzení žádosti o úvěr
  .PDF 75 kB
  Stáhnout
 • Žádost o hypoteční úvěr
  .PDF 1,09 MB
  Stáhnout
 • Žádost o hypoteční úvěr – příloha
  .PDF 867 kB
  Stáhnout
 • Žádost o posunutí termínu doložení dokumentů / čerpání
  .PDF 74 kB
  Stáhnout
 • Žádost o souhlas s mimořádnou splátkou
  .PDF 28 kB
  Stáhnout
 • Žádost o souhlas s převodem nemovitosti
  .PDF 73 kB
  Stáhnout
 • Žádost o vystavení bankovní informace / vystavení duplikátu smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru
  .PDF 74 kB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu předmětu zajištění (nemovitost) – WHB
  .PDF 75 kB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu smlouvy o úvěru (změna osob v závazku)
  .PDF 112 kB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu zajištění životní / živelní pojištění
  .PDF 27 kB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu/vyvázání spoludlužníka, převzetí dluhu z úvěrové smlouvy
  .PDF 36 kB
  Stáhnout

Formuláře k úvěrům (právnické osoby)

 • Formuláře k úvěrům (právnické osoby) - stavební spoření a hypotéky