Dluhopisový program I. (ukončen)

Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím ze dne 9.9.2004 č.j.: 45/N/1081/2004/2 schválila Dluhopisový program Wüstenrot hypoteční banka a.s. v objemu 6 mld. Kč a s dobou trvání programu 5 let. Podrobnosti o Dluhopisovém programu jsou v následujících odkazech.

Oznámení a upozornění pro uživatele

V souladu s § 34 odst. 4, písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, resp. § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, společnost Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Praha 4, Na hřebenech II 1718/8, PSČ: 140 00, Česká republika, tímto uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup prospekt dluhopisového programu obsahující společné emisní podmínky dluhopisového programu.

Prospekt obsahující emisní podmínky publikovaný na těchto internetových stránkách má pouze informativní charakter a je určen pouze pro území České republiky. Prospekt není veřejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoliv hypotečních zástavních listů či jiných cenných papírů nebo investičních nástrojů. Prospekt je v souladu s právními předpisy všem zájemcům k dispozici v běžné pracovní době k nahlédnutí u Wüstenrot hypoteční banky a.s., na adrese Praha 4, Na hřebenech II 1718/8, PSČ: 140 00.

­

Základní dokumenty dluhopisového programu

 • Prospekt - dluhopisový program
  .PDF 944 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu z dluhopisu 09 - 2009
  .PDF 30 kB
  Stáhnout
 • Dodatek základního prospektu - dluhopisový program
  .PDF 377 kB
  Stáhnout
 • Příloha I - Zpráva auditora o ověření účetní závěrka k 31.3.2003
  .PDF 621 kB
  Stáhnout
 • Příloha II - Příloha k účetní závěrce za rok 2003
  .PDF 251 kB
  Stáhnout
 • Příloha III - Přehled o změnách vlastního kapitálu
  .PDF 72 kB
  Stáhnout
 • Emisní dodatek WHB 2006
  .PDF 177 kB
  Stáhnout
 • Základní prospekt WHB 2006
  .PDF 648 kB
  Stáhnout
 • Oznámení o změně adresy určené provozovny administrátora
  .DOC 25 kB
  Stáhnout
 • Emisní dodatek WHB 2007
  .PDF 74 kB
  Stáhnout
 • Informace pro investory
  .DOC 34 kB
  Stáhnout
 • Základní prospekt II WHB
  .PDF 812 kB
  Stáhnout
 • Emisní dodatek 5,8 2012
  .PDF 74 kB
  Stáhnout
 • Oznámení ČS o změně provozvny administrátora
  .DOC 27 kB
  Stáhnout
 • Emisní podmínky
  .PDF 235 kB
  Stáhnout
­

Zveřejňované informace o dluhopisovém programu

 • Informace o výplatě výnosu HZL WHB 5,80/2012 ISIN0002001985
  .PDF 168 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu HZL WHB 5,60 2012 ISIN CZ0002001209
  .PDF 169 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu HZL WHB 5,80/2012 ISIN CZ0002001985
  .PDF 165 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu HZL WHB 5,00 2011 ISIN CZ0002000912
  .PDF 164 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu HZL WHB 5,60 2012 ISIN CZ0002001209
  .PDF 165 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu HZL WHB 5,80/2012 ISIN CZ0002001985
  .PDF 165 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu HZL WHB 5,0/2011 ISIN CZ0002000912
  .PDF 30 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu HZL WHB 5,60 2012 ISIN CZ0002001209
  .PDF 30 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu HZL WHB 5,80/2012 ISIN CZ0002001985
  .PDF 30 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu HZL 5,00 /2011 ISIN CZ0002000912
  .PDF 30 kB
  Stáhnout
 • Oznámení o převodu podílu - rok 2009
  .PDF 184 kB
  Stáhnout
 • pro rok 2008 - Informace o výnosu HZL 5,80 %
  .PDF 30 kB
  Stáhnout
 • pro rok 2008 - Informace o výnosu HZL 5,60 %
  .PDF 30 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu HZL 5,60 /2012 ISIN CZ0002001209
  .PDF 29 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu 4,55% v roce 2009
  .PDF 22 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu 5,00% v roce 2008
  .PDF 37 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu 5,60% v roce 2008
  .PDF 37 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu 5,80% v roce 2008
  .PDF 37 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu 4,55% v roce 2008
  .PDF 37 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu 5,00% v roce 2007
  .PDF 37 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu 4,55% v roce 2007
  .PDF 37 kB
  Stáhnout
 • Informace o výplatě výnosu 4,55% v roce 2006
  .PDF 37 kB
  Stáhnout
 • pro rok 2010 - Informace o výnosu HZL 4,55% / 2010
  .PDF 30 kB
  Stáhnout
 • pro rok 2009 – Informace o výnosu HZL 4,55/2010
  .DOC 147 kB
  Stáhnout
 • pro rok 2008 - Informace o výnosu HZL 5,00% / 2011
  .DOC 47 kB
  Stáhnout
 • pro rok 2008 - Informace o výnosu HZL 4,55% / 2010
  .DOC 30 kB
  Stáhnout
 • pro rok 2007 - Informace o výnosu HZL 4,55% / 2010
  .DOC 28 kB
  Stáhnout
 • pro rok 2007 - Informace o výnosu HZL 5,00% / 2011
  .DOC 26 kB
  Stáhnout
 • pro rok 2006 - Informace o výnosu HZL 4,55% / 2010
  .DOC 25 kB
  Stáhnout
 • pro rok 2006 - Konečný objem emise HZL WHB 4,55% / 2010
  .PDF 33 kB
  Stáhnout
 • Pololetní zpráva 2009
  .PDF 272 kB
  Stáhnout
 • Pololetní zpráva 2008
  .PDF 399 kB
  Stáhnout
 • Pololetní zpráva 2007
  .PDF 192 kB
  Stáhnout
 • Pololetní zpráva 2006
  .PDF 181 kB
  Stáhnout
 • Pololetní zpráva 2005
  .PDF 187 kB
  Stáhnout
 • Zveřejněné dokumenty 2009
  .PDF 180 kB
  Stáhnout
 • Zveřejněné dokumenty 2008
  .PDF 162 kB
  Stáhnout
 • Zveřejněné dokumenty 2007
  .PDF 41 kB
  Stáhnout
 • Zveřejněné dokumenty 2006
  .PDF 40 kB
  Stáhnout
 • Zveřejněné dokumenty 2005
  .PDF 41 kB
  Stáhnout