Dluhopisový program
(ukončen)

Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím ze dne 9.9.2004 č.j.: 45/N/1081/2004/2 schválila Dluhopisový program Wüstenrot hypoteční banka a.s. v objemu 6 mld. Kč a s dobou trvání programu 5 let. Podrobnosti o Dluhopisovém programu jsou v následujících odkazech.

Oznámení a upozornění pro uživatele

V souladu s § 34 odst. 4, písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, resp. § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, společnost Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ: 140 23, Česká republika, tímto uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup prospekt dluhopisového programu obsahující společné emisní podmínky dluhopisového programu.

Prospekt obsahující emisní podmínky publikovaný na těchto internetových stránkách má pouze informativní charakter a je určen pouze pro území České republiky. Prospekt není veřejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoliv hypotečních zástavních listů či jiných cenných papírů nebo investičních nástrojů. Prospekt je v souladu s právními předpisy všem zájemcům k dispozici v běžné pracovní době k nahlédnutí u Wüstenrot hypoteční banky a.s., na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ: 140 23.

Aktuální informace:

K datu 29.5.2009 převedla společnost Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH, se sídlem Alpenstraβe 70, A-5033 Salzburg, Rakouská republika, podíl na základním kapitálu emitenta včetně podílu na hlasovacích právech ve výši 10 % na Wüstenrot & Württembergische AG, se sídlem Gutenbergstraße 30, D-70176 Stuttgart, SRN, a došlo tak ke změně ve složení akcionářů.

Podíl Wüstenrot & Württembergische AG na základním kapitálu Wüstenrot hypoteční banky a.s. se tak zvýšil z 90 % na 100 % a podíl na hlasovacích právech se zvýšil z 0 % na 10 %.

Zveřejňované informace o dluhopisovém programu