Kodex chování mezi bankami a klienty

Stavební spořitelna Wüstenrot se přihlásila k dodržování Standardu České bankovní asociace č. 19/2005, který upravuje Kodex chování mezi bankami a klienty (dále jen „Kodex“), a to s důrazem na vymezení práv klientů. Jeho zásady stavební spořitelna Wüstenrot uplatňuje od 1. října 2006.

Obsahem Kodexu je vymezení vzájemných vztahů a pravidel při jednání banky s klientem. Stanovuje především práva klientů, dále pak určitá oprávnění bank, co mohou od klienta požadovat. Jeho cílem je vymezit korektnost jednání banky vůči klientovi a naopak.