Spořicí a vkladové produkty

­

Spořicí a vkladové produkty

 • Čestné prohlášení o daňové rezidenci - fyzická osoba
  .PDF 225 kB
  Stáhnout
 • Dokumenty pro BD a SVJ - spořicí a vkladové produkty
 • Informace o provádění platebních transakcí na běžných a spořicích účtech vedených Wüstenrot hypoteční bankou a.s.
  .PDF 269 kB
  Stáhnout
 • Informace o provádění platebních transakcí na vkladových účtech s termínovaným vkladem vedených Wüstenrot hypoteční bankou a.s.
  .PDF 344 kB
  Stáhnout
 • Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta
 • Internet banka manuál (od 14.9.2019)
  .PDF 2,75 MB
  Stáhnout
 • Poučení – odstoupení od smlouvy o běžném účtu, spořicím účtu, termínovaném vkladu
  .PDF 219 kB
  Stáhnout
 • Produktové podmínky - běžného účtu (od 1.1.2014)
  .PDF 70 kB
  Stáhnout
 • Produktové podmínky - jednorázový termínovaný vklad ProZisk (od 1.1.2014)
  .PDF 72 kB
  Stáhnout
 • Produktové podmínky - spořicího účtu (od 1.1.2014)
  .PDF 122 kB
  Stáhnout
 • Předsmluvní informace poskytované Wüstenrot hypoteční bankou a.s. před uzavřením smlouvy o účtu a vkladu fyzických osob nepodnikatelů – s přímým bankovnictvím (od 1.10.2019)
  .PDF 289 kB
  Stáhnout
 • Sazebníky poplatků - spořicí a vkladové produkty
 • Slovníček pojmů (09-2016)
  .PDF 393 kB
  Stáhnout
 • Úrokové sazby - spořicí a vkladové produkty
 • Všeobecné obchodní podmínky - spořicí a vkladové produkty
 • Zásady bezpečného užívání internetového bankovnictví
  .PDF 240 kB
  Stáhnout
 • Žádost o ukončení smlouvy a následné zrušení spořicího/běžného účtu
  .PDF 284 kB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu hesla pro komunikaci
  .PDF 109 kB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu telefonního čísla pro zasílání SMS autorizačních zpráv
  .PDF 195 kB
  Stáhnout

Archiv - spořicí a vkladové produkty

 • Podmínky přímého bankovnictví (od 1.10.2012 do 31.12.2013)
  .PDF 126 kB
  Stáhnout
 • Produktové podmínky - běžného účtu (od 1.10.2012)
  .PDF 71 kB
  Stáhnout
 • Produktové podmínky - jednorázový termínovaný vklad ProZisk (od 1.10.2012)
  .PDF 71 kB
  Stáhnout
 • Produktové podmínky - spořicího účtu (od 1.10.2012)
  .PDF 72 kB
  Stáhnout
 • Předsmluvní informace poskytované Wüstenrot hypoteční bankou a.s. před uzavřením smlouvy o účtu a vkladu fyzických osob nepodnikatelů – s přímým bankovnictvím (od 10.9.2018)
  .PDF 215 kB
  Stáhnout
 • Předsmluvní informace poskytované před uzavřením rámcové smlouvy o platebních službách a smlouvy o jednorázové platební transakci – nakládání s prostředky na účtu přes internet banku (od 1.10.2012)
  .PDF 285 kB
  Stáhnout
 • Sdělení banky ke snížení limitu úročení spořicího účtu
­

Dokumenty pro BD a SVJ - spořicí a vkladové produkty

 • Předsmluvní informace poskytované Wüstenrot hypoteční bankou a.s. před uzavřením smlouvy o vkladu s bytovými družstvy, společenstvími vlastníků
  .PDF 264 kB
  Stáhnout
 • Sazebníky poplatků - spořicí a vkladové produkty
 • Spoření pro BD a SVJ - žádost o navýšení/snížení vkladu
  .PDF 488 kB
  Stáhnout
 • Spoření pro BD a SVJ – žádost/oznámení o ukončení vkladu
  .PDF 492 kB
  Stáhnout
 • Úrokové sazby - spořicí a vkladové produkty
 • Všeobecné obchodní podmínky - spořicí a vkladové produkty
 • Žádost o navýšení/snížení termínového vkladu_SVJ a BD
  .PDF 133 kB
  Stáhnout
 • Žádost o předčasný výběr z termínovaného vkladu_SVJ a BD
  .PDF 133 kB
  Stáhnout
 • Žádost o ukončení termínovaného vkladu_SVJ a BD
  .PDF 132 kB
  Stáhnout