Stavební spořitelna

­

Stavební spořitelna

 • Doklady potřebné k vyřízení úvěru
 • Formuláře k úvěrům (fyzické osoby) - stavební spoření
 • Formuláře k úvěrům (právnické osoby) - úvěry ke stavebnímu spoření a hypotéky
 • Informace o provádění platebních transakcí na úvěrových účtech Wüstenrot – stavební spořitelnou a.s.
  .PDF 358 kB
  Stáhnout
 • Informace o provádění platebních transakcí na vkladových účtech stavebního spoření vedených Wüstenrot – stavební spořitelnou a.s.
  .PDF 272 kB
  Stáhnout
 • Informace trvale přístupné spotřebiteli
 • Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta
 • Návrh na souhlas opatrovnického soudu
  .DOCX 15 kB
  Stáhnout
 • Podřízené dluhopisy (ukončené)
 • Poučení – odstoupení od smlouvy o překlenovacím úvěru / úvěru ze stavebního spoření
  .PDF 80 kB
  Stáhnout
 • Poučení – odstoupení od smlouvy o stavebním spoření (nelze využít k ukončení smlouvy, pokud smlouva je uzavřena déle jak 30 dní)
  .PDF 54 kB
  Stáhnout
 • Předsmluvní informace ke smlouvě o stavebním spoření uzavřené na dálku
  .PDF 206 kB
  Stáhnout
 • Sazebník úhrad
 • Sdělení banky
 • Úrokové sazby
 • Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření / úvěrové podmínky
 • Základní princip stavebního spoření
 • Základní tabulky stavebního spoření
 • Změna smlouvy o stavebním spoření
  .PDF 838 kB
  Stáhnout
­

Formuláře k úvěrům (fyzické osoby) - stavební spoření

 • Čestné prohlášení o dostatečných příjmech pro poskytnutí hypotečního úvěru, překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření na refinancování úvěru
  .PDF 77 kB
  Stáhnout
 • Platby formou SIPO/INKASO
  .PDF 211 kB
  Stáhnout
 • Platební příkaz (WSS)
  .PDF 265 kB
  Stáhnout
 • Popis zastavované nemovitosti (Bytová jednotka) vystavené pro účely vyhodnocení rizik spojených se zajištěním úvěru nemovitou věcí u společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot - hypoteční banka a.s.
  .PDF 643 kB
  Stáhnout
 • Popis zastavované nemovitosti (Rodinný dům) vystavené pro účely vyhodnocení rizik spojených se zajištěním úvěru nemovitou věcí u společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot - hypoteční banka a.s.
  .PDF 638 kB
  Stáhnout
 • Potvrzení o výši příjmu (ze závislé činnosti) vystavené pro účely podání žádosti o úvěr u společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s.
  .PDF 81 kB
  Stáhnout
 • Potvrzení o výši příjmu (ze závislé činnosti) vystavené pro účely podání žádosti o úvěr u společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s. - anglický formulář
  .PDF 82 kB
  Stáhnout
 • Potvrzení o výši příjmu (ze závislé činnosti) vystavené pro účely podání žádosti o úvěr u společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s. - německý formulář
  .PDF 83 kB
  Stáhnout
 • Prohlášení o společném řešení bytové potřeby (WSS)
  .PDF 75 kB
  Stáhnout
 • Prohlášení o stavu nemovitosti
  .PDF 75 kB
  Stáhnout
 • Prohlášení prodávajícího/převodce a souhlas jeho manžela/ka s prodejem/převodem nemovitosti
  .PDF 86 kB
  Stáhnout
 • Rozpočtové náklady stavebních prací
  .PDF 549 kB
  Stáhnout
 • Souhlas vlastníka nemovité věci (nemovitosti) s rekonstrukcí, modernizací, údržbou
  .PDF 999 kB
  Stáhnout
 • Uznání dluhu vystavené pro účely posouzení žádosti o úvěr
  .PDF 75 kB
  Stáhnout
 • Žádost o posunutí termínu doložení dokumentů/čerpání
  .PDF 959 kB
  Stáhnout
 • Žádost o souhlas s převodem nemovitosti
  .PDF 73 kB
  Stáhnout
 • Žádost o úvěr (Fyzická osoba)
  .PDF 955 kB
  Stáhnout
 • Žádost o úvěr – příloha
  .PDF 869 kB
  Stáhnout
 • Žádost o vyčíslení úvěru a oznámení mimořádné splátky
  .PDF 1,09 MB
  Stáhnout
 • Žádost o vystavení potvrzení banky o průběhu splácení úvěru, o vystavení duplikátu smlouvy o úvěru
  .PDF 961 kB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu předmětu zajištění (nemovitost)
  .PDF 1,22 MB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu smlouvy o úvěru (změna osob v závazku)
  .PDF 122 kB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu zajištění životní / živelní pojištění
  .PDF 1,22 MB
  Stáhnout
 • Žádost o změnu/vyvázání spoludlužníka, změnu/vyvázání ručitele, převzetí dluhu z úvěrové smlouvy
  .PDF 1,23 MB
  Stáhnout
­

Formuláře k úvěrům (právnické osoby)

 • Formuláře k úvěrům (právnické osoby) - stavební spoření a hypotéky