Úrokové sazby

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

Archiv dokumentů

Přehled úrokových sazeb platných od 2.5.2011 (Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.)


Pro výši úrokové sazby je určující datum uzavření smlouvy o stavebním spoření nebo datum vyhotovení úvěrové smlouvy.
 

ÚROKOVÉ SAZBY Z VKLADU

Uspořená částka je úročena jednou z úrokových sazeb zvolených účastníkem ve smlouvě o stavebním spoření nebo v návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření, a to:

FYZICKÉ OSOBY
a)    1,0 % p.a.
b)    2,5 % p.a.

PRÁVNICKÉ OSOBY
a)    1,0 % p.a.
b)    2,2 % p.a.
Účastník, který si ve smlouvě zvolil nižší úrokovou sazbu z úspor, si při přidělení cílové částky může u každé tarifní varianty zvolit vyšší úrokovou sazbu z úspor. K datu změny mu bude k úsporám připsán úrok ve výši rozdílu úročení od počátku smlouvy.


ÚROKOVÉ SAZBY Z ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Úroková sazba závisí na zvolené úrokové sazbě z úspor a činí:

FYZICKÉ OSOBY
a)    3,7 % p.a.,   pokud byly úspory úročeny úrokovou sazbou 1,0 % p.a.
b)    5,2 % p.a.,   pokud byly úspory úročeny úrokovou sazbou 2,5 % p.a.

PRÁVNICKÉ OSOBY
a)    3,7 % p.a.,   pokud byly úspory úročeny úrokovou sazbou 1,0 % p.a.
b)    4,9 % p.a.,   pokud byly úspory úročeny úrokovou sazbou 2,2 % p.a.


ÚROKOVÉ SAZBY Z PŘEKLENOVACÍCH ÚVĚRŮ

 

FYZICKÉ OSOBY 

SUPERÚVĚR – překlenovací úvěr určený pro klienta (případně jeho manžela/manželku, druha/ družku nebo jeho nezletilé dítě), který má alespoň jeden rok smlouvu u kterékoliv stavební spořitelny nebo u některé ze společností Wüstenrot.

Minimální úspora (% cílové částky) Úroková sazba  Tarifní varianta 
0 % 5,3 %  OF 
0 %  5,9 % 1) OF 
0 % 5,7 % 2) OF
10 %  5,9 %  OK
40 % 4,8 %  OF 
40 %  2,5 % 3) OF 
50 %  4,8 %  OS 
50 %  2,5 % 3) OS 
1) úvěr na družstevní bydlení nebo koupi bytu či rodinného domu v rámci privatizace obecních nebo státních bytů
2) úvěr poskytovaný žadatelům, kterým byla přiznána státní podpora z programu Zelená úsporám
3) žádost o úvěr podána max. 6 měsíců před předpokládaným přidělením CČ

 


PARTNER – překlenovací úvěr určený pro klienta, který není (ani jeho manžela/manželka, druh/ družka nebo jeho nezletilé dítě) alespoň jeden rok účastníkem stavebního spoření nebo klientem některé ze společností Wüstenrot.

Minimální úspora (% cílové částky) Úroková sazba  Tarifní varianta 
0 % 6,8 % 1) OF 
0 %  6,2 % 2) OF 
1) cílová částka 20 000 až 200 000 korun, úvěr bez zajištění zástavním právem k nemovitosti
2) cílová částka od 20 000 Kč, úvěr zajištěn zástavním právem k nemovitosti
 
 

PRÁVNICKÉ OSOBY

  Úroková sazba
REVIT 5,4 % 1), 2)

1) úroková sazba se navyšuje   o 0,1 % p.a., nejsou-li na straně klienta splněny podmínky stanovené stavební spořitelnou  pro jeho ekonomické hodnocení/bonitu.  Pokud je v takovém případě současně  sjednáno pojištění financované nemovitosti u Wüstenrot pojišťovny a.s. a vinkulaci pojistného plnění ve prospěch banky , úroková sazba  se nenavyšuje.

2) úroková sazba  se snižuje  o 0,1 %  p.a.,  při současném sjednání  pojištění financované nemovitosti u Wüstenrot pojišťovny  a.s. a současné  vinkulaci pojistného plnění ve prospěch Wüstenrot – stavební spořitelny a.s., jsou-li splněny podmínky stanovené stavební  spořitelnou pro jeho   ekonomické hodnocení/bonitu

Přehled úrokových sazeb platných od 1.4.2011 (Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.)


Pro výši úrokové sazby je určující datum uzavření smlouvy o stavebním spoření nebo datum vyhotovení úvěrové smlouvy.
 

ÚROKOVÉ SAZBY Z VKLADU PRO FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY

Uspořená částka je úročena jednou z úrokových sazeb zvolených účastníkem ve smlouvě o stavebním spoření/v návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření, a to:
a)    1,0 % p.a.
b)    2,2 % p.a.
Účastník, který si ve smlouvě/v návrhu smlouvy zvolil 1,0 % úrokovou sazbu z úspor, si při přidělení cílové částky může u každé tarifní varianty zvolit vyšší úrokovou sazbu z úspor – 2,2 % p.a. K datu změny mu bude k úsporám připsán úrok ve výši rozdílu úročení (od počátku smlouvy) úspor 1,0 % p.a. a 2,2 % p.a.


ÚROKOVÉ SAZBY Z ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ PRO FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY

Úroková sazba závisí na zvolené úrokové sazbě z úspor a činí:
a)    3,7 % p.a., pokud byly úspory úročeny úrokovou sazbou 1,0 % p.a.
b)    4,9 % p.a., pokud byly úspory úročeny úrokovou sazbou 2,2 % p.a.


ÚROKOVÉ SAZBY Z PŘEKLENOVACÍCH ÚVĚRŮ

 

FYZICKÉ OSOBY

 

SUPERÚVĚR – překlenovací úvěr určený pro klienta (případně jeho manžela/manželku, druha/ družku nebo jeho nezletilé dítě), který má alespoň jeden rok smlouvu u kterékoliv stavební spořitelny nebo u některé ze společností Wüstenrot.

Minimální úspora (% cílové částky) Úroková sazba  Tarifní varianta 
0 % 5,3 %  OF 
0 %  5,9 % 1) OF 
0 % 5,7 % 2) OF
10 %  5,9 %  OK
40 % 4,8 %  OF 
40 %  2,5 % 3) OF 
50 %  4,8 %  OS 
50 %  2,5 % 3) OS 
1) úvěr na družstevní bydlení nebo koupi bytu či rodinného domu v rámci privatizace obecních nebo státních bytů
2) úvěr poskytovaný žadatelům, kterým byla přiznána státní podpora z programu Zelená úsporám
3) žádost o úvěr podána max. 6 měsíců před předpokládaným přidělením CČPARTNER – překlenovací úvěr určený pro klienta, který není (ani jeho manžela/manželka, druh/ družka nebo jeho nezletilé dítě) alespoň jeden rok účastníkem stavebního spoření nebo klientem některé ze společností Wüstenrot.

Minimální úspora (% cílové částky) Úroková sazba  Tarifní varianta 
0 % 6,8 % 1) OF 
0 %  6,2 % 2) OF 
1) cílová částka 20 000 až 200 000 korun, úvěr bez zajištění zástavním právem k nemovitosti
2) cílová částka od 20 000 Kč, úvěr zajištěn zástavním právem k nemovitosti
 

PRÁVNICKÉ OSOBY


REVIT

Úroková sazba REVIT
5,4 % 1), 2)

1) úroková sazba se navyšuje   o 0,1 % p.a., nejsou-li na straně klienta splněny podmínky stanovené stavební spořitelnou  pro jeho ekonomické hodnocení/bonitu.  Pokud je v takovém případě současně  sjednáno pojištění financované nemovitosti u Wüstenrot pojišťovny a.s. a vinkulaci pojistného plnění ve prospěch banky , úroková sazba  se nenavyšuje.

2) úroková sazba  se snižuje  o 0,1 %  p.a.,  při současném sjednání  pojištění financované nemovitosti u Wüstenrot pojišťovny  a.s. a současné  vinkulaci pojistného plnění ve prospěch Wüstenrot – stavební spořitelny a.s., jsou-li splněny podmínky stanovené stavební  spořitelnou pro jeho   ekonomické hodnocení/bonitu

Přehled úrokových sazeb platných od 1.2.2011 (Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.)


Pro výši úrokové sazby je určující datum uzavření smlouvy o stavebním spoření nebo datum vyhotovení úvěrové smlouvy.
 

ÚROKOVÉ SAZBY Z VKLADU PRO FYZICKÉ OSOBY

Uspořená částka je úročena jednou z úrokových sazeb zvolených účastníkem ve smlouvě o stavebním spoření/v návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření, a to:
a)    1,0 % p.a.
b)    2,5 % p.a.
Účastník, který si ve smlouvě/v návrhu smlouvy zvolil 1,0 % úrokovou sazbu z úspor, si při přidělení cílové částky může u každé tarifní varianty zvolit vyšší úrokovou sazbu z úspor – 2,5 % p.a. K datu změny mu bude k úsporám připsán úrok ve výši rozdílu úročení (od počátku smlouvy) úspor 1,0 % p.a. a 2,5 % p.a.
 

ÚROKOVÉ SAZBY Z ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ PRO FYZICKÉ OSOBY

Úroková sazba závisí na zvolené úrokové sazbě z úspor a činí:
c)    3,7 % p.a., pokud byly úspory úročeny úrokovou sazbou 1,0 % p.a.
d)    5,2 % p.a., pokud byly úspory úročeny úrokovou sazbou 2,5 % p.a.


ÚROKOVÉ SAZBY Z VKLADU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

Uspořená částka je úročena jednou z úrokových sazeb zvolených účastníkem ve smlouvě o stavebním spoření/v návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření, a to:
a)    1,0 % p.a.
b)    2,2 % p.a.
Účastník, který si ve smlouvě/v návrhu smlouvy zvolil 1,0 % úrokovou sazbu z úspor, si při přidělení cílové částky může u každé tarifní varianty zvolit vyšší úrokovou sazbu z úspor – 2,2 % p.a. K datu změny mu bude k úsporám připsán úrok ve výši rozdílu úročení (od počátku smlouvy) úspor 1,0 % p.a. a 2,2 % p.a.
 

ÚROKOVÉ SAZBY Z ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

Úroková sazba závisí na zvolené úrokové sazbě z úspor a činí:
c)    3,7 % p.a., pokud byly úspory úročeny úrokovou sazbou 1,0 % p.a.
d)    4,9 % p.a., pokud byly úspory úročeny úrokovou sazbou 2,2 % p.a.


ÚROKOVÉ SAZBY Z PŘEKLENOVACÍCH ÚVĚRŮ

FYZICKÉ OSOBY

 

SUPERÚVĚR – překlenovací úvěr určený pro klienta (případně jeho manžela/manželku, druha/ družku nebo jeho nezletilé dítě), který má alespoň jeden rok smlouvu u kterékoliv stavební spořitelny.

Minimální úspora (% cílové částky) Úroková sazba  Tarifní varianta 
0 % 5,8 %  OF 
0 %  5,9 % * OF 
0 % 5,7 % ** OF
10 %  5,9 %  OK
40 % 4,8 %  OF 
40 %  2,5 %  *** OF 
50 %  4,8 %  OS 
50 %  2,5 % *** OS 
*) úvěr na družstevní bydlení nebo koupi bytu či rodinného domu v rámci privatizace obecních nebo státních bytů
**) úvěr poskytovaný žadatelům, kterým byla přiznána státní podpora z programu Zelená úsporám
***) žádost o úvěr podána max. 6 měsíců před předpokládaným přidělením CČPARTNER – překlenovací úvěr určený pro klienta, který není (ani jeho manžela/manželka, druh/ družka nebo jeho nezletilé dítě) alespoň jeden rok účastníkem stavebního spoření.

Minimální úspora (% cílové částky) Úroková sazba  Tarifní varianta 
0 % 6,8 %* OF 
0 %  6,2 %** OF 
*) cílová částka 20 000 až 200 000 korun, úvěr bez zajištění zástavním právem k nemovitosti
**) cílová částka od 20 000 Kč, úvěr zajištěn zástavním právem k nemovitosti
 


PRÁVNICKÉ OSOBY


REVIT

Úroková sazba REVIT
5,7 % *),**)
*) úroková sazba je  zvýšena o 0,1%  p.a., nejsou-li na straně klienta splněny podmínky stanovené stavební spořitelnou pro jeho   ekonomické hodnocení/bonitu 
**) úroková sazba  je  snížena o 0,1 %  p.a.,  při současném sjednání  pojištění financované nemovitosti u Wüstenrot pojišťovny  a.s. a současné  vinkulaci pojistného plnění ve prospěch Wüstenrot – stavební spořitelny a.s.

Přehled úrokových sazeb platných od 1. 8. 2010 (Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.)


Pro výši úrokové sazby je určující datum uzavření smlouvy o stavebním spoření nebo datum vyhotovení úvěrové smlouvy.

ÚROKOVÉ SAZBY Z VKLADU PRO FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY

Uspořená částka je úročena jednou z úrokových sazeb zvolených účastníkem ve smlouvě o stavebním spoření / v návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření, a to:

  c) 1,0 % p.a.
  d) 2,2 % p.a.

Účastník, který si v návrhu smlouvy zvolil 1,0% úrokovou sazbu z úspor, si při přidělení cílové částky může u každé tarifní varianty zvolit vyšší úrokovou sazbu z úspor – 2,2 % p.a. K datu změny mu bude k úsporám připsán úrok ve výši rozdílu úročení (od počátku smlouvy) úspor 1,0 % p.a. a 2,2 % p.a.

ÚROKOVÉ SAZBY Z ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ PRO FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY

Úroková sazba závisí na zvolené úrokové sazbě z úspor a činí:

  c) 3,7 % p.a., pokud byly úspory úročeny úrokovou sazbou 1,0 % p.a.
  d) 4,9 % p.a., pokud byly úspory úročeny úrokovou sazbou 2,2 % p.a.

ÚROKOVÉ SAZBY Z PŘEKLENOVACÍCH ÚVĚRŮ

Fyzické osoby

SUPERÚVĚR – překlenovací úvěr určený pro klienta (případně jeho manžela/manželku nebo jeho nezletilé dítě), který má alespoň jeden rok smlouvu u kterékoliv stavební spořitelny

SUPERÚVĚR - úrokové sazby
Min. úspora / počáteční vklad (% cílové částky) Úroková sazba  Tarifní varianta 
0 % 5,9 %  OF 
0 %  6,5 % * OF 
0 % 5,7 % ** OF
10 %  5,9 %  OK
40 % 4,8 %  OF 
40 %  2,5 %  *** OF 
50 %  4,8 %  OS 
50 %  2,5 % *** OS 

*) úvěr na družstevní bydlení nebo na koupi bytu či rodinného domu v rámci privatizace obecních nebo státních bytů
**) úvěr poskytovaný žadatelům, kterým byla přiznána státní podpora z programu Zelená úsporám
***) žádost o úvěr podána max. 6 měsíců před předpokládaným přidělením cílové částky

PARTNER – překlenovací úvěr určený pro klienta (případně jeho manžela/manželku nebo jeho nezletilé dítě), který není alespoň jeden rok účastníkem stavebního spoření

PARTNER - úrokové sazby
Min. úspora / počáteční vklad (% cílové částky) Úroková sazba  Tarifní varianta 
0 % 6,8 %* OF 
0 %  6,2 %** OF 

* cílová částka 20 000 až 200 000, úvěr bez zajištění zástavním právem k nemovitosti
** cílová částka od 20 000, úvěr zajištěn zástavním právem k nemovitosti

Právnické osoby

REVIT

Úroková sazba REVIT
5,7 % 

Přehled úrokových sazeb platných od 1. 5. 2010 (Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.)


Pro výši úrokové sazby je určující datum uzavření smlouvy o stavebním spoření nebo datum vyhotovení úvěrové smlouvy.

ÚROKOVÉ SAZBY Z VKLADU PRO FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY

Uspořená částka je úročena jednou z úrokových sazeb zvolených účastníkem ve smlouvě o stavebním spoření / v návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření, a to:

  c) 1,0 % p.a.
  d) 2,2 % p.a.

Účastník, který si v návrhu smlouvy zvolil 1,0% úrokovou sazbu z úspor, si při přidělení cílové částky může u každé tarifní varianty zvolit vyšší úrokovou sazbu z úspor – 2,2 % p.a. K datu změny mu bude k úsporám připsán úrok ve výši rozdílu úročení (od počátku smlouvy) úspor 1,0 % p.a. a 2,2 % p.a.

ÚROKOVÉ SAZBY Z ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ PRO FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY

Úroková sazba závisí na zvolené úrokové sazbě z úspor a činí:

  c) 3,7 % p.a., pokud byly úspory úročeny úrokovou sazbou 1,0 % p.a.
  d) 4,9 % p.a., pokud byly úspory úročeny úrokovou sazbou 2,2 % p.a.

ÚROKOVÉ SAZBY Z PŘEKLENOVACÍCH ÚVĚRŮ

Fyzické osoby

SUPERÚVĚR – překlenovací úvěr určený pro klienta (případně jeho manžela/manželku nebo jeho nezletilé dítě), který má alespoň jeden rok smlouvu u kterékoliv stavební spořitelny

SUPERÚVĚR - úrokové sazby
Min. úspora / počáteční vklad (% cílové částky) Úroková sazba  Tarifní varianta 
0 % 5,9 %  OF 
0 %  6,5 % * OF 
0 % 5,7 % ** OF
10 %  5,9 %  OK
40 % 4,8 %  OF 
40 %  2,5 %  *** OF 
50 %  4,8 %  OS 
50 %  2,5 % *** OS 

*) úvěr na družstevní bydlení nebo na koupi bytu či rodinného domu v rámci privatizace obecních nebo státních bytů
**) úvěr poskytovaný žadatelům, kterým byla přiznána státní podpora z programu Zelená úsporám
***) žádost o úvěr podána max. 6 měsíců před předpokládaným přidělením cílové částky

PARTNER – překlenovací úvěr určený pro klienta (případně jeho manžela/manželku nebo jeho nezletilé dítě), který není alespoň jeden rok účastníkem stavebního spoření

PARTNER - úrokové sazby
Min. úspora / počáteční vklad (% cílové částky) Úroková sazba  Tarifní varianta 
 0 % 6,8 %* OF 
0 %  6,2 %** OF 

* cílová částka 20 000 až 200 000, úvěr bez zajištění zástavním právem k nemovitosti
** cílová částka od 20 000, úvěr zajištěn zástavním právem k nemovitosti

Právnické osoby

REVIT

Úroková sazba REVIT
5,7 % 

Přehled úrokových sazeb platných od 1.10.2010 (Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.)


Pro výši úrokové sazby je určující datum uzavření smlouvy o stavebním spoření nebo datum vyhotovení úvěrové smlouvy.
 

ÚROKOVÉ SAZBY Z VKLADU PRO FYZICKÉ OSOBY

Uspořená částka je úročena jednou z úrokových sazeb zvolených účastníkem ve smlouvě o stavebním spoření/v návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření, a to:
a)    1,0 % p.a.
b)    2,5 % p.a.
Účastník, který si ve smlouvě/v návrhu smlouvy zvolil 1,0 % úrokovou sazbu z úspor, si při přidělení cílové částky může u každé tarifní varianty zvolit vyšší úrokovou sazbu z úspor – 2,5 % p.a. K datu změny mu bude k úsporám připsán úrok ve výši rozdílu úročení (od počátku smlouvy) úspor 1,0 % p.a. a 2,5 % p.a.
 

ÚROKOVÉ SAZBY Z ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ PRO FYZICKÉ OSOBY

Úroková sazba závisí na zvolené úrokové sazbě z úspor a činí:
c)    3,7 % p.a., pokud byly úspory úročeny úrokovou sazbou 1,0 % p.a.
d)    5,2 % p.a., pokud byly úspory úročeny úrokovou sazbou 2,5 % p.a.


ÚROKOVÉ SAZBY Z VKLADU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

Uspořená částka je úročena jednou z úrokových sazeb zvolených účastníkem ve smlouvě o stavebním spoření/v návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření, a to:
a)    1,0 % p.a.
b)    2,2 % p.a.
Účastník, který si ve smlouvě/v návrhu smlouvy zvolil 1,0 % úrokovou sazbu z úspor, si při přidělení cílové částky může u každé tarifní varianty zvolit vyšší úrokovou sazbu z úspor – 2,2 % p.a. K datu změny mu bude k úsporám připsán úrok ve výši rozdílu úročení (od počátku smlouvy) úspor 1,0 % p.a. a 2,2 % p.a.
 

ÚROKOVÉ SAZBY Z ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

Úroková sazba závisí na zvolené úrokové sazbě z úspor a činí:
c)    3,7 % p.a., pokud byly úspory úročeny úrokovou sazbou 1,0 % p.a.
d)    4,9 % p.a., pokud byly úspory úročeny úrokovou sazbou 2,2 % p.a.


ÚROKOVÉ SAZBY Z PŘEKLENOVACÍCH ÚVĚRŮ

FYZICKÉ OSOBY

 

SUPERÚVĚR – překlenovací úvěr určený pro klienta (případně jeho manžela/manželku, druha/ družku nebo jeho nezletilé dítě), který má alespoň jeden rok smlouvu u kterékoliv stavební spořitelny.

Minimální úspora (% cílové částky) Úroková sazba  Tarifní varianta 
0 % 5,9 %  OF 
0 %  6,5 % * OF 
0 % 5,7 % ** OF
10 %  5,9 %  OK
40 % 4,8 %  OF 
40 %  2,5 %  *** OF 
50 %  4,8 %  OS 
50 %  2,5 % *** OS 
*) úvěr na družstevní bydlení nebo koupi bytu či rodinného domu v rámci privatizace obecních nebo státních bytů
**) úvěr poskytovaný žadatelům, kterým byla přiznána státní podpora z programu Zelená úsporám
***) žádost o úvěr podána max. 6 měsíců před předpokládaným přidělením CČPARTNER – překlenovací úvěr určený pro klienta, který není (ani jeho manžela/manželka, druh/ družka nebo jeho nezletilé dítě) alespoň jeden rok účastníkem stavebního spoření.

Minimální úspora (% cílové částky) Úroková sazba  Tarifní varianta 
0 % 6,8 %* OF 
0 %  6,2 %** OF 
*) cílová částka 20 000 až 200 000 korun, úvěr bez zajištění zástavním právem k nemovitosti
**) cílová částka od 20 000 Kč, úvěr zajištěn zástavním právem k nemovitosti
 


PRÁVNICKÉ OSOBY


REVIT

Úroková sazba REVIT
5,7 % *),**)
*) úroková sazba je  zvýšena o 0,1%  p.a., nejsou-li na straně klienta splněny podmínky stanovené stavební spořitelnou pro jeho   ekonomické hodnocení/bonitu 
**) úroková sazba  je  snížena o 0,1 %  p.a.,  při současném sjednání  pojištění financované nemovitosti u Wüstenrot pojišťovny  a.s. a současné  vinkulaci pojistného plnění ve prospěch Wüstenrot – stavební spořitelny a.s.
stavební spoření úroky