Často kladené dotazy (FAQ)

 • Nejpozději 3 měsíce před koncem doby platnosti úrokové sazby (fixace) obdrží klient dopis s nabídkou úrokové sazby ve více variantách, ze kterých si klient může vybrat z několika období (fixací). Nereaguje-li na tento dopis, bude nastavena bankou úroková sazba na stejnou dobu (fixaci) jakou platila předchozí úroková sazba.

 • Adresu můžete jednoduše změnit u našich finančních poradců nebo zavolejte na zákaznické centrum, telefonní číslo 257 092 111. Zkontrolujeme, zda na Vás máme aktuální e-mailovou adresu a pošleme Vám formulář, na základě kterého lze provést změnu kontaktních údajů přes e-mail.

  • Po zpracování žádosti o uzavření smlouvy o produktu Vám zašleme na kontaktní adresu dopis obsahující: Smlouvu o zvoleném produktu s číslem Vašeho účtu, průvodní dopis, Všeobecné obchodní podmínky, Produktové podmínky, Podmínky pro elektronické bankovnictví, Sazebník a úrokový lístek.
  • Podepsanou smlouvu zašlete nejlépe do 14 dnů spolu s dokumenty: kopií dvou dokladů totožnosti + kopií výpisu z registračního účtu nebo kopii smlouvy o účtu, který uvádíte jako registrační účet (nesmí být starší než 3 měsíce). Účet musí být veden na Vaše jméno.
  • Jakmile obdržíme podepsanou Smlouvu o zvoleném produktu (zvolených produktech) a ostatní požadované dokumenty, zašleme Vám „Potvrzení o uzavření produktu“, kde rovněž najdete své klientské číslo. Toto číslo je jedním ze zabezpečovacích prvků potřebných pro aktivaci a obsluhu Vaší Internet banky, pomocí níž ovládáte své vložené finanční prostředky. Podrobný popis pro aktivaci Internet banky najdete v Manuálu pro používání Internet banky, který je umístěn na našich internetových stránkách ZDE.
  • K tomu, abyste mohli zvolený produkt nebo produkty začít obsluhovat a zároveň splnili všechny podmínky k uzavření smlouvy o zvoleném produktu, je nutné první vklad z Vašeho registračního účtu. Dokud nebude první platba ze zvoleného registračního účtu na účet Wüstenrot hypoteční banka a.s. připsána, bude Váš přístup do aplikace Internet banky pouze pasivní.
 • Rezidenční nemovitost je taková stavba u které je alespoň 51 % podlahové plochy určeno k bydlení trvalého charakteru, stavba má přiděleno číslo popisné (č.p.) a jedná se o jeden stavební objekt. Typickou rezidenční nemovitostí je například bytový dům nebo rodinný dům.

 • V případě, že jste naším klientem, vám bude úplně stačit průkaz totožnosti. Jestliže máte účet u jiné banky, budete potřebovat taky potvrzení příjmů nebo daňové přiznání a výpisy z účtu za posledního půl roku. Dále bude potřeba výpis z katastru nemovitostí plus další doklady, kterými prokážete využití úvěru na výdaje související s bydlením. Pokud budete žádat o poskytnutí úvěru zajištěného nemovitostí, budete navíc potřebovat odhad znalce.

 • Ukončit smlouvu o stavebním spoření a nechat si vyplatit výnosy můžete pomocí příslušného formuláře, který můžete vyplnit na jakékoli naší pobočce. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná běžet až 1. den nového kalendářního měsíce. A pokud si s námi sjdnáte nové stavební spoření, na které vložíte část prostředků, zašleme Vám prostředky z původní smlouvy rychleji.

 • Loan to value (LTV) určuje, jak vysokou hypotéku můžete mít v poměru k hodnotě zastavované nemovitosti. Udává se například jako "devadesátiprocentní hypotéka", což se formálně uvádí jako LTV 90. Z čísla můžete snadno vypočítat maximální výši hypotéky. Pokud by například bylo LTV 100 (100% hypotéka), tak maximální výše úvěru by mohla být až do plné výše hodnoty zastavované nemovitosti.

  Příklady výpočtu:

  • LTV 100 (stoprocentní hypotéka) = Pokud je například cena nemovitosti 5 000 000 Kč, může klient požádat o hypotéku v maximální výši 5 000 000 Kč.
  • LTV 50 (padesátiprocentní hypotéka) = Pokud je například cena nemovitosti 5 000 000 Kč, může klient požádat o hypotéku v maximální výši 2 500 000 Kč.
 • Úvěry se splácejí z vašeho účtu takzvaným inkasem. To znamená, že na účtu, který je uveden ve smlouvě, máte zařízený souhlas s inkasem – souhlas s tím, že si banka pravidelně bude strhávat sjednanou částku. Jde o takzvané inkasní splátky. Tento postup je pro Vás maximálně komfortní. 
   
  Další možností je splácet daný úvěr pomocí trvalého příkazu, nebo pomocí jendorázových příkazů. Zde ale klesá Váš komfort. Každý měsíc musíme zadávat příkaz k úhradě ve Vaší bance. A v případě splácení trvalého příkazu při změně splátky musíte změnit výši, na kterou máte zadaný trvalý příkaz.

 • Daňový doklad vystavený dodavatelem z ČR nebo účtenka musí obsahovat:

  • evidenční číslo dokladu
  • údaje o dodavateli
  • údaje o odběrateli (nepovinný údaj v případě účtenky) - odběratel musí být uveden jako fyzická osoba – nepodnikatel (bez IČO).
  • datum vystavení dokladu
  • rozsah a předmět plnění
  • IČO dodavatele – povinné u zálohových faktur
  • DIČ dodavatele – povinné u zálohových faktur
  • datum zdanitelného plnění – povinné u zálohových faktur
  • výši základu daně v Kč – povinné u zálohových faktur
  • výši DPH v procentech – povinné u zálohových faktur
  • vyčíslenou výši DPH v Kč – povinné u zálohových faktu

   

  Odběratelem může být:

  • klient
  • manžel/ka klienta
  • registrovaný partner/ka klienta zavázaný/á v úvěrovém vztahu
  • druh/žka klienta zavázaný/á v úvěrovém vztahu
  • osoba blízká klienta


  V případě PÚ a ÚSS akceptuje banka daňové doklady a jiné obdobné doklady, pokud datum vystavení dokladu bylo maximálně 12 měsíců před datem uzavření smlouvy o stavebním spoření.
  V případě HÚ akceptuje banka doklady, které jí byly doručeny nejpozději 36 měsíců ode dne jejich vystavení.

  • S finančním poradcem sepíšete žádost o produkt retailového bankovnictví a následně podepíšete smlouvu o uzavření zvoleného produktu.
  • Bezprostředně poté Vám zašleme „Potvrzení o uzavření smlouvy“, kde rovněž najdete své klientské číslo. Toto číslo je jedním ze zabezpečovacích prvků potřebných pro aktivaci a obsluhu Vaší Internet banky, pomocí níž ovládáte své vložené finanční prostředky. Podrobný popis pro aktivaci Internet banky najdete v Manuálu pro používání Internet banky, který je umístěn na našich internetových stránkách ZDE.
  • Dokud nebude první platba na účet Wüstenrot hypoteční banka a.s. připsána, bude Váš přístup do aplikace Internet banky pouze pasivní.

Máte dotaz? Zavoláme Vám.

x

* Povinné pole

Stisknutím tlačítka „Odeslat formulář“ vyjadřujete svůj souhlas s tím, že Vás budeme kontaktovat za účelem poradenství ohledně našich produktů. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Bližší informace o zpracování osobních údajů najdete zde.

Naše kanceláře

Naši poradci

Online rádce

Zdravím Vás, jsem Ü rádce a pomůžu Vám s výběrem správného řešení přímo pro Vás.

A to vše online a hned bez čekání.