Často kladené dotazy (FAQ) - retailové bankovnictví

  • Po zpracování žádosti o uzavření smlouvy o produktu Vám zašleme na kontaktní adresu dopis obsahující: Smlouvu o zvoleném produktu s číslem Vašeho účtu, průvodní dopis, Všeobecné obchodní podmínky, Produktové podmínky, Podmínky pro elektronické bankovnictví, Sazebník a úrokový lístek.
  • Podepsanou smlouvu zašlete nejlépe do 14 dnů spolu s dokumenty: kopií dvou dokladů totožnosti + kopií výpisu z registračního účtu nebo kopii smlouvy o účtu, který uvádíte jako registrační účet (nesmí být starší než 3 měsíce). Účet musí být veden na Vaše jméno.
  • Jakmile obdržíme podepsanou Smlouvu o zvoleném produktu (zvolených produktech) a ostatní požadované dokumenty, zašleme Vám „Potvrzení o uzavření produktu“, kde rovněž najdete své klientské číslo. Toto číslo je jedním ze zabezpečovacích prvků potřebných pro aktivaci a obsluhu Vaší Internet banky, pomocí níž ovládáte své vložené finanční prostředky. Podrobný popis pro aktivaci Internet banky najdete v Manuálu pro používání Internet banky, který je umístěn na našich internetových stránkách ZDE.
  • K tomu, abyste mohli zvolený produkt nebo produkty začít obsluhovat a zároveň splnili všechny podmínky k uzavření smlouvy o zvoleném produktu, je nutné první vklad z Vašeho registračního účtu. Dokud nebude první platba ze zvoleného registračního účtu na účet Wüstenrot hypoteční banka a.s. připsána, bude Váš přístup do aplikace Internet banky pouze pasivní.
  • S finančním poradcem sepíšete žádost o produkt retailového bankovnictví a následně podepíšete smlouvu o uzavření zvoleného produktu.
  • Bezprostředně poté Vám zašleme „Potvrzení o uzavření smlouvy“, kde rovněž najdete své klientské číslo. Toto číslo je jedním ze zabezpečovacích prvků potřebných pro aktivaci a obsluhu Vaší Internet banky, pomocí níž ovládáte své vložené finanční prostředky. Podrobný popis pro aktivaci Internet banky najdete v Manuálu pro používání Internet banky, který je umístěn na našich internetových stránkách ZDE.
  • Dokud nebude první platba na účet Wüstenrot hypoteční banka a.s. připsána, bude Váš přístup do aplikace Internet banky pouze pasivní.
 • Registrační účet je jeden z transakčních účtů, který slouží k identifikaci klienta, pokud žádá o uzavření smlouvy o produkt přes webový formulář nebo telefon nebo korespondenčně. Registrační účet musí být nepodnikatelský účet a klient je jeho jediným majitelem. Z tohoto účtu musí být zaslána první platba na účet Wüstenrot hypoteční banky a.s. Po zaslání první platby se tento účet stává automaticky transakčním účtem.

 • Transakční účet je účet v českých korunách vedený u jakékoliv banky na území České republiky. Na tyto transakční účty je možné zasílat platby ze spořicího účtu vedeného u Wüstenrot hypoteční banky a.s.

  • Všechny transakce provedené v Internet bance, jsou provedeny až po autorizaci klientem. Tedy transakce musíte potvrdit. Potvrzení se provádí pomocí autorizačního klíče, který je zasílán formou SMS zprávy na mobilní telefon klienta. Z tohoto důvodu je nutné, aby klient používal mobilní telefon sám! Tedy ani v případě manželů není možné využívat pouze jeden telefon pro zasílání autorizačního klíče pro dva různé klienty.
  • Při komunikaci s bankou prostřednictvím telefonu dochází nejprve k ověření klienta. Ověření se provádí pomocí tzv. bezpečnostních otázek (rodné příjmení matky a heslo pro komunikaci s bankou – 6 číslic). Tyto údaje klient vyplňuje při žádosti o sjednání produktu.
 • Sjednané fixace u produktů retailového bankovnictví můžete předčasně ukončit v internetovém bankovnictví nebo prostřednictvím našeho zákaznického centra.

 • Všechny produkty je možné zrušit jednoduše v Internet bance, vyplněním žádosti o zrušení produktu (záložka Změny a nastavení / Žádosti / Žádosti o zrušení produktu). Pokud nemáte možnost využít Internet banku, můžete požádat o zrušení produktu písemně. V žádosti o zrušení uveďte produkt, který chcete zrušit, a číslo účtu, kam se mají zaslat prostředky ze zrušeného účtu. Žádost musí mít váš úředně ověřený podpis.

 • Aby přístup k Vašemu účtu nezískal někdo s nekalými úmysly, potřebujeme vyplnit a zaslat žádost s Vaším úředně ověřeným podpisem. Formulář pro změnu telefonu pro zasílání autorizačního klíče je k dispozici ZDE - https://www.wuestenrot.cz/dokumenty#sporiciavkladove

 • Fixaci k produktům retailového bankovnictví si jednoduše nastavíte v internetovém bankovnictví. Nebo zavolejte na naše zákaznické centrum - telefonní číslo 257 092 111. Rádi Vám s nastavením pomůžeme.

 • Spořicí účet, běžný účet i termínovaný vklad si jednoduše založíte online, případně u našich finančních poradců.