Podmínky pro získání bonusu

Podmínky pro zvýhodnění smlouvy o stavebním spoření uzavřené v tarifu ProSpoření OF-S s bonusem:

Účastník může získat bonus odpovídající navýšení sjednané úrokové sazby o 0,1 % p. a. za dobu prvních sedmi let od uzavření smlouvy o stavebním spoření v tarifu ProSpoření OF-S (dále jen „této smlouvy“), jestliže splní všechny dále uvedené podmínky:

a) roční vklady účastníka na účtu k této smlouvě, v období mezi 2. - 6. kalendářním rokem trvání této smlouvy vždy k 31.12. budou odpovídat částce v rozmezí 6-9 % ze sjednané cílové částky,
b) po celou dobu trvání této smlouvy účastník k této smlouvě neuzavře smlouvu o úvěru,
c) v době prvních sedmi let od uzavření této smlouvy nenastane ani jedna z těchto skutečností:

  • zvýšení nebo snížení výše cílové částky,
  • přespoření sjednané výše cílové částky,
  • ukončení smlouvy,
  • vyplacení byť jen části z uspořené částky na základě pravomocného exekučního příkazu.

V případě splnění všech výše uvedených podmínek bude účastníkovi tento bonus vyplacen spolu se zůstatkem na účtu při ukončení této smlouvy. Smlouvu o stavebním spoření uzavřenou v tarifu ProSpoření OF-S lze kombinovat s marketingovou akcí Kamarád a Kamarád+.