Jarní novinky u překlenovacích úvěrů - od 1. května bez poplatku!

2009 - Uvažujete o úvěru a hledáte nejvhodnější čas a příležitost pro jeho sjednání? Je právě teď!

Využijte akci, kterou pro vás od 1. května 2009 až do 31. srpna 2009 letošního roku připravila stavební spořitelna Wüstenrot. Pokud v tomto období požádáte o úvěr, neplatíte žádný poplatek za jeho vyřízení. Zpracování je pro všechny žadatele, fyzické osoby, zdarma. Chcete-li využít úvěr k rozsáhlé rekonstrukci či modernizaci nebo k pořízení vlastního bydlení, můžete tak ušetřit značnou sumu.

Kromě toho přichází stavební spořitelna i s celou řadou dalších zvýhodnění.

  • Úvěr Družstevní byt lze nyní využít i k financování koupě bytu nebo rodinného domu v rámci privatizace obecních nebo státních bytů. A to bez ohledu na to, že podmínky pro koupi těchto bytů jsou zpravidla nastaveny tak, že nájemce je povinen nejprve uhradit kupní cenu bytu, který je teprve následně předveden do jeho vlastnictví.

Již delší dobu stavební spořitelna Wüstenrot zvýhodňuje žadatele o úvěr, kteří jsou nejméně po dobu jednoho roku klienty libovolné stavební spořitelny. Při zpracování žádosti o úvěr je na ně pohlíženo jako na stávající klienty Wüstenrot stavební spořitelny. Stejné zvýhodnění se nyní vztahuje i na klienty celé finanční skupiny Wüstenrot.

  • Čerpáte hypoteční úvěr a potřebujete další finanční prostředky? V případě, že po dobu jednoho roku plníte závazky vyplývající se smluvního vztahu s Wüstenrot hypoteční bankou, můžete při využití překlenovacího úvěru čerpat veškerá zvýhodnění jako stávající klienti stavební spořitelny.
  • Stejná zvýhodnění se týkají i klientů, kteří do této doby využívali pouze produkty pojišťoven finanční skupiny Wüstenrot. Zjednodušeně lze tedy říci, že díky povinnému ručení máte zajištěny zvýhodněné podmínky pro váš úvěr.

Pro všechny stávající klienty, žadatele o úvěr, zůstává v platnosti podmínka, že zůstatek na všech účtech stavebního spoření, tedy i na účtu smlouvy o stavebním spoření, ke které je požadován úvěr, musí pokrývat deset procent požadované výše úvěru (10 % cílové částky smlouvy). V případě, že tomu tak není, povoluje stavební spořitelna Wüstenrot mimořádný vklad.