Nové pojištění podnikatelů

Od 1. října 2009 nové pojištění podnikatelů

Produkt pojištění podnikatelů je určen široké škále drobných, malých a středních podnikatelů, zabývajících se například výrobou, zpracováním, opravou, montáží, servisem, údržbou, dopravou, obchodem, ubytovacími a stravovacími službami, kulturou a sportem nebo administrativní činností.

Pojištění podnikatelů je určeno k pojištění rizik spojených s podnikáním ekonomických subjektů a zastřešuje škody na majetku. Součástí pojištění je i pojištění odpovědnosti za škodu, což řada podnikatelů při provozování své činnosti jistě uvítá.

Pokud vás tento druh pojištění zajímá více informací naleznete zde.