Nový zákon o platebním styku

Platnost od 1. listopadu 2009

Od 1. listopadu 2009 nabude účinnosti nový zákon o platebním styku. Ve smyslu tohoto zákona nejsou vkladové účty stavebního spoření, ani účty úvěrové, platebními účty.

Některé operace na těchto účtech však mohou mít povahu platebních transakcí, a proto bude Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. a Wüstenrot hypoteční banka a.s. plnit některé nové povinnosti způsobem a ve lhůtách stanovených tímto zákonem.

Zde naleznete nové Informace o provádění platebních transakcí stavební spořitelnou a hypoteční bankou , které zohledňují Vaše práva a způsob plnění nových povinností ze strany bankovních subjektů Wüstenrotu jako poskytovatelů platebních služeb.