Zvýhodnění při pojistné události

2009 - Naše životní pojišťovna bude nově vyplácet odškodnění již od 1 % tělesného poškození, ke kterému dojde následkem úrazu.

U pojistných smluv, součástí kterých je úrazové připojištění s rizikem Trvalé poškození zdraví následkem úrazu se stupněm trvalého poškození zdraví od 10 %, bude Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. poskytovat zvýhodnění při pojistné události.

Klientům bude vypláceno odškodnění již od 1 % tělesného poškození, pokud k trvalému poškození zdraví následkem úrazu dojde v průběhu jednoho roku od dne úrazu.

Toto zvýhodněné odškodnění se vztahuje na pojistné smlouvy, u nichž vznikla pojistná událost 1. 8. 2009 a později.

Uvedené zvýhodnění se nevztahuje na úrazová připojištění, kde bylo nebo je součástí pojistné smlouvy riziko Trvalé poškození zdraví následkem úrazu s rozsahem poškození 50 % - 100 %.