Informace k navrhovaným změnám ve stavebním spoření

novinky

2010 - Vláda ČR plánuje zavést u stavebního spoření některé změny. Týkaly by se především snížení státní podpory a zdanění úroků z vkladů. Pro Vaši lepší orientaci jsme pro Vás připravili odpovědi na nejčastější dotazy.

Navrhované změny:

•    Jednorázové 50% zdanění statní podpory za rok 2010 – netýká se doposud připsaných záloh státní podpory.

•    Sjednocení státní podpory v roce 2011 pro všechny smlouvy (i dříve uzavřené) na 2 000 korun – tzn. 10 % z   maximální částky úspor 20 000 Kč ročně.

•    Zdanění úroků od 1. 1. 2011 se ruší osvobození od zdanění úroků pro fyzické osoby. Připsané úroky budou zdaněny 15% daní.

 

Časté otázky a odpovědi:

Bude stavební spoření účelově vázáno na bydlení?
Ne. Ministerstvo financí o této změně uvažovalo, ve vládou schváleném materiálu však tato úprava v současné navrhované novele již není.

Co by znamenalo uvažované jednorázové zdanění státní podpory za rok 2010 sazbou 50 %?
Pokud dojde k úpravě příslušného daňového zákona, znamenalo by to, že maximální výše by se u smluv uzavřených do konce roku 2003 snížila na max. 2250 Kč, u smluv uzavřených od začátku roku 2004 pak na 1500 Kč.

Budou zdaněny 50% daní i státní podpory připsané v minulých letech?
Ne. Jednorázové zdanění 50% daní se nedotkne již připsaných záloh státních podpor. Zdanění by se vztahovalo pouze na zálohu státní podpory přiznanou za rok 2010 a připisovanou v dubnu roku 2011.

Bude se změna výše státní podpory od roku 2011 týkat i dříve uzavřených smluv? 
Ano. Od roku 2011 je navrhováno sjednocení státního příspěvku bez ohledu na datum uzavření smlouvy, a to na 10% z ročně naspořených prostředků, max. však z
20 000 Kč. Bude se tedy jednotně týkat každého účtu stavebního spoření, ke kterému vznikne nárok na přípis zálohy státní podpory z úspor po 1. 1. 2011.

Bude se vztahovat zdanění úroků i na již připsané úroky?
Ne. Úroky, které již byly nebo budou připsány k 31. 12. 2010 (včetně) nepodléhají tomuto zdanění. Od 1. 1. 2011 končí osvobození zdanění připisovaných úroků. Od tohoto data budou zdaněny úroky u stavebního spoření stejně jako u termínovaných, spořících či běžných účtů.

Mám vypovědět svou stávající smlouvu?
Rozhodně ne. Doporučujeme spořit i nadále. Stavební spoření bude i přes navrhovaná opatření nabízet vyšší výnos (i 5,4 % ročně a až 6,2 % u dřívějších bonusově zvýhodněných smluv o stavební spoření) než spořící účty či termínované vklady. Navíc jsou konkrétní úroky na účtech stavebního spoření na rozdíl od spořících účtů, podílových fondů a dalších finančních produktů smluvně garantovány. Vaše vklady ze stavebního spoření jsou tedy na rozdíl od jiných produktů zhodnocovány stále stejným úrokem po celou dobu trvání účtu stavebního spoření.

Má smysl zakládat novou smlouvu? Je stavební spoření ještě výhodné?
Ano. Stavební spoření Wüstenrot je stále jedním z nejvýhodnějších a nejbezpečnějších produktů na trhu. Navíc se zvýšeným úročením 2,5 % dosáhne klient na nové smlouvě výnosnosti až 5,7 %.  Stavební spoření nabízí navíc ojedinělou možnost získat úvěr s výhodnou fixní úrokovou sazbou, zejména ve srovnání s běžnými spotřebitelskými úvěry.