Nové produkty životního pojištění

novinky

Wüstenrot ProSichr, Profesional a ProInvest

Od 8. září 2010 nabízí Wüstenrot tři inovované produkty životního pojištění WÜSTENROT ProSichr, WÜSTENROT Profesional a WÜSTENROT ProInvest.

Všechna tato pojištění jsou založena na stavebnicovém systému, což je pro klienta velmi přehledné. Podle svých potřeb si k základnímu pojištění může zvolit ze široké nabídky připojištění a zajistit si tak komplexní ochranu v případě úrazu a nemoci, invalidního důchodu či vážných onemocnění. Navíc je možné tato připojištění v průběhu pojištění libovolně měnit.

Produkt WÜSTENROT ProSichr je nové rizikové životní pojištění, u kterého je pojistná částka pro případ smrti konstantní po celou dobu trvání pojištění. WÜSTENROT ProSichr slouží především k zajištění osob blízkých nebo finančních závazků v případě nešťastné události. Hlavní výhodou tohoto produktu je vysoká pojistná ochrana za nízké pojistné.

WÜSTENROT Profesional je moderní, flexibilní pojištění s variabilní spořící složkou, která garantuje zhodnocení ve výši 2,5 % kapitálové hodnoty pojištění. Slouží především k zajištění pojištěné osoby, rodiny nebo finančních závazků v případě nešťastné události. Díky garantovanému zhodnocení je toto pojištění vhodné i jako spoření na důchod.

Investiční životní pojištění WÜSTENROT ProInvest kombinuje výhody pojistné ochrany klasického životního pojištění s investováním volných finančních prostředků do fondů. Investovat můžete do domácích i zahraničních fondů podle vlastní investiční strategie nebo dle některého z doporučených investičních programů.

U všech pojištění se klient může připojistit na zproštění od placení pojistného v případě pracovní neschopnosti. U pojištění WÜSTENROT Profesional a ProInvest pak lze využít daňového zvýhodnění a při splnění zákonných podmínek si odečíst až 12 000 korun ročně od základu pro výpočet daně z příjmu.