PORADNA PRO KLIENTY POŠKOZENÉ POVODNĚMI či KRUPOBITÍM

novinky

2010 - Volejte zdarma linku 800 22 55 55

Co dělat, když vám přírodní živly poškodily váš majetek?

  • Škodnou událost co nejdříve oznamte pojišťovně.
  • Bezplatně zavolejte na naše klientské centrum - telefon 800 22 55 55.
  • Můžete také poslat e-mail na adresu centrum.skod@wuestenrot.cz, ve kterém je třeba uvést alespoň jméno, příjmení, adresu a telefon, a pokud je to možné i číslo pojistné smlouvy a rozsah škody.
  • Rádi vám také nabídneme pomoc lokálního finančního poradce, seznam poradců naleznete zde.
  • Pojišťovna k vám v časovém rozmezí 24 až 48 hodin vyšle technika, který vše zdokumentuje, vyfotografuje a sepíše zápis o škodě.
  • Pokud chcete začít škodu odstraňovat dříve než dorazí technik, pořiďte fotodokumentaci, případně videozáznam poškozeného majetku. 
  • Pokud nemáte fotoaparát, poškozené věci shromážděte na jedno místo, kde je náš technik posléze zdokumentuje.
  • Zabraňte vzniku dalších škod, začněte provádět úklid nemovitosti (vyklízení, vysušování, čištění atd.)
  • Během následného odstraňování škod vypracujte seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věci. Bude-li to možné, zajistěte doklady k  zasaženým věcem (účty, záruční listy atd.)
  • Po prohlídce mobilním technikem je možné okamžitě požádat pojišťovnu Wüstenrot (Centrum škod tel. 257 092 511) o vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.

Česká asociace pojišťoven (ČAP) zpřístupnila zdarma na svých webových stránkách www.cap.cz aplikaci pro identifikaci povodňových oblastí. Každý občan si tak může pro účely pojištění nemovitosti snadno vyhodnotit nebezpečí výskytu povodní v konkrétní lokalitě na celém území ČR.