Stavební spoření v květnu zdarma

novinky

2010 - Neváhejte využít mimořádnou nabídku

Stavební spořitelna Wüstenrot připravila pro své klienty na měsíc květen mimořádnou akci – „Smlouva zdarma“.

Smlouvu o stavebním spoření ZDARMA od nás dostane klienta (fyzická osoba), který:

  • smlouvu uzavře v období od 1. do 31. května 2010 (včetně)
  • cílová částka smlouvy bude minimálně 250 000 Kč

V akci „Smlouva zdarma“ klientovi formou prémie připsané na účet stavebního spoření vratíme zaplacenou úhradu za uzavření smlouvy, max. však do výše 3000 korun.

Úhrada za uzavření smlouvy ve výši 1 % z cílové částky musí být zaplacena a připsána na účet stavebního spoření nejpozději 31. 7. 2010. Úhradu za uzavření smlouvy lze zaplatit jednorázově nebo dílčími platbami.

U smluv s cílovou částkou 250 000 Kč až 300 000 Kč (včetně) odpovídá výše prémie zaplacené úhradě za uzavření smlouvy o stavebním spoření zdarma.

U smluv uzavřených na cílovou částkou vyšší než 300 000 Kč činí prémie vždy 3 000 Kč.

V rámci akce může klient uzavřít více smluv, při splnění podmínek získá zvýhodnění (prémii) na všechny takto uzavřené smlouvy.

V případě podání žádosti/schválení úvěru k této smlouvě klient neztrácí nárok na prémii.