Wüstenrot představil novou hypotéku

novinky

2010 - Wüstenrot hypoteční banka reagovala na potřeby poměrně široké skupiny podnikatelů a uvedla na trh nový druh hypotečního úvěru  - Hypotéku bez příjmů.

Nová Hypotéka bez příjmů je účelový hypoteční úvěr, poskytovaný Wüstenrotem na financování vlastního bydlení žadatele, který není schopen prokázat bance své příjmy standardním způsobem.
Hypotéka bez příjmů slouží žadateli k úhradě nákladů na pořízení vlastního bydlení, tj. na financování rodinného domu, bytu nebo stavebního pozemku určeného pro individuální výstavbu rodinného domu.
O Hypotéku bez příjmů lze žádat ve výši od  300 000 do 3 000 000 korun, je poskytována do 50 % zástavní hodnoty nemovitosti.  Minimální doba splatnosti je 5 let, maximální 20 let, přičemž úvěr je třeba splatit do 70 let věku žadatele s rozhodujícím příjmem. Úroková sazba je fixována a garantována na dobu 5 let.
Pro posouzení schopnosti splácet úvěr předkládá klient bance pouze své čestné prohlášení o příjmech a majetku a potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu.

S hypotékou bez příjmů tak dostávají novou šanci pořídit si vlastní bydlení nejen mnozí z těch, kteří daňově optimalizují své příjmy, ale i osoby s nepravidelnými příjmy.