Informace pro klienty

novinky

2011 - Ústavní soud ČR  rozhodl o zrušení mimořádné 50% srážkové daně ze státní podpory za rok 2010, připsané na účty klientů po 1. 1. 2011.

Ústavní soud ČR zrušil mimořádnou 50% srážkovou daň ze státní podpory, na kterou účastníkům stavebního spoření vznikl nárok v roce 2010 a která jim byla připsána v roce 2011 pro nepřípustnou retroaktivitu.

Stavební spořitelna Wüstenrot připsala státní podporu za rok 2010 ve výši 50 % vzniklého nároku na účty klientů ke dni 20. 4. 2010.

Ohledně způsobu přiznání zbývajících 50 % státní podpory uvedl předseda Ústavního soudu Dr. Rychetský možnost domáhání se u soudu v občanskoprávním řízení. V této věci je třeba vyčkat i stanoviska Ministerstva financí ČR. Jakmile budou známy jakékoliv podrobnosti, budeme vás informovat.