Pravidla Soutěže „20. výročí Wüstenrotu“

novinky

2012 - Pravidla soutěže „20. výročí Wüstenrotu“, která byla vyhlášena v magazínu Wüstenrot 2/2012.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

„20. výročí Wüstenrotu“

1.    POŘADATEL SOUTĚŽE: Wüstenrot – stavební spořitelna a.s., se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, IČ: 47115289, zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 1714.

2.    DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá v době od 30. června 0.00 hodin do 31. července 2012 24.00 hodin.

3.    PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba s doručovací (kontaktní) adresou v České republice (dále jen „účastník“), která je k 30. 6. 2012 klientem alespoň jedné z těchto společností: Wüstenrot- stavební spořitelna a.s., Wüstenrot hypoteční banka a.s., Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. a Wüstenrot pojišťovna a.s.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společností Wüstenrot- stavební spořitelna a.s., Wüstenrot hypoteční banka a.s., Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. a Wüstenrot pojišťovna a.s., jakož i osoby jim blízké dle § 116 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jemu blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4.    PRINCIP AKCE: Účastník soutěže odpoví  na 5 otázek uveřejněných v klientském časopise Wüstenrot č. 2/2012 a odpovědi zašle nejpozději 31. července 2012 elektronicky na zvláště k tomu zřízenou adresu soutez@wuestenrot.cz. Z došlých odpovědí budou do losování soutěže zařazeny pouze ty, u kterých účastník soutěže správně odpověděl na všech pět soutěžních otázek. Losování se uskuteční v budově centrály Wüstenrot – stavební spořitelny a.s. do 14 dnů po ukončení soutěže.

5.    VÝHRY:
Hlavní cena: 3x víkendový pobyt na zámku Loučeň pro dvě osoby v hodnotě 5000 Kč
Další ceny: 20 x dárkový předmět v hodnotě 500 Kč
Výherci cen budou o výhře a způsobu jejího předání informováni mailem na adresu, ze které zaslali své odpovědi na soutěžní otázky, do 14 dnů od vyhodnocení soutěže.
Výherní listina bude zveřejněna na http://www.wuestenrot.cz

6.    DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

  • Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
  • Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení zpráv či výher.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
  • Dotazy na bezplatné telefonní lince 800 22 55 55.