Životní pojištění s úrazovým pojištěním dětí zdarma

novinky

2012 - Už jen několik měsíců mají ženy na to, aby si sjednaly životní pojištění za výhodných podmínek. Wüstenrot k němu navíc nabízí úrazové pojištění dětí zdarma.

Na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie budou pojišťovny od 21. 12. 2012 muset uplatňovat pravidlo stejného přístupu k oběma pohlavím tzn., že nebudou moci jako dosud na základě statistiky úmrtnosti, tj. pravděpodobnosti dožití vyššího věku, stanovovat rozdílné pojistné pro muže a ženy na základě pohlaví („gender“).
Wüstenrot připravil pro ženy (a nejenom pro ně) další zvýhodnění pojistných produktů, u kterých jsou do životního pojištění automaticky zahrnuty také děti pojištěného v podobě „Úrazového pojištění Dětství“. To se vztahuje na děti pojištěného od 6 měsíců věku do okamžiku dosažení 18 let.
Úrazové pojištění Dětství je součástí produktů rizikových pojištění ProSichr a ProSichr k úvěru, kapitálového pojištění ProBudoucnost a investičního pojištění ProInvest.

Pokud si pojištěný (dospělá osoba) sjedná v rámci uvedených pojištění připojištění trvalých následků úrazu, tělesného poškození organismu následkem úrazu a denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci, jsou jeho děti zdarma pojištěny na ta připojištění, která si dospělá osoba uzavře.

Hlavní výhodou Úrazového pojištění Dětství je úrazové krytí pro děti zdarma. Na děti pojištěného se vztahuje výplata dvojnásobku pojistného plnění u připojištění trvalých následků úrazu v důsledku dopravní nehody, u tělesného poškození organismu výplata pojistného plnění za všechny diagnózy způsobené jedním úrazem na rozdíl od denního odškodného, výplata denních dávek od 1. dne pobytu v nemocnici, a to až 150 korun na den.

U dětí se neprověřuje zdravotní stav ani nevyplňuje zdravotní dotazník.

Příklad trvalých následků úrazu v důsledku dopravní nehody s progresivním plněním:
Při pojistné částce 150 000 Kč by u dítěte a stupni poškození 65 % činilo pojistné plnění 369 000 Kč; při 100% stupni poškození by výplata činila 1 500 000 Kč, tedy maximální pojistné plnění na jedno dítě.