Informace pro klienty žádající o úvěr od Wüstenrot - stavební spořitelny nebo od Wüstenrot hypoteční

novinky

2013 - Od 1. 1. 2014 se zásadním způsobem změní právní prostředí v ČR

Vážení klienti,

v minulém roce byly schváleny zákony, které od 1. 1. 2014 zásadním způsobem změní právní prostředí v České republice. Nejdůležitějším z těchto zákonů je zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.

Upozorňujme, že v souvislosti s touto změnou je nutné, aby smluvní dokumentace k úvěrům vyhotovená stavební spořitelnou nebo bankou v roce 2013, byla všemi osobami na straně dlužníka (případně ručitele) podepsána co nejdříve a vrácena zpět na centrálu Wüstenrotu do konce roku 2013. Pokud Wüstenrot neobdrží od Vás klientů včas podepsanou úvěrovou smlouvu ještě v roce 2013, nedojde k jejímu uzavření a nebude tedy možné čerpat úvěrové prostředky. Nová uvěrová smlouva by v plném rozsahu, tj. s novým vyhotovením jejího obsahu, mohla být pak uzavřena až v lednu 2014.

V případě zajištění úvěru zástavou nemovitosti je nutné uskutečnit podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí na příslušný katastrální úřad nejpozději do konce roku 2013. Informujte se na příslušném katastrálním úřadu o rozsahu úředních hodin v závěru letošního roku. Naše doporučení: navštivte katastrální úřad nejpozději do 20. 12. 2013.

Pro bližší informace kontaktujte některého z našich poradců.