Povodně - poradna

novinky

2013 - Co dělat, když vám povodně poškodily vaši nemovitost nebo domácnost, případně vozidlo?

  • Škodnou událost co nejdříve oznamte pojišťovně.
  • Bezplatně zavolejte na naše klientské centrum na telefon 800 22 55 55 a nebo pro hlášení pojistných událostí z důvodu povodní můžete využít i mimořádnou povodňovou linku 257 092 111 (v provozu do 1.7.2013).
  • Můžete také poslat e-mailem na adresu centrum.skod@wuestenrot.cz online objednávku prohlídky, kde je důležité uvést odhad škody, u škody na nemovitosti výši zaplavení a u škody na domácnosti přibližný rozsah škody a popis poškozených věcí.
  • Pojišťovna k vám v časovém rozmezí 24 až 48 hodin vyšle technika, který vše zdokumentuje, vyfotografuje a sepíše zápis o škodě.
  • Pokud chcete začít škodu odstraňovat dříve, než dorazí technik, pořiďte fotodokumentaci, případně videozáznam poškozeného majetku.
  • Pokud nemáte fotoaparát, poškozené věci shromážděte na jedno místo, kde je náš technik posléze zdokumentuje.
  • Během následného odstraňování škod vypracujte seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věci. Bude-li to možné, zajistěte doklady k  zasaženým věcem (účty, záruční listy atd.)