Daňová potvrzení k životnímu pojištění za rok 2013 - Informace pro klienty

novinky

2014 - Potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění (daňové potvrzení) za rok 2013 bude Wüstenrot, životní pojišťovna rozesílat hromadně poštou v termínu 24. 1. – 31. 1. 2014 na korespondenční adresu klienta (pojistníka).

Neobdržíte-li daňové potvrzení do 7. února 2014 a máte-li na něj nárok, kontaktujte nás na bezplatné telefonní lince 800 22 55 55, abychom Vám zajistili jeho vystavení a zaslání.
Případné dotazy, prosíme, adresujte na e-mailovou adresu: kontakt@wuestenrot.cz.

Často kladené otázky
 

Kdy mi bude doručeno daňové potvrzení?
Daňová potvrzení budou rozesílána v termínu 24. 1. – 31. 1. 2014.

Neobdržel jsem daňové potvrzení na moji pojistnou smlouvu, kam se mohu obrátit?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou telefonní linku 800 22 55 55.

Obdržel jsem daňové potvrzení na částku, která neodpovídá mým platbám.
Kontaktujte prosím naši bezplatnou telefonní linku 800 22 55 55.

Lze zaslat daňové potvrzení e-mailem?
Finanční úřad požaduje originál daňového potvrzení, proto jej nezasíláme elektronicky.

Je možné zaslat daňové potvrzení i za minulé roky?
Ano, zašlete, prosím, žádost na e-mail: kontakt@wuestenrot.cz.

Kolik činí odpočet?
•    maximální částka, kterou lze odečíst ze zaplaceného pojistného, je 12 000 Kč. Tato maximální suma platí i v případě, že má klient více ŽP, u kterých mu vzniká nárok na daňový odpočet.
•    příspěvky, které hradí na smlouvu zaměstnavatel, se nezapočítávají do možného odpočtu daňového základu.
•    do zaplaceného pojistného, na které je možné uplatnit daňový odpočet, není zahrnuto zaplacené pojistné za rizikové pojištění a na připojištění, které není daňově uznatelné.

Mohu daňový odpočet uplatnit na více pojistných smluv?
Ano, pojistné zaplacené na dané období na všech smlouvách životního pojištění vyhovujících zákonu se sčítá, maximálně je však možné odečíst 12 000 Kč ročně.

Mohu využívat současně daňového odpočtu u životního pojištění a penzijního připojištění?
Ano, pokud splníte zákonné podmínky stanovené pro tyto produkty.

Je daňově uznatelné i mimořádné pojistné?
Ano, do součtu zaplaceného pojistného je zahrnuto i mimořádné pojistné.

Má vliv na daňové potvrzení částečný odkup (dílčí odkupné)?
Ne, částečný odkup (dílčí odkupné) nemá vliv na daňové potvrzení, resp. na výši zaplaceného pojistného v daném roce.

Jak s daňovým potvrzením naložit?
Provádí-li za Vás zúčtování záloh na daň Váš zaměstnavatel:
Jako osoba v zaměstnaneckém poměru podepisujete u svého zaměstnavatele prohlášení o dani z příjmů. Pro uplatnění daňových výhod doložíte svému zaměstnavateli před podpisem tohoto prohlášení kopii pojistné smlouvy nebo pojistky a potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném za rok 2013, a to nejpozději do 15. února 2014 (§ 38k, odst. 5 zákona o daních z příjmů).
Předkládáte-li daňové přiznání finančnímu úřadu sami:
Odpočet zaplaceného pojistného uplatníte při vypracování svého daňového přiznání, ke kterému přiložíte kopii pojistné smlouvy nebo pojistky a potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném za rok 2013.

Co se stane v případě ukončení pojistné smlouvy?
Při nedodržení podmínek životního pojištění z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká. Pojistník je povinen podat za zdaňovací období, ve kterém k této skutečnosti došlo, daňové přiznání a v něm jako příjem uvést součet částek, o které mu byl v příslušných letech základ daně snížen z důvodu zaplaceného pojistného.