Novela zákona o daních z příjmů a její dopad na soukromé životní pojištění

novinky

2014 - Dovolujeme si Vás informovat, že novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů má dopad na soukromé životní pojištění. Nově upravuje daňový režim smluv životního pojištění, které umožňují dílčí odkupné/odbytné (tzv. mimořádné výběry).

Zmíněná novela mění s účinností od 1. 1. 2015 pravidla pro uplatnění daňového zvýhodnění soukromého životního pojištění. Ruší pro něj možnost výplaty jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.
Daňové zvýhodnění bude tedy zachováno pouze těm, jejichž pojistná smlouva nebude umožňovat mimořádný výběr, aniž by tato smlouva zanikla. Jen u těchto pojistných smluv zůstává zachována možnost snížení daňového základu až o 12 000 Kč ročně.

Všem klientům, kteří mají pojistnou smlouvu s daňovým zvýhodněním, zašle Wüstenrot, životní pojišťovna bližší informace koncem listopadu 2014.