Únor měsíc pojištění

novinky

2014 - Komunikační kampaň únor měsíc pojištění je osvětový projekt, který vznikl v roce 2008. Jeho realizátorem je Česká asociace pojišťoven (ČAP) – profesní sdružení pojišťoven působících na českém trhu.

Hlavním cílem projektu je posílení informovanosti veřejnosti ve sféře pojištění a zvýšení povědomí v oblasti jednotlivých pojistných produktů. Informační kampaň podporuje zvyšování finanční gramotnosti občanů a přispívá k ochraně spotřebitele. Odpovědnost za svá rizika nese každý sám. Cílem kampaně je, aby lidé přistupovali ke krytí těchto rizik na základě korektních informací.