Daňová potvrzení k životnímu pojištění za rok 2014 - Informace pro klienty

novinky

2015 - Potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění (daňové potvrzení) za rok 2014 bude Wüstenrot, životní pojišťovna rozesílat hromadně poštou v termínu 26. 1. - 30. 1. 2015 na korespondenční adresu klienta (pojistníka). 

Neobdržíte-li daňové potvrzení do 6. 2. 2015 a máte-li na něj nárok, kontaktujte nás na bezplatné infolince 800 22 55 55, abychom Vám zajistili jeho vystavení a zaslání.
Případné dotazy, prosíme, adresujte na e-mailovou adresu: kontakt@wuestenrot.cz.

Často kladené otázky

Neobdržel jsem daňové potvrzení na moji pojistnou smlouvu, kam se mohu obrátit?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou infolinku 800 225 555.

Obdržel jsem daňové potvrzení na částku, která neodpovídá mým platbám.
Kontaktujte prosím naši bezplatnou infolinku 800 225 555.

Lze zaslat daňové potvrzení e-mailem?
Finanční úřad požaduje originál daňového potvrzení, proto jej nezasíláme elektronicky.

Je možné zaslat daňové potvrzení i za minulé roky?
Ano, zašlete, prosím, žádost na e-mail: kontakt@wuestenrot.cz.

Které produkty jsou daňově zvýhodněné?
Podmínky pro uznání daňových výhod soukromého životního pojištění upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Soukromým životním pojištěním se dle tohoto zákona rozumí pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a důchodové pojištění.
Splněny musí být dále tyto podmínky:

 • pojištěný musí být zároveň pojistníkem;
 • smlouva je sjednána minimálně na 5 let;
 • smlouva je sjednána minimálně do roku, kdy pojištěný dosáhne 60 let;
 • obsahuje-li pojištění pevnou pojistnou částku pro případ dožití, musí její minimální výše činit:
        •   40 000 Kč u pojistných smluv na 5 - 15 let;
        •   70 000 Kč u pojistných smluv nad 15 let.
  Minimální pojistné částky se neuplatňují u investičního životního pojištění.

Při splnění uvedených podmínek se daňové zvýhodnění vztahuje i na pojištění za jednorázové pojistné.

Kolik činí odpočet?

 • maximální částka, kterou lze odečíst ze zaplaceného pojistného, je 12 000 Kč. Tato maximální suma platí i v případě, že má klient více ŽP, u kterých mu vzniká nárok na daňový odpočet.
 • příspěvky, které hradí na smlouvu zaměstnavatel, se nezapočítávají do možného odpočtu daňového základu.
 • do zaplaceného pojistného, na které je možné uplatnit daňový odpočet, není zahrnuto zaplacené pojistné za rizikové pojištění a na připojištění, které není daňově uznatelné.

Mohu daňový odpočet uplatnit na více pojistných smluv?
Ano, pojistné zaplacené na dané období na všech smlouvách životního pojištění vyhovujících zákonu se sčítá, maximálně je však možné odečíst 12 000 Kč ročně.

Mohu využívat současně daňového odpočtu u životního pojištění a penzijního připojištění?
Ano, pokud splníte zákonné podmínky stanovené pro tyto produkty.

Je daňově uznatelné i mimořádné pojistné?
Ano, do součtu zaplaceného pojistného je zahrnuto i mimořádné pojistné.

Má vliv na daňové potvrzení částečný odkup (dílčí odkupné)?
Ne, částečný odkup (dílčí odkupné) nemá vliv na daňové potvrzení, resp. na výši zaplaceného pojistného v daném roce.

Jak s daňovým potvrzením naložit?
Provádí-li za Vás zúčtování záloh na daň Váš zaměstnavatel:
Jako osoba v zaměstnaneckém poměru podepisujete u svého zaměstnavatele prohlášení o dani z příjmů. Pro uplatnění daňových výhod doložíte svému zaměstnavateli před podpisem tohoto prohlášení kopii pojistné smlouvy nebo pojistky a potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném za rok 2014, a to nejpozději do 15. února 2015 (§ 38, odst. 3 zákona o daních z příjmů).

Předkládáte-li daňové přiznání finančnímu úřadu sami:
Odpočet zaplaceného pojistného uplatníte při vypracování svého daňového přiznání, ke kterému přiložíte kopii pojistné smlouvy nebo pojistky a potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném za rok 2014.

Co se stane v případě ukončení pojistné smlouvy?
Při nedodržení podmínek životního pojištění z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká. Pojistník je povinen podat za zdaňovací období, ve kterém k této skutečnosti došlo, daňové přiznání a v něm jako příjem uvést součet částek, o které mu byl v příslušných letech základ daně snížen z důvodu zaplaceného pojistného.