Informace pro klienty o koupi pojišťoven Wüstenrotu pojišťovnou Allianz

novinky

2015 - pro klienty pojišťoven Wüstenrot se nic nemění, pojistné smlouvy zůstávají beze změn v platnosti

Vážení klienti,
jak jste se mohli dočíst v tisku, dne 8. září 2015 byla uzavřena dohoda, na jejímž základě Allianz pojišťovna koupí pojišťovací část finanční skupiny Wüstenrot v České republice: tedy jak Wüstenrot, životní pojišťovnu, tak Wüstenrot pojišťovnu. 

Pro Vás, klienty pojišťoven Wüstenrot, se tím nic nemění teď ani do budoucna.

Pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek zůstávají v platnosti a můžeme Vám i nadále garantovat profesionální
a spolehlivé služby.

V rámci partnerství s Allianz pojišťovnou Vám zajistíme plnou kontinuitu ve využívání pojistných produktů a služeb. S plnou důvěrou je dále využívejte.

Bankovní části skupiny Wüstenrot, tedy Wüstenrot - stavební spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky, se tato dohoda netýká.

Váš Wüstenrot