Změna obchodních podmínek životního pojištění

novinky

12. 6. 2015

Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. byla nucena z důvodu legislativní změny (konkrétně změny maximální výše technické úrokové míry) přistoupit k jednostranné změně všech obchodních podmínek a seznamuje tímto pojistníky s jejich novým zněním.
Protože se jedná o změnu obchodních podmínek provedenou výhradně v nezbytně nutném rozsahu a vyvolanou legislativními změnami, nemají pojistníci právo tuto změnu odmítnout a své pojistné smlouvy z tohoto důvodu vypovědět.