Wüstenrot získal prestižní ocenění Superbrands

novinky  tiskové zprávy

Praha 7. února 2019 – Sedmý ročník projektu Superbrands, který je nejuznávanější nezávislou globální autoritou v oblasti hodnocení a oceňování obchodních značek, přinesl úspěch finanční skupině Wüstenrot. Ta po pěti letech titul Superbrands opět získala, a to z rukou odborné komise expertů z oblastí byznysu, komunikace, marketingu, médií a marketingového výzkumu.

Wüstenrot zopakoval svůj úspěch z roku 2014, kdy se zařadil mezi nejlepší značky Consumer Superbrands 2014. Ziskem ocenění tak Wüstenrot potvrdil dlouhodobou úspěšnou pozici mezi finančními institucemi na českém trhu. Pečeť Superbrands získají značky s vynikající pověstí – zákazníci si s nimi spojují významné hodnoty a mají k nim osobní vztah.

logo Superbrands 2019„Získání titulu Superbrands je pro nás všechny potvrzením, že jsme pro naše klienty i pro odbornou veřejnost uznávaným odborníkem na financování bydlení,“ říká Michal Pokluda, ředitel úseku produktu a marketingu finanční skupiny Wüstenrot, a doplňuje: „Zároveň je to i závazkem do budoucnosti, abychom nadále přinášeli férové a transparentní produkty jak pro klienty, tak pro finanční poradce.“

Právo používat označení Superbrands získají jen ty nejlepší značky. K tomu slouží nezávislé tříkolové poměřování napříč desítkami kategorií, přičemž důraz je kladen na jejich obchodní výsledky, odborný pohled komise expertů Brand Council nebo v případě spotřebitelských značek i na průzkum mezi spotřebiteli.

Program Superbrands obnovil své působení v České republice v roce 2013. Od roku 2014 jsou značky vyhodnocovány nejen v kategorii spotřebitelské, ale také v oblasti podnikatelské či průmyslové (B2B). Zatímco spotřebitelské značky jsou veřejně známé a spotřebitelé se s nimi setkávají den co den v maloobchodním sektoru či sektoru služeb, podnikatelské značky jsou důležitými hráči ve specializovaných odvětvích průmyslu, zemědělství a obchodu. Spotřebitelské a podnikatelské Superbrands daného roku představují absolutní špičku mezi konkurencí.

Jiří Janeček
Finanční skupina Wüstenrot
tel.: +420 257 092 350, +420 603 424 129
e-mail: jiri.janecek@wuestenrot.cz

Martina Vokrouhlíková
Native PR, s.r.o. 
tel.: +420 734 572 971
e-mail: martina.vokrouhlikova@nativepr.cz