Profil společností skupiny Wüstenrot

o nás

Skupina Wüstenrot v Evropě

V roce 1921 byl v německém městečku Wüstenrot založen „Spolek přátel“ s mottem „Každé rodině střechu nad hlavou“. Tím začala historie stavebního spoření na evropském kontinentě. Vzniklá stavební spořitelna Wüstenrot Bausparkasse se stala základem finanční skupiny Wüstenrot, která později expandovala dále do Evropy a v průběhu své existence se spojila s řadou dalších finančních institucí, včetně jedné z největších německých pojišťovacích společností Württembergische AG.

1. dubna 2020 skupina Wüstenrot & Württembergische Group (W & W) prodala své dvě dceřiné společnosti v České republice - Wüstenrot stavební spořitelnu a.s. a Wüstenrot hypoteční banku a.s. finanční skupině MONETA.


Skupina Wüstenrot v České republice

V době, kdy byl v roce 1993 přijat zákon o stavebním spoření, byl Wüstenrot již mezinárodní finanční skupinou. Stavební spořitelna byla první cestou, jak českým klientům začít nabízet ucelený soubor finančních služeb z oblasti rodinných financí. Následně byla v roce 1998 založena Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., v roce 2003 Wüstenrot hypoteční banka a.s. a konečně v roce 2008 Wüstenrot pojišťovna a.s. Další významný mezník v rozvoji bankovních služeb představovalo zavedení depozitních produktů a internetového bankovnictví na přelomu let 2010 a 2011.

Dne 4. ledna 2016 se strategický partner Allianz pojišťovna, a.s. stal jediným akcionářem společností Wüstenrot pojišťovna a.s. a Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. Skupinu Wüstenrot v ČR tak aktuálně tvoří Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. a Wüstenrot hypoteční banka a.s., které od 1. dubna 2020 patří do finanční skupiny MONETA.

 

Prohlášení o členství v koncernu

 • Wüstenrot – stavební spořitelna a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 47115289, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 1714, je jako řízená osoba členem koncernu MONETA. Řídící osobou koncernu MONETA je MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 14028, IČO 25672720, zapsaná u MS v Praze, sp. zn. B 5403.
 • Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 26747154, zapsaná u MS v Praze, sp. zn. B 8055, je jako řízená osoba členem koncernu MONETA. Řídící osobou koncernu MONETA je MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 14028, IČO 25672720, zapsaná u MS v Praze, sp. zn. B 5403.

­

Společnosti skupiny Wüstenrot a jejich orgány

 

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

  • Adresa: Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4
  • Zákaznická linka: 257 092 111
  • E-mail: kontakt@wuestenrot.cz
  • IČO: 47115289
  • DIČ (skupinová registrace): CZ699004134

   

  Prohlášení o členství v koncernu

  Wüstenrot – stavební spořitelna a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 47115289, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 1714, je jako řízená osoba členem koncernu MONETA. Řídící osobou koncernu MONETA je MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 14028, IČO 25672720, zapsaná u MS v Praze, sp. zn. B 5403.

 •  

  Představenstvo

  • Andrew Gerber, předseda představenstva
  • Petr Toman, místopředseda představenstva
  • Petra Folwarczna, členka představenstva
  • Aleš Sloupenský, člen představenstva
  • Tomáš Černý, člen představenstva
  • Jiří Huml, člen představenstva

   

  Dozorčí rada

  • Carl Normann Vökt, předseda dozorčí rady
  • Jan Novotný, místopředseda dozorčí rady
  • Jan Friček, člen dozorčí rady

   

  Výbor dozorčí rady

  Výbor pro audit

  • Michal Petrman, narozený dne 3. 1. 1958 (vznik členství dne 2. 4. 2020)
  • Zuzana Prokopcová, narozená dne 24. 2. 1974 (vznik členství dne 2. 4. 2020)
  • Jan Friček, narozený dne 8. 11. 1980 (vznik členství dne 2. 4. 2020)

Wüstenrot hypoteční banka a.s.

  • Adresa: Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4
  • Zákaznická linka: 257 092 111
  • E-mail: kontakt@wuestenrot.cz
  • IČO: 26747154
  • DIČ (skupinová registrace): CZ699004134

   

  Prohlášení o členství v koncernu

  Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 26747154, zapsaná u MS v Praze, sp. zn. B 8055, je jako řízená osoba členem koncernu MONETA. Řídící osobou koncernu MONETA je MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 14028, IČO 25672720, zapsaná u MS v Praze, sp. zn. B 5403.

 •  

  Představenstvo

  • Andrew Gerber, předseda představenstva
  • Petr Toman, místopředseda představenstva
  • Petra Folwarczna, členka představenstva
  • Aleš Sloupenský, člen představenstva
  • Tomáš Černý, člen představenstva
  • Jiří Huml, člen představenstva

   

  Dozorčí rada

  • Carl Normann Vökt, předseda dozorčí rady
  • Jan Novotný, místopředseda dozorčí rady
  • Jan Friček, člen dozorčí rady

   

  Výbor dozorčí rady

  Výbor pro audit

  • Michal Petrman, narozený dne 3. 1. 1958 (vznik členství dne 2. 4. 2020)
  • Zuzana Prokopcová, narozená dne 24. 2. 1974 (vznik členství dne 2. 4. 2020)
  • Jan Friček, narozený dne 8. 11. 1980 (vznik členství dne 2. 4. 2020)
­

Jsme odpovědná firma

Společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility – CSR)

Uvědomujeme si své postavení ve společnosti a náš vliv na okolní prostředí, zaměstnance, klienty a obchodní partnery. Společenská odpovědnost je přirozenou součástí každodenního fungování společnosti a života jejích zaměstnanců. Angažovanost v této oblasti je nedílnou součástí naší firemní kultury a také dlouhodobé strategie společností Wüstenrot.

Priority CSR vycházejí ze čtyř základních pilířů uvedených níže...

  • Máme svoji firemní kulturu, kterou se řídí všichni zaměstnanci i finanční poradci. Upravuje zásady chování a jednání nejen uvnitř společnosti, ale i ve vztahu ke klientům a smluvním partnerům. Vycházíme z principů odpovědnosti, upřímnosti, loajality každého jednotlivce a respektu vůči ostatním.
  • Nad rámec svých zákonných povinností se hlásíme k Etickému kodexu České bankovní asociace, Kodexu etiky v pojišťovnictví, Etickému kodexu finančního trhu.
  • Dodržujeme korektní vztahy s dodavateli, partnery a klienty.
  • Dodržujeme marketingovou a reklamní etiku, naše reklama není klamavá.
  • Netolerujeme protiprávní a neetické jednání. Máme závazné firemní směrnice, v jejichž rámci musí všichni vedoucí pracovníci a zaměstnanci jednat eticky a v souladu se zákonem. Veškerá výběrová řízení jsou transparentní. Úsek compliance, který funguje ve třech základních pilířích: prevence, odhalování a reakce, zajišťuje komplexní opatření vedoucí k bezpodmínečnému dodržování všech zákonných požadavků.
  • Chceme, aby veškeré stížnosti klientů byly včas a profesionálně vyřízeny, což zajišťuje pozice manažera stížností.
  • Ve společnostech Wüstenrot dbáme na to, aby byly poskytovány rovné příležitosti mužům i ženám.
  • Se zaměstnanci neustále komunikujeme. Hlavním zdrojem komunikace je intranet.
  • Přijímáme zpětnou vazbu od zaměstnanců a zapojujeme je do dialogu. Pravidelně provádíme průzkum spokojenosti a motivovanosti zaměstnanců. Každý rok v rámci ročních rozhovorů mají zaměstnanci možnost se vyjádřit, jak jsou spokojeni se svým působením v zaměstnání, s pracovním prostředím, firemní kulturou a podat náměty na zlepšení. S výsledky průzkumů následně celý rok pracujeme.
  • Investujeme do našich zaměstnanců a vytváříme příležitosti pro dosažení jejich osobních i profesních cílů (blok školení pro nově nastupující zaměstnance, roční program vzdělávacích kurzů dostupný všem zaměstnancům, kurzy anglického a německého jazyka, plány kariérního růstu).
  • Chceme, aby z našich řad vyrostly odpovědné vedoucí osobnosti, které dokážou budovat vztahy založené na důvěře se svými kolegy, klienty a dalšími partnery. Proto probíhají dlouhodobé programy manažerského vzdělávání a pravidelné hodnocení vedoucích pracovníků metodou 360, v němž vedoucí získávají zpětnou vazbu od nadřízeného, kolegů i jim podřízených zaměstnanců.
  • Pečujeme o zdraví našich zaměstnanců, kterým poskytujeme zdravotní služby nad rámec zákonem stanovených povinností. A to ve formě rozšířených prohlídek praktickým lékařem, podzimní prevence v podobě bezplatného očkování proti chřipce nebo vitaminového balíčku na posílení imunity. V sídle společnosti organizujeme "Dny zdraví", při nichž mají zaměstnanci možnost absolvovat odborná lékařská vyšetření různého zaměření. Dbáme na kvalitní pracovní prostředí.
  • Máme vyváženou a nadstandardní nabídku dlouhodobých i krátkodobých benefitů. Pro budoucí zajištění našich zaměstnanců poskytujeme  příspěvek na doplňkové penzijní spoření a životní pojištění. V rámci programu benefitů pečujeme o sportovní i kulturní rozvoj zaměstnanců a o jejich zdraví.
  • Vážíme si všech našich zaměstnanců a ty, kteří svoji kariéru dlouhodobě spojují s naší značkou, oceňujeme u příležitosti jejich významných pracovních výročí.
  • Poskytujeme finanční výpomoc v případě tíživé životní situace a při řešení koupě či renovace vlastního bydlení.
  • Každého zaměstnance považujeme za prémiového klienta a má tak možnost získat ty nejlepší tržní podmínky na bankovní i pojišťovací produkty nejen pro sebe, ale i pro své rodinné příslušníky.
  • Pomáháme zaměstnancům ve sladění jejich pracovního a soukromého života formou flexibilní pracovní doby, možností práce v režimu "home office" a možností čerpat až 4 dny placeného volna ročně pro případ začínající nemoci či jiné náhlé indispozice. Rodiče s malými dětmi mohou využít formu zkráceného pracovního úvazku.
  • Podporujeme a jsme v kontaktu se zaměstnanci na mateřské/rodičovské dovolené, kteří mohou navštěvovat jazykové kurzy či jiné interní vzdělávací kurzy. Jsou pravidelně zváni na akce pořádané společností pro zaměstnance. Jejich  potenciálu využíváme částečným zapojením do odborných činností např. v době kampaní, projektů apod.
  • Nezapomínáme ani na bývalé zaměstnance - seniory, jejichž zkušenosti a znalosti rádi využíváme pro částečnou výpomoc a zapojení do pracovního procesu. Zároveň jsou pravidelnými hosty společenských akcí pořádaných Wüstenrotem.
  • Všichni zaměstnanci mohou čerpat slevy u partnerských společností, které nabízejí výrobky či služby za zvýhodněné ceny. V portfoliu se nachází divadla, lázně, relaxační a masážní služby, mobilní operátor, obchody s IT technikou, sportovním a outdoorovým oblečením, zdravotnické zařízení a další.
  • Podporujeme občanské sdružení Cesta za snem a pravidelně se zapojujeme do jejich projektů. Posláním těchto projektů je zviditelnit aktivity handicapovaných a šířit myšlenku, že život na vozíku nekončí a nikdy není pozdě začít si plnit své sny. S handicapovanými sportovci jsme tak již pětkrát absolvovali cyklomaraton napříč Českou i Slovenskou republikou a prožili nezapomenutelné zážitkové víkendy.

  • V roce 2015 s námi cyklomaraton absolvovala handicapovaná Kateřina Šimonková, která je na invalidní vozík odkázána díky nešťastnému úrazu. Ovšem, Katka i po úrazu zůstala velkou sportovnkyní a bojovnicí. Wüstenrot a jeho zaměstnanci ji proto věnovali zcela nový handbike.

  • V rámci dlouhodobé spolupráce s Dětským domovem Lety v Dobřichovicích podporujeme děti v jejich volnočasových aktivitách. Věnovali jsme jim sportovní vybavení, především pak kola a cyklistické doplňky. Skupina dětí měla možnost strávit lyžařský víkend na rakouském ledovci Kaprun. S dalšími jsme zase vytvořili společnou posádku při závodech dračích lodí. V létě 2017 jsme v domově dvěma malým děvčatům zcela zrekonstruovali jejich pokoj a vybavili ho novým nábytkem a doplňky. Zároveň jsme v rámci dobrovolnických aktivit našich zaměstnanců v zahradě zrekonstruovali všechny lavičky a herní prvky na hřišti.

   

   

  • Nezapomínáme ani na skupinu nejstarších – tedy seniorů. Navštěvujeme Domov se zvláštním režimem v pražských Hlubočepích, jehož klienti jsou staří lidé trpící Alzheimerovou chorobou, stařeckou nebo dalšími typy demencí. Naši dobrovolníci zpestřují jejich život svými  cestopisnými přednáškami ze zajímavých míst světa. Dělá nám radost, že pomáháme naplnit volný čas klientů domova smysluplnou aktivitou a přispíváme tak k posílení jejich psychické pohody.

  • Již pět let máme vlastní Wüstenrot sport tým, do kterého zaměstnanci a spolupracovníci Wüstenrotu, včetně svých rodinných příslušníků, přispívají kilometry, které jsou převáděny na peníze. Tato sportováním nashromážděná finanční částka je věnována na předem vybraný charitativní projekt. Společně jsme takto podpořili již několik handicapovaných osob a rodin v sociální nouzi.

  • Dlouhodobě spolupracujeme s vybranými VOŠ, jejichž studentům umožňujeme vykonávat praxi. Naši zaměstnanci působí jako konzultanti a poskytují odbornou podporu při tvorbě diplomových či závěrečných prací studentů.
  • Nezatěžujeme životní prostředí a chráníme přírodní zdroje.
  • Třídíme odpad, což nám umožňují k tomu uzpůsobené koše v kuchyňkách a na chodbách každého patra.
  • Vánoční přání a pozvánky na akce zasíláme v elektronické formě.
  • Preferujeme dodavatele s certifikací environmentální management ISO 14001 a s certifikací ekologicky šetrný výrobek.
  • Zapojujeme se do jednorázových aktivit, kterou byla např. pomoc při úpravách okolí hradu Karlštejn po zimních měsících nebo hrabání spadaného listí kaštanů v Klíčovském lesoparku v Praze 9.

  • Vyjíždíme do oblasti NP Šumava, kde pomáháme zvelebovat turistické cesty, revitalizovat rašeliniště, vysazovat či oplocovat stromky apod.