Losovací soutěž pro klienty

tiskové zprávy

Praha, 18.6. 2010 – Stavební spořitelna Wüstenrot připravila losovací soutěž „Nakupujte s Wüstenrotem“ pro klienty, kteří si uzavřou novou smlouvu o stavebním spoření v období od 16. 6. do 31. 8. 2010.

Pravidla soutěže:

 1. Do soutěže „Nakupujte s Wüstenrotem“ budou zařazeny smlouvy o stavebním spoření, které uzavřou klienti – fyzické osoby - s Wüstenrot – stavební spořitelnou a.s. a které splní tyto základní podmínky:
  • Nová smlouva o stavebním spoření je uzavřena s účinností v období od 16. 6. do 31. 8. 2010 nebo nový návrh smlouvy o stavebním spoření je podepsaný v období od 16.6. do 31.8.2010
  • Nová smlouva/nový návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření (dále jen "smlouva") je uzavřena na cílovou částku nejméně 200 000 Kč.
  • Úhrada za uzavření smlouvy bude zaplacena – připsána na účet stavebního spoření nejpozději do 30. 9. 2010.
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu a ostatní smlouvy o stavebním spoření, ke kterým Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. poskytuje aktuálně platné zvýhodnění stavebního spoření (tj. akce Bankovka, WÜSTENROT Kamarád+, WÜSTENROT Team).
 3. Losování se uskuteční na centrále Wüstenrot - stavební spořitelny a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4 27. 10. 2010 za dohledu notáře.
 4. Vylosováno bude 50 výherců, z nichž každý získá poukaz společnosti ETA na nákup zboží v hodnotě 1000 Kč.
 5. Výherci budou o ceně a způsobu jejího převzetí informováni písemně doporučeným dopisem. Výherní listina bude vyvěšena na internetové adrese www.wuestenrot.cz a na regionálních centrech do 14 dnů od data vyhodnocení soutěže.
 6. Výhra nevyzvednutá do 3 měsíců od data vyhodnocení propadá.
 7. Vymáhání výhry právní cestou je vyloučeno.
 8. Zaměstnanci a spolupracovníci společností Wüstenrot a jejich rodinní příslušníci jsou ze soutěže vyloučeni.