Wüstenrot vstupuje do nového roku s novým cestovním pojištěním

tiskové zprávy

2011 - Wüstenrot pojišťovna zavádí v prvním lednovém týdnu nové cestovní pojištění Wüstenrot ProCesty. Jedná se o značně variabilní pojištění, díky kterému si klient může optimálně pojistit rizika jak podle cíle, tak podle charakteru cesty. Zajímavou novinkou pro turisty a lyžaře je např. pojištění nákladů pro zásah horské služby na Slovensku.

Wüstenrot ProCesty pamatuje jak na klienty, kteří nejezdí do zahraničí často a stačí jim uzavřít pojištění jen na určitou krátkou dobu, tak na ty, kteří na cestách po cizích zemích tráví velkou část roku a vyplatí se jim paušální celoroční pojištění.  
Podle cíle cesty nabízí tři různé varianty, přičemž zóna Evropa zahrnuje i neevropské, avšak turisty nejčastěji navštěvované země jako Turecko, Tunis, Kanárské ostrovy či Egypt.
Klient si dále může vybrat i rozsah pojištění, a to od  pojištění léčebných výloh, včetně repatriace, ošetření zubů a opatrovníka až po kompletní balíček zahrnující i pojištění zavazadel, odpovědnosti za škodu a pojištění úrazu. Navíc lze sjednat připojištění rozšířeného krytí pro rizikové sporty, pojištění nákladů na zásah horské služby v SR a pojištění stornovacích poplatků.
 Na jednu smlouvu lze sjednat pojištění až pro osm spolucestujících, děti jsou cenově zvýhodněny.
Výhodou pojištění ProCesty je skutečnost, že lze sjednat s tím, že pojištěným není klient, ale jiná osoba. Takto lze snadno pojistit např. samostatně cestující nezletilé děti. 
Asistenční služby bude zajišťovat společnost Europ Assistance, která je jedním z největších poskytovatelů těchto služeb na českém trhu.

Kontakt: 
Mgr. Kateřina Bílá, MBA – tisková mluvčí
tel.: 257 092 353, e-mail: katerina.bila@wuestenrot.cz

­­