Wüstenrot posiluje kapacity kvůli likvidaci povodňových škod

tiskové zprávy

Praha, 4. června 2013 – V důsledku povodní, které v současnosti postihly Českou republiku, posílila Wüstenrot pojišťovna své kapacity tak, aby co nejrychleji zpracovala žádosti o vyřízení pojistných událostí. Na internetových stránkách pojišťovny klienti nově najdou rady a doporučení, jak postupovat při zasažení povodní, tak i tipy pro snadnější a rychlé vyřízení pojistné události – doporučení si mohou přečíst na www.wustenrot.cz .

Pavel Vaněk, generální ředitel finanční skupiny Wüstenrot, uvedl: „Nepodceňujeme současnou situaci, proto zvyšujeme kapacity pro likvidaci pojistných událostí způsobených povodněmi, tak aby pojišťovna byla svým klientům v těchto neradostných chvílích co nejvíce nápomocna. Našim klientům je ode dneška k dispozici speciální povodňová linka 257 092 111, kam se mohou obrátit s nahlášením povodňových škod. Prodlužujeme pracovní dobu call centra až do 22h, v případě nutnosti bude call centrum fungovat nonstop. Klienti mohou rovněž využít elektronickou adresu centra škod, kde si lze objednat návštěvu technika, který zdokumentuje veškeré škody a pomůže tak klientům připravit podklady pro hladké vyřízení pojistné události“.

Klienti Wüstenrotu si mohou emailem na adrese centrum.skod@wuestenrot.cz objednat prohlídku. Technik pojišťovny přijede v rozmezí 24 až 48 hodin, zdokumentuje a vyfotí situaci a sepíše zápis o škodě. Pokud klienti nemají k dispozici fotoaparát, stačí, aby poškozené věci shromáždili na jedno místo, technik se o jejich zdokumentování postará. S veškerými nejasnostmi a dotazy se klienti pojišťovny mohou obracet nejen na speciálně zřízenou povodňovou linku 257 092 111, ale i na bezplatnou klientskou linku 800 22 55 55.

V rámci projektu firemního dobrovolnictví plánují pracovníci Wüstenrotu pomáhat svým kolegům postižených povodněmi. Pomoc bude spočívat např. ve vyklízení zatopených nemovitostí, následném úklidu apod. Zároveň probíhá ve společnosti materiální sbírka čistících a dezinfekčních prostředků pro poškozené povodněmi. 

Kontakt: 
Mgr. Kateřina Bílá, MBA – tisková mluvčí
tel.: 257 092 353, e-mail: katerina.bila@wuestenrot.cz