Nové investiční životní pojištění ProRodinu od Wüstenrotu

tiskové zprávy

Praha 19. února 2014 – Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. uvedla na trh nové investiční životní pojištění Wüstenrot ProRodinu, u kterého lze pojistit až 6 osob na jednu pojistnou smlouvu s možností nastavení individuální pojistné doby pro všechna připojištění a každého pojištěného.

U životního pojištění ProRodinu rozšířila životní pojišťovna Wüstenrot nabídku připojištění o dalších 8 druhů, a to: 
-    smrti s klesající pojistnou částkou
-    vážných onemocnění s klesající pojistnou částkou
-    invalidity druhého a třetího stupně s výplatou jednorázového plnění
-    invalidity druhého a třetího stupně s výplatou důchodu
-    invalidity třetího stupně s výplatou jednorázového plnění
-    invalidity třetího stupně s výplatou důchodu
-    trvalých následků úrazu s progresivním plněním od 10 % stupně poškození
-    denní dávky při pracovní neschopnosti s výplatou od 42. a 62. dne.


Dvojnásobné plnění u čtyř připojištění
Při újmě na zdraví způsobené dopravní nehodou vyplácí pojišťovna dvojnásobné plnění vedle připojištění smrti úrazem a trvalých následků úrazu nově také u připojištění vážných trvalých následků s doživotní úrazovou rentou a připojištění denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu.


Zajímavý slevový program
Pojištění ProRodinu obsahuje zajímavý slevový program. Za výši rizikového pojistného poskytuje pojišťovna 5% slevu, věrnostní prémie činí 5 % za každých 5 let trvání smlouvy a za další produkty sjednané u Wüstenrotu získá klient slevu až 10 %.   


Dva nové fondy
U pojištění ProRodinu lze investovat do dvou nových fondů, kterými jsou:
-    WI – garantované portfolio (garantovaný výnos odvozovaný od maximální technické úrokové míry vyhlašované ČNB platné v době uzavření pojistné smlouvy),
-    WI – stabilní portfolio (garantovaný výnos odvozovaný od čtrnáctidenní repo sazby vyhlašované ČNB. Portfolio je primárně určeno k uzamčení výnosů dříve dosažených v jiných fondech).

Další novinkou a výhodou tohoto pojistného produktu je možnost nastavení individuální pojistné doby pro všechna připojištění a každého pojištěného.
Samozřejmostí životního pojištění ProRodinu je kromě širokého rozsahu připojištění možnost investování volných finančních prostředků do tuzemských i zahraničních fondů. Investované finanční prostředky lze čerpat i v průběhu trvání smlouvy. 

Daňové zvýhodnění
Při splnění zákonných podmínek si klient může každý rok odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu zaplacené pojistné ve výši až 12 000 korun. 

Kontakt: 
Ing. Helena Dušková
tel.: 257 092 353, e-mail: helena.duskova@wuestenrot.cz