Tepelné čerpadlo dokáže domácnostem ušetřit až desetitisíce ročně

tiskové zprávy

Praha 16. dubna 2015 – Tepelné čerpadlo dokáže podle odborníků a veřejně dostupných analýz zajistit značné finanční úspory. Pro jeho instalaci zejména v bytových domech hovoří i cena tepla, která roste v průměru meziročně o 4 až 6 %.  Při pohledu na průměrné stáří bytových domů v Česku (52,4 let) se společně s komplexním zateplením jeví tepelné čerpadlo jako ideální řešení pro snížení rodinného rozpočtu za energie. Možnosti financování tepelného čerpadla pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek nabízí i finanční skupina Wüstenrot. Náklady na jeho instalaci pokryjí dosažené úspory za teplo a ohřev teplé vody. U Wüstenrotu lze financování tepelného čerpadla řešit formou úvěrových programů Revit nebo TopRevit.
 „Po instalaci přináší tepelné čerpadlo majitelům bytových a panelových domů okamžité snížení nákladů na topení a ohřev teplé vody o 50 % až 60 %. Jeho účinnost se zvyšuje i díky individualizaci podle lokality panelových domů,“ říká Pavel Sýkora z finanční skupiny Wüstenrot a dodává: „Podle nového občanského zákoníku stačí k odsouhlasení instalace souhlas nadpoloviční většiny členů bytového družstva nebo společenství vlastníků.“

Výhody tepelného čerpadla
Mezi hlavní výhody patří finanční úspora a nezávislost na dodavateli tepla. Vyúčtování neprobíhá jednou za rok, ale majitelé nebo nájemci bytu se mohou kdykoli podívat na spotřebu a sami ji regulovat. Při financování formou Revitu nebo TopRevitu je úvěr schválen do 10 pracovních dnů. Samotná realizace od podepsání smlouvy o dílo po instalaci tepelného čerpadla trvá zhruba 100 dní, přičemž 70 dní spadá na administrativu (stavební povolení aj.) a 30 dní potřebuje dodavatel na samotnou realizaci.

Desatero výhod v kostce (zdroj: Wüstenrot)
- Odpadají vysoké účty za teplo – majitelé bytových jednotek platí konstantní cenu.

- Snížení nákladů na vytápění až o 50 % - 60 %, a to ihned po instalaci tepelného čerpadla.

- Životnost přesahující 20 let, záruka 10 let.
- V bytových domech (BD a SVJ) není třeba dělat nové rozvody.
- Snadná údržba.
- Snadná obsluha, možnost ovládání přes počítač s internetem.
- Okamžité odpojení od dosavadní soustavy.
- Ekologické vytápění – žádné splodiny
- Teplá voda i při přerušení dodávky el. proudu díky zásobníkům. 
- Nenáročné na prostor.


Finanční návratnost tepelného čerpadla 
Oproti vytápění elektřinou dokáže tepelné čerpadlo ušetřit až cca dvě třetiny nákladů. „Pokud tedy elektřinou protopí domácnost například 50 000 korun ročně, může úspora u tepelného čerpadla dosáhnout až 33 000 korun,“ říká Pavel Sýkora. Návratnost investice se ve srovnání s jinými typy vytápění pohybuje zhruba mezi 7 až 10 lety. 

Modelový příklad Společenství VM Podlesí 423 (zdroj: Wüstenrot, realizace pomocí úvěru Revit)

Počet bytových jednotek (BJ) v domě: 12
Celkové náklady na tepelné čerpadlo: 1,1 milionu Kč
Náklady na jednu BJ: 91 667 Kč
Instalace tepelného čerpadla: 2011
Průměrná roční úspora za teplo a ohřev TUV po instalaci tepelného čerpadla za poslední dva roky: 152 990 Kč
Při využití úspor za teplo a ohřev TUV k úhradě nákladů spojených s instalací tepelného čerpadla je doba splatnosti 9 let.
 

 

Rok

Roční náklady na teplo + ohřev TUV

v Kč

Náklady tepelného čerpadla

v Kč

Generovaná roční úspora

v Kč

2011

250 814

 

 

2012

 

120 045

130 769

2013

 

75 602

175 212

 

 

Počet BJ

Výše úvěru

v Kč

Anuitní měsíční splátka v Kč

 

Doba splatnosti

v letech

 

Průměrná splátka na BJ

v Kč

12 BJ

1 100 000

11 330

9

944


Jak pracuje tepelné čerpadlo?
Tepelné čerpadlo odebírá teplo zvenčí (vzduchu, země anebo vody) a předává ho do domu - buď klasickými rozvody v podobě radiátorů, podlahového vytápění, nebo ventilátory. V praxi se jedná o komfortní a ekologický způsob vytápění. Pro získávání tepla využívá tepelné čerpadlo obnovitelné zdroje energie. Asi 70 % energie získává z obnovitelných zdrojů a 30 % z elektrické sítě. 

Kontakt: 
Ing. Helena Dušková                                              Marek Vomočil
Wüstenrot                                                                 Native PR, s.r.o.    
tel.: 257 092 352                                                     tel: 221 592 450, 734,572 970
e-mail:helena.duskova@wuestenrot.cz            email: marek.vomocil@nativepr.cz