Vánoční party Wüstenrotu přinesla 100 000 korun

tiskové zprávy

Praha 15. prosince 2016 – Zaměstnanci finanční skupiny Wüstenrot vybrali na svém prosincovém vánočním večírku 45 000 Kč na dobročinné účely. Wüstenrot na místě přispěl 55 000 Kč a sumu tak zaokrouhlil na kulatých 100 000 Kč. Celá částka byla věnována na nutnou rekonstrukci bytu vybrané rodiny, která má tři těžce nemocné děti.

„Peníze zaměstnanci shromažďují tradičně z prodeje vstupenek na vánoční večírek. Výše vstupného je dobrovolná. Vybraná částka bude letos využita na neodkladnou rekonstrukci bytu rodiny Hladíkovi, která má tři malé děti a všechny bohužel trpí závažnou nemocí. Návrh na podporu rodiny vzešel rovnou od naší zaměstnankyně, jíž je rodina velmi blízká,“ říká Pavlína Musilová, vedoucí Marketingu a PR finanční skupiny Wüstenrot.

Pomoc pro rodinu Hladíkovu
Pětičlenná rodina Hladíkova nyní žije bytě 1+1. Nejmladšímu Davídkovi je 15 měsíců a v létě mu byla diagnostikována leukémie. Davídkova starší setra Andrea trpí těžkou formou cukrovky a celiakií, mladší sestra Nikolka má diagnostikovaný Downův syndrom. Rodina, tísnící se v malém bytě, musí vzhledem k závažnému zdravotnímu stavu dětí řešit úpravu nového bydlení, tak aby bylo dětem přizpůsobeno
a pomohlo jim zlepšit životní podmínky. Léčba Davídka je velmi náročná a vyžaduje častý pobyt
v nemocnici za přítomnosti maminky. Z tohoto důvodu se o ostatní děti stará otec, který dočasně přerušil své zaměstnání.

Rodina nemá dostatek finančních prostředků pro rekonstrukci nově přiděleného většího bytu Městskou částí Praha 7. Finanční podpora Wüstenrotu tak zajistí dětem nové, kvalitnější bydlení a budou tak moci lépe bojovat s nemocí.

Na fotografii zleva: Milena Hanousková, která požádala o podporu rodiny Hladíkovi, Lars Kohler, předseda představenstva Wüstenrot a Pavlína Musilová, vedoucí Marketingu a PR.