Pořiďte si nový kotel

tiskové zprávy

Vyměňte starý kotel za nový s Půjčkou ProBydlení. Ušetříte sobě i životnímu prostředí.

Praha 2. února 2016 – Finanční skupina Wüstenrot poskytuje svým klientům výhodné financování celé výměny starého kotle za nový. S Půjčkou ProBydlení lze finanční prostředky získat již do čtyř dnů od zažádání. Možné je uhradit nejen výměnu kotle, ale také projektovou dokumentaci, rekonstrukci otopné soustavy nebo komínu. Klienti mohou zažádat až o 500 000 Kč bez zajištění úvěru. Sjednání Půjčky ProBydlení i vedení úvěrového účtu je zdarma.  Díky kotlíkové dotaci se návratnost investice pohybuje od 1 do 3 let.  Evropská komise požaduje do roku 2020 výměnu až 80 000 starých kotlů za ekologicky šetrné.

„Půjčka ProBydlení je ideální pro zájemce, kteří nemají dostatek financí na investici do nového vytápění, ale přesto chtějí stihnout státní dotaci ve výši až 127 500 Kč. Navíc zájemci, kteří získají kotlíkovou dotaci, obdrží peníze z krajského úřadu cca do 60 dnů od podání žádosti o proplacení dotace. Výměnu kotle ale potřebují financovat co nejdříve. Situaci je možné řešit právě Půjčkou ProBydlení,“ říká Pavel Sýkora z Wüstenrotu a dodává: „Nejvíce ušetří lidé, kteří jsou zvyklí topit uhlím ve starém kotli a nyní se rozhodnou investovat do pořízení automatického kotle na uhlí. Roční úspora může dosáhnout až 10 000 Kč ročně.“

Výhodné financování s Půjčkou ProBydlení
Wüstenrot spolupracuje s předními dodavateli a výrobci kotlů na českém trhu. Díky tomu mají klienti 100% garanci kvality provedených prací a samotné výměny. Pokud je žadatel o financování již klientem Wüstenrotu, dostane se na zvýhodněnou úrokovou sazbu 4,5 % p.a.. Zájemci mohou zažádat až o 500 000 Kč bez nutnosti jakéhokoliv zajištění úvěru. Hotovost získají do 4 dnů od podepsání smlouvy a úvěr mohou čerpat prakticky ihned, faktury je možné doložit až dodatečně. Součástí nabídky je také možnost zkrácení doby splácení formou mimořádných vkladů. Zkrácení doby trvání úvěru se dá dosáhnout právě díky kotlíkové dotaci. Za poskytnutí, zpracování a vedení úvěrového účtu klient nic neplatí. Jako benefit k  úvěru čerpanému do 31. 7. 2016 obdrží každý klient poukaz 1 000 Kč na nákup zboží ve studiích Koupelny Ptáček a dárek 1 200 Kč na spuštění kotle nebo tepelného čerpadla.

Modelový příklad, přehled úspor automatického kotle na pevná paliva, zdroj: Benekov

Rodinný dům

Roční úspora

Zdůvodnění úspory

Návratnost investice při využití kotlíkové dotace

200 m2

do 10 000 Kč

- automatický kotel udržuje pocitovou teplotu na zvolené úrovni

- nedochází k přetápění místností

- eliminace úniku tepla (není nutné větrání při přetopení)

 

- rozmezí 1 až 3 let v návaznosti na dodatečné dotace, které poskytují navíc některá města a kraje.

Staré kotle znečišťují ovzduší
Staré kotle na tuhá paliva v současnosti patří mezi největší znečišťovatele ovzduší. Podle analýzy trhu v rámci Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011 bylo v České republice více než 500 000 kotlů na tuhá paliva. A zhruba 50 % kotlů se nacházelo v domácnosti, kde živitel je starší 60 let. V rámci kotlíkových dotací se předpokládá roční výměna minimálně 20 000 kotlů. Dle odborných odhadů dojde mimo dotace k výměně dalších cca 15 000 kotlů. Průměrná výše investice do takové výměny se pohybuje okolo 150 000 Kč. Ministerstvo životního prostředí poskytne do roku 2020 díky Evropské unii 9 miliard korun na výměnu kotlů v rodinných domech.

Podmínky úvěrových produktů Wüstenrotu jsou popsány na www.wustenrot.cz, kde si lze úvěr orientačně spočítat. Více informací o kotlíkové dotaci naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR na www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/.

Kontakt:
Ing. Helena Dušková                                                    Marek Vomočil
Wüstenrot                                                                     Native PR, s.r.o. 
tel.: 257 092 352, 727 821 962                                    tel: 221 592 450, 734 572 970
e-mail:helena.duskova@wuestenrot.cz                       e-mail: marek.vomocil@nativepr.cz