Vánoční party Wüstenrotu přinesla 100 000 korun potřebným

tiskové zprávy

Praha 14. prosince 2017 – Zaměstnanci finanční skupiny Wüstenrot vybrali na svém prosincovém vánočním večírku 48 000 Kč na dobročinné účely. Wüstenrot sumu dorovnal na kulatých 100 000 Kč. Konečná částka byla rovným dílem rozdělena mezi handicapované, Petra Dlouhého a Aleše Městeckého. Oba jsou v obtížné životní situaci a řeší potíže s bydlením. Petrovi tak peníze poslouží k nutné rekonstrukci nově přiděleného bytu a Aleš s rodinou se přiblíží velkému snu o bezbariérovém bydlení.

„Peníze zaměstnanci shromažďují tradičně z prodeje vstupenek na vánoční večírek. Výše vstupného je dobrovolná. Vybraná částka bude letos využita na neodkladnou rekonstrukci a dostavbu jejich bydlení. Petra i Aleše s jeho rodinou podporujeme již delší dobu a věříme, že i s naší pomocí je přiblížíme jejich snu o pohodlnějším bydlení,“ říká Pavlína Musilová, vedoucí Marketingu a PR finanční skupiny Wüstenrot.

Pomoc pro Petra
Petr Dlouhý patří od letošního léta do „wüstenrotí rodiny“, kdy se stal členem týmu v náročném Handy Cyklo Maratonu. Začátkem příštího roku čekají Petra nutné úpravy nově pronajatého bytu, aby jej přizpůsobil svému zdravotnímu handicapu. Petr měl v roce 2009 autonehodu, po níž je připoután na invalidní vozík. Po dlouhé a náročné rekonvalescenci se postupně vrátil do „normálního“ života a nyní se věnuje také osvětě mezi mládeží a dětmi.

Pomoc pro Aleše a jeho rodinu
Wüstenrot podporuje Aleše Městeckého a jeho rodinu od roku 2016. Aleš je 33letý otec tří malých dětí, který v roce 2015 prodělal mozkovou příhodu. Jejím následkem bylo bohužel celkové ochrnutí těla. Kvadruplegik Aleš momentálně řeší nevyhovující bydlení, které není vhodné pro život se zdravotním omezením.

Na fotografii zleva: Lars Kohler, předseda představenstva Wüstenrot, Petr Dlouhý a Pavlína Musilová, vedoucí Marketingu a PR.

Jiří Janeček
Finanční skupina Wüstenrot
tel.: +420 257 092 350, +420 603 424 129
e-mail: jiri.janecek@wuestenrot.cz

Martina Vokrouhlíková
Native PR, s.r.o. 
tel.: +420 734 572 971
e-mail: martina.vokrouhlikova@nativepr.cz