Wüstenrot má za sebou další úspěšný rok

tiskové zprávy

Praha 10. dubna 2018 – Wüstenrot má za sebou další úspěšný rok. V uplynulých 12 měsících dosáhla finanční skupina Wüstenrot zisku 415 milionů korun. V letošním roce se zaměří především na investice a podporu prodejní sítě. Wüstenrot – stavební spořitelna poskytla v uplynulém roce úvěry za více než dvě miliardy korun. Objem čerpaných hypotečních úvěrů překonal hranici sedmi miliard korun, a Wüstenrot hypoteční banka tím dosáhla nejlepšího výsledku za celou dobu své činnosti.

„Dosažené úspěchy jsou opětovným potvrzením správnosti rozhodnutí soustředit se na činnosti, které nám jsou vlastní – služby zaměřené na financování bydlení našich klientů,“ říká Michael Pupala, generální ředitel a předseda představenstva finanční skupiny Wüstenrot, a dodává: „Rekordní výsledek nám otevírá možnost investovat v letošním roce do dalšího zkvalitnění našich produktů, obchodní sítě a do další podpory finančních poradců a obchodních partnerů.“

Silně konkurenční prostředí, přísnější regulace trhu s financováním bydlení i novela zákona o spotřebitelském úvěru byly klíčové faktory ovlivňující podnikání v bankovním sektoru v roce 2017. Navzdory těmto vlivům a zejména díky zlepšené efektivitě dosáhla finanční skupina Wüstenrot v uplynulém roce zisku 415 milionů korun.

Wüstenrot – stavební spořitelna dokázala i na klesajícím trhu s novými smlouvami téměř udržet svůj tržní podíl. Klienti uzavřeli v roce 2017 celkem 32 733 smluv o stavebním spoření s cílovou částkou přes 10,5 miliardy korun. Prodej úvěrů překonal hranici 5,5 tisíce kusů v celkovém objemu 2,1 miliardy korun.

Hypoteční úvěry – refinancování především
Více než polovina (50,2 %) uzavřených smluv na hypoteční úvěr byla za účelem refinancování. Ke koupi nemovitosti jej využilo 25 % klientů.  Klienti čerpali hypotéky za více než 7,2 miliardy korun, což je meziročně zhruba o tři procenta více. Ačkoliv počet hypotečních úvěrů nepatrně poklesl, opět vzrostla průměrná půjčená suma na více než 1,7 milionu korun (+4 %).

„Do budoucna budeme chtít ještě více těžit z unikátní struktury finanční skupiny Wüstenrot. Zaměříme se na maximální využití synergických efektů spolupráce dvou finančních institucí, abychom nabízeli nejefektivnější řešení nejen pro klienty, ale i pro obchodní partnery,“ upozorňuje Michael Pupala.

 

Wüstenrot hypoteční banka 2017 2016
Ukazatele z výkazu o finanční situaci (mil. Kč)
Bilanční suma 32 727 30 191
Pohledávky za bankami 1 458 47
Pohledávky za klienty, čisté 29 458 27 193
Závazky z emitovaných dluhopisů 12 649 11 550
Závazky vůči bankám 1 294 501
Závazky vůči klientům 16 376  15 967
Vlastní kapitál náležející akcionářům 2 323 2 076
Ukazatele z výkazu zisku a ztráty (mil. Kč)
Čistý úrokový výnos 436 446
Čisté výnosy z poplatků a provizí 40 45
Provozní náklady (osobní a správní náklady + odpisy)  211 216
Provozní zisk 248 236
Čistý zisk 200 190
Základní poměrové ukazatele
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu Tier 1 (ROAE) 10,14 %  11,24 %
Kapitálová přiměřenost 14,76 % 15,50 %

 

Wüstenrot – stavební spořitelna  2017 2016
Ukazatele z výkazu o finanční situaci (mil. Kč)
Bilanční suma 36 995 37 332
Pohledávky za bankami 4 464 527
Pohledávky za klienty, čisté 20 110 21 358
Závazky vůči bankám 66 10
Závazky vůči klientům 33 313 33 527
Vlastní kapitál náležející akcionářům 3 289 3 435
Počet aktivních smluv 383 988 392 581
Ukazatele z výkazu zisku a ztráty (mil. Kč)
Čistý úrokový výnos 639 632
Čisté výnosy z poplatků a provizí 140 125
Provozní náklady (osobní a správní náklady + odpisy) 566 549
Provozní zisk 264 268
Čistý zisk 215 215
Základní poměrové ukazatele
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu Tier 1 (ROAE) 7,09 % 6,95 %
Kapitálová přiměřenost 18,44 % 18,95 %

Jiří Janeček
Finanční skupina Wüstenrot
tel.: +420 257 092 350, +420 603 424 129
e-mail: jiri.janecek@wuestenrot.cz

Martina Vokrouhlíková
Native PR, s.r.o. 
tel.: +420 734 572 971
e-mail: martina.vokrouhlikova@nativepr.cz