e-Podatelna Wüstenrot

Jak e-Podatelna funguje

Elektronická podatelna umožnuje elektronické zasílání korespondence/dokumentů/podkladů ke smlouvám o stavebním spoření, k žádostem o úvěr i úvěrovým smlouvám WSS a WHB fyzických i právnických osob, které není třeba dokládat v listinné originální či elektronické ověřené podobě. Není určeno pro dokumenty k eHypotéce.

Vkládejte dokumenty vždy k jednomu číslu smlouvy o stavebním spoření, žádosti o úvěr nebo úvěru WSS a WHB. Pokud máte dokumenty k více číslům smluv, vkládejte a odesílejte je k jednotlivým číslům postupně.

Do pole „ Poznámka“ můžete doplnit informace k vloženým dokumentům.

Vkládat je možné soubory typu PDF, JPEG, JPG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT. Celková velikost všech přiložených souborů nesmí přesahovat 7MB.

­

Formulář
e-Podatelna

Tady můžete nahrát dokument

* 
* 
* 
* 
*