ProDomov
pojištění domácnosti, stavby
a odpovědnosti občana

ochrana pro to nejlepší místo na světě

Domov považujeme za to nejbezpečnější místo na světě. Bezpečí znamená jistotu. Jistota je klid. A pojištění je jednou z cest, jak jej dosáhnout. Díky němu víte, že vaše bezpečí je v bezpečí a že se máte pokaždé kam vrátit.

až 30% sleva k produktu ProDomov

 • Kdo slevu získá? - každý, kdo si uzavře novou pojistnou smlouvu v produktu Wüstenrot ProDomov (domácnost, stavba, odpovědnost) a splní obchodní podmínky
 • Kde lze sjednat? - přes internet, infolinku, osobně u poradce či na pobočce
 • Jak se aplikuje? - platí po celou dobu pojištění

Právě používané zařízení má malé rozlišení pro zobrazení kalkulátoru. Pokud chcete kalkulaci, tak nám zanechte kontakt a my Vám zavoláme:

co potřebujete vědět

pojištění domácnosti

 • pojistné plnění je obvykle v nových cenách, abyste si zničenou nebo odcizenou věc mohli koupit znovu
 • základní pojištění je bez spoluúčasti
 • při stěhování stačí nahlásit pojišťovně novou adresu; po dobu stěhování je domácnost pojištěna na obou adresách (až 30 dnů)
 • k domácnosti můžete pojistit i svoji živnost provozovanou z domova včetně odpovědnosti z podnikatelské činnosti

pojištění stavby

 • pojištění rodinných domů automaticky zahrnuje i pojištění plotů, chodníků, opěrných zdí či slunečních kolektorů umístěných na budově
 • rozestavěný dům pojistíte za nižší pojistné, které zůstává i po jeho dostavení po celou dobu pojištění
 • pojistné plnění se poskytuje v nových cenách
 • z pojistného plnění se neodečítá spoluúčast

výhody pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti

 • pojištění se vztahuje na odpovědnost za škody a újmy způsobené z titulu vlastnictví nebo spoluvlastnictví domu a pozemku.
 • v průběhu stavby pojištěné budovy je pojištěna i odpovědnost vlastníka díla ve stavbě
 • pojištění se vztahuje i na fyzické osoby pověřené údržbou objektu

pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je určeno pro trvale obydlenou domácnost.

Je možné zvolit varianty pojištění MINI, PLUS, SUPERPLUS nebo EXKLUZIV dle rozsahu krytí, všechny však zahrnují tato základní pojistná nebezpečí:

 • požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, nadzvuková vlna
 • voda z potrubí, lom trubky, voda z akvária
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru, lavina, zemětřesení, sesuv půdy a zřícení skal
 • krádež vloupáním, loupež, vandalismus v souvislosti s vloupáním (vnitřní vandalismus)

pojištění stavby

Pojištění je vhodné pro rozestavěné nebo již stojící rodinné domy, byty, chaty, chalupy včetně plotů, chodníků, ale i pro garáže, studny a další vedlejší stavby. Je možné zvolit varianty pojištění STANDARD nebo EXKLUZIV,  již v základním krytí nabízejí ochranu v případě následujících situací:

 • požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, nadzvuková vlna
 • voda z potrubí, lom trubky, voda z akvária
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru, lavina, zemětřesení, sesuv půdy a zřícení skal
 • vandalismus a odcizení stavebních součástí
 • nepřímý úder blesku nebo přepětí

rozsah pojistného krytí pojištění domácnosti MINI, PLUS, SUPERPLUS a EKLUZIV

  MINI PLUS SUPERPLUS EXKLUZIV
Nepřímý úder blesku, přepětí x 10 000 Kč 30 000 Kč 40  000 Kč
Věci v jiných prostorách 10 000 Kč 10 000 Kč (lze zvýšit) 10 000 Kč (lze zvýšit) 20 000 Kč (lze zvýšit)
Kola, koloběžky, v kočárkárně x x x 10 000 Kč
Dětský kočárek ve společných prostorách 5 000 Kč 10 000 Kč (v bytě bez limitu) 30 000 Kč (v bytě bez limitu) 30 000 Kč i v automobilu (v bytě bez limitu)
Invalidní vozík ve společných prostorách 10 000 Kč 10 000 Kč (v bytě bez limitu) 30 000 Kč (v bytě bez limitu) 30 000 Kč i v automobilu (v bytě bez limitu)
Věci mimo místo pojištění (loupež na ulici, krádež v hotelu…) x 1 % pojistné částky, až do 50 000 Kč 2 % pojistné částky, až do 100 000 Kč 2 % pojistné částky, až do 100 000 Kč, jízdní kolo do 10 000 Kč
Věci v uzamčeném zavazadlovém prostoru x x x 20 000 Kč
Elektronika pro případ odcizení 10 % pojistné částky, lze zvýšit 10 % pojistné částky, lze zvýšit 10 % pojistné částky, lze zvýšit Bez limitu
Cennosti pro případ odcizení 10 % pojistné částky 10 % pojistné částky, lze zvýšit 10 % pojistné částky, lze zvýšit 10 % pojistné částky, lze zvýšit
Peníze, ceniny, cenné papíry, karty 5 000 Kč 10 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Antény, satelity (i vně od 3 m nad terénem) 5 000 Kč 10 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Domácí zvířata (včetně nákladů na ošetření) 5 000 Kč 10 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Plavidla 5 000 Kč 10 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Příslušenství motorových vozidel x 10 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Věci k výdělečné činnosti x 10 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Stavební součásti 5 % pojistné částky 5 % pojistné částky 5 % pojistné částky, v případě škody způsobené požárem bez limitu 10 % pojistné částky, v případě škody způsobené požárem bez limitu
Zahradní a údržbová technika 5 000 Kč 10 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Zahradní malotraktor x x 100 000 Kč 100 000 Kč
Srážková voda x x 10 000 Kč 20 000 Kč
Ztráta vody x x x 10 000 Kč

další možnosti připojištění k pojištění domácnosti

 • garáž v jiném místě pojištění (stavba)
 • věci uložené v této garáži
 • rozbití skla (průvanem, nešikovností člena rodiny, úmyslně neznámým pachatelem) včetně sklokeramické varné desky
 • povodně, záplavy
 • připojištění stavebních součástí (podlahy, obklady, podhledy apod.)
 • živnost provozovaná z domova včetně odpovědnosti z podnikatelské činnosti

výhody pojištění domácnosti

 • pojištění domácnosti lze sjednat výhodněji na jedné smlouvě s pojištěním stavby
 • pojištění domácnosti může mít jinou adresu než pojištění stavby (např. když dům či byt je ještě ve výstavbě)

pojištění odpovědnosti občana

Pojištění odpovědnosti pokryje škody a jiné újmy, za které ze zákona odpovídáte, ať už v běžném životě, při sportu, z provozu domácnosti, nebo jako vlastník psa. Jedná se o újmy finanční nebo újmy na zdraví, životě a na věci druhých doma i v zahraničí.

rozsah pojistného krytí pojištění odpovědnosti občana

škody a újmy, na které se pojištění odpovědnosti vztahuje

Škody a újmy, na které se pojištění odpovědnosti vztahuje Z činnosti v běžném občanském životě Z vedení domácnosti a provozu jejího zařízení Z držby a užívání jízdních kol Z provozování sportovní rekreační činnosti Z vlastnictví krotkých domácích zvířat Z vlastnictví a opatrovnictví psa

Varianta – rozsah ČR

Vedení a provoz domácnosti

x x x x x

Varianta – rozsah ČR

Odpovědnost občana

Varianta – rozsah Evropa

Odpovědnost občana

výhody pojištění odpovědnosti

 • v rámci pojištění odpovědnosti jsou pojištěné i osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z vedení domácnosti a provozu jejího zařízení se vztahuje i na osoby, které byt užívají na základě nájemní smlouvy, nebo osoby, které se příležitostně o byt starají

rozsah pojistného krytí pojištění stavby

 • rodinné domy, rodinné rekreační objekty včetně souvisejících staveb, jako jsou ploty, chodníky, opěrné zdi apod.
 • vedlejší stavby (garáž, studna apod.)
 • rodinné domy ve výstavbě (včetně stavebního materiálu umístěného v místě pojištění, pojistná částka se stanovuje podle předpokládané hodnoty dokončené budovy dle projektové dokumentace)
 • bytové jednotky a jednotky ve výstavbě (odpovědnost na společných částech domu plynoucí z vlastnického podílu)

   

Základní pojistná nebezpečí Standard Exkluziv (pro trvale obydlený rodinný dům)
Požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, nadzvuková vlna; voda, lom trubky; vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru, lavina, zemětřesení, sesuv půdy a zřícení skal; vandalismus se zjištěným pachatelem

Základní pojistná částka uvedená ve smlouvě.

Pro chodníky, oplocení a opěrné zdi patřící k přilehlému pozemku je limitem pojistného plnění 200 000 Kč (není-li ve smlouvě sjednán vyšší limit)

Základní pojistná částka uvedená ve smlouvě.

Pro chodníky, oplocení a opěrné zdi patřící k přilehlému pozemku je limitem pojistného plnění 200 000 Kč (není-li ve smlouvě sjednán vyšší limit)

Nepřímý úder blesku, přepětí na elektromotorech sloužících pojištěné budově a na stavebních součástech (např. čerpadla, klimatizace, EZS, kamera, elektronické otevírání vrat apod.) 10 000 Kč 20 000 Kč
Vandalismus bez zjištění pachatele 10 000 Kč 20 000 Kč
Krádež vloupáním, loupež stavebního materiálu a drobné stavební techniky, násilné odcizení stavebních součástí (okapy, dveře, okna), škody způsobené na stavebních součástech krádeží vloupáním nebo vandalismem v souvislosti s vloupáním (vnitřní vandalismus) 20 000 Kč, případně zvýšený limit uvedený v pojistné smlouvě 40 000 Kč, případně zvýšený limit uvedený v pojistné smlouvě
Pojištění strojních rizik na zařízeních sloužících pojištěné budově a na stavebních součástech x 20 000 Kč
Terénní úpravy, porosty, jezírka x 10 000 Kč
Poškození zateplené fasády ptactvem nebo hlodavci x 30 000 Kč
Škody způsobené přílišnými atmosférickými srážkami x 20 000 Kč
Pojištění skla včetně nákladů x 10 000 Kč (limit lze zvýšit)
Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti x 500 000 Kč (limit lze zvýšit)

další možnosti připojištění k pojištění stavby

 • povodně, záplavy
 • terénní úpravy, jezírka, porosty
 • zahradní nábytek, pergoly, zařízení dětského hřiště
 • skleník
 • malotraktory, zahradní stroje a malá plavidla umístěná v pojištěné stavbě

výhody pojištění stavby

 • automatické převedení pojištění budovy ve výstavbě na pojištění dokončené stavby
 • krytí škod vzniklých hašením požáru, a to i v případě hašení sousedního domu
 • pojistné plnění v nových cenách, pokud je budova užívaná a udržovaná
 • bez odečtení spoluúčasti
 • nižší sazba u pojištění rozestavěné budovy, která zůstává i po dokončení stavby

pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti

Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo oprávněného držitele nemovitosti pokryje škody a jiné újmy, za které ze zákona odpovídáte jako vlastník nebo oprávněný držitel nemovitosti. Jedná se o újmy finanční nebo újmy na zdraví, životě (uklouznutí na mokrém schodišti, pád římsy na kolemjdoucího občana) a na věci druhých (pád zmrzlého sněhu ze střechy na auto, pád stromu na střechu souseda).

Spolupojištěné osoby

  Odpovědnost z titulu Spolupojištěné osoby
Dům ve stavbě
 • vlastnictví rozestavěné stavby nebo práva stavby
 • vlastnictví nebo poctivé držby pozemku
 • fyzická osoba pověřená k čištění a údržbě chodníků, schodišť, chodeb nebo prostranství patřících ke stavbě, pokud se nejedná o podnikatelskou činnost nebo zaměstnání
Dům v užívání
 • vlastnictví nebo oprávněné držby stavby včetně pozemku
 • vlastnictví nebo oprávněné držby cesty nebo plotu
 • vlastnictví nebo provozu zařízení v domě určeném pro nájemníky
 • fyzická osoba pověřená stavebním dozorem
 • fyzická osoba příležitostně vypomáhající pojištěnému na stavbě
Bytová jednotka
 • vlastnictví podílu na společných částech domu

IT Asistence

K pojištění domácnosti nebo stavby lze připojistit IT Asistenci.

 • IT asistence spočívá v podpoře uživatelů počítačů, notebooků, tabletů a podobných zařízení.
 • Vzdálená asistence funguje na principu připojení odborníka přes internetové připojení přímo do počítače klienta. Tam poté může provádět instalaci nebo aktualizaci softwaru, nastavovat služby nebo řešit vzniklé problémy, například funkčnosti softwaru. Uživatel přitom může sledovat, co přesně technik provádí. Spojení je zabezpečené a není možné, aby došlo ke znovupřipojení bez souhlasu klienta.
 • Při jednodušších operacích a při instalaci zařízení bez připojení k internetu (TV, DVD přehrávače, set top boxy atp.) je možné využít telefonickou asistenci, při které technik přímo radí, jak postupovat. V případě, že klient vlastní potřebné technologie, lze telefonickou asistenci provést formou videokonference.
 • Služba obnovy dat spočívá ve zpřístupnění nedostupných dat na poškozeném nosiči, například na pevných discích, CD a DVD, v komprimovaných složkách, poškozených dokumentech atp., zahrnuje dopravu nosiče.

rekreační domácnost

Pojistná nebezpečí Rozsah pojistného krytí
1.    Základní pojištění Pojistná částka minimálně 100 000 Kč
Požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, nadzvuková vlna; voda z potrubí; vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru, lavina, zemětřesení, sesuv půdy a zřícení skal
Odcizení: krádež vloupáním, loupež, vandalismus v souvislosti s vloupáním
Nepřímý úder blesku, přepětí x
Srážková voda x
2.    Limity pro jednotlivé věci, soubory věcí
a)    Cennosti – odcizení 10 000 Kč
b)    Peníze, ceniny, cenné papíry, platební karty x
c)    Elektronika – odcizení 10 000 Kč
d)    Věci v jiných prostorách

✓ 

(v případě domácnosti v bytové jednotce limit 10 000 Kč)

e)    Věci mimo místo pojištění x
f)    Venkovní antény x
g)    Domácí zvířata x
h)    Plavidla 30 000 Kč
i)    Dětský kočárek – ve společných prostorách domu 10 000 Kč
j)    Invalidní vozík – ve společných prostorách domu 10 000 Kč
k)    Příslušenství motorových vozidel x
l)    Zahradní a údržbová technika 30 000 Kč
m)    Zahradní malotraktor x
n)    Věci k výdělečné činnosti x
o)    Stavební součásti 5 % PČ, pro vloupání
3.    Možnost připojištění
Pojištění povodní a záplav Ve smlouvě stanovený limit pro všechny pojistné události v pojistném období, nepřesahující výši pojistné částky, maximálně však 100 000 Kč.

 

poraďte se zdarma

konkrétní specialista v mém regionu

to chci

Máte dotaz? Zavoláme vám!