Pojištění majetku
a odpovědnosti

Ochrana pro to nejlepší místo na světě

S Allianz pojišťovnou máme pro vás nabídku majetkového pojištění. Domov považujeme za to nejbezpečnější místo na světě. Bezpečí znamená jistotu. Jistota je klid. A pojištění je jednou z cest, jak jej dosáhnout. Díky němu víte, že váš domov je v bezpečí a že se máte pokaždé kam vrátit.

Asistenční služby

Přestane chladit lednička? Váš počítač napadne virus? Asistenční služba Home Assistance Vám v nouzi pomůže.

Základní asistence stav nouze (havarijní situace, zabouchnutí klíčů)
Rozšířená asistence stav nouze, deratizace a dezinsekce, servis elektrospotřebičů
Deratizace a dezinsekce zásah specialisty proti hlodavcům, obtížnému hmyzu a jiným členovcům
Servis elektrospotřebičů oprava domácích elektrospotřebičů
IT asistence zásah vzdáleným přístupem
Asistence pro cyklistu odvoz kola do nejbližší opravny
Asistence pro cyklisty - rodina odvoz kola do nejbližší opravny - až 5 kol v rámci rodiny
Modré stránky nalezení kontaktu na zhotovitele

 

Pojištění domácnosti

S pojištěním domácnosti jste chráněni například proti zlodějům, vandalům, nepřízni počasí a samozřejmě i proti vytopení kvůli technické závadě na potrubí. Klidný spánek Vám zaručí správně nastavené pojištění Vašeho domova. 

Jaké typy domácnosti lze pojistit?

 • v rodinném domě
 • v bytovém domě
 • v mobilním domě
 • movité věci v garáži
 • bezpečnostní schránky

 

Máte dotaz? Přejděte na kontaktní formulář.

 • věci k podnikání (kromě elektroniky a optiky, to již máte automaticky pojištěno v základu)
 • věci na zahradě - pojistit lze jak zahradní nábytek, grily, tak zařízení dětského hřiště, trampolíny a robotické sekačky. A to i proti odcizení.
 • věci odložené na místě k tomu určeném - např. v šatně, v čekárně u lékaře, v divadle
 • věci v hotelích a penzionech
 • věci na kolejích, internátech
 • věci předané za účelem poskytnutí služby (čistírna)
 • věci vnesené návštěvou - jakákoliv movitá věc, kterou si s sebou přinesla návštěva
 • věci v autě - osobní věci, střešní a zadní nosiče a střešní boxy, sportovní potřeby, dětský kočárek užívaný k určenému účelu, zdravotní pomůcky, na které je pojištěná osoba odkázána, elektronické a optické přístroje
Velká hrozba požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, kouř, pád předmětů, vichřice, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, sesuv, rázová vlna
Velká voda povodeň, záplava
Vodovodní hrozba voda z vodovodního zařízení, vystoupnutí vody z kanalizace, mráz, sprinklerové hasicí zařízení, voda z akvária
Zloději krádež vloupáním, loupež, loupežné přepadení, vandalismus, prostá krádež kočárků a inval. vozíků, kompenzace výjezdu bezp. agentury
Déšť a sníh atmosférické srážky, tíha a tlak sněhu
Rozbité sklo rozbití skla z nepojištěné příčiny
Elektro přepětí/zkrat, podpětí, porucha chladicího zařízení
Uskladnění věcí náklad na uskladnění věcí po škodě
VIP Garance nejširší krytí, neuplatnění podpojištění, stres benefit, nevracení plnění

 

Pojištění domu a jiné budovy

Každý den se setkáváme s mnoha riziky. Domem se může prohnat rozvodněná řeka, bouřka může poškodit střechu, vandal se podepíše na fasádu, nebo třeba hlodavec či kuna poškodí vnitřní zateplení domu.

Škodám mnohdy zabránit nelze, ale se správným pojištěním už Vás nezaskočí ani černý mrak.

Jaké typy budov lze pojistit?

 • rodinný dům (chalupa), chata, byt v osobním vlastnictví, mobilní dům - včetně vedlejších staveb + garáž, která se nachází ve vzdálenosti do 500 m od pojištěné stavby
 • družstevní byt - včetně vedlejších staveb
 • samostatná garáž v osobním vlastnictví, popř. garáž ve vzdálenosti nad 500 m
 • vedlejší stavby na jiném místě pojištění - stodola, stáj, oplocení, bazén
 • stavební součásti družstevních a nájemních bytů

 

přejít na kontaktní formulář

 • připojištění porostů - krásnou zahradu s okrasnými dřevinami (stromy, keře a polokeře)
 • připojištění krbů a vířivek - vztahuje se na ty, které nejsou vedlejší stavbou a které nejsou spojeny s hlavní stavbou
 • hřbitovní stavby - poničené hroby nebo hrobky
 • markýzy, firemní štíty, reklamy - k zastínění teras nebo zastřešení pergol se dnes hojně využívají a oprava či zakoupení bývají poměrně nákladné
Velká hrozba požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, kouř, pád předmětů, vichřice, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, sesuv, rázová vlna
Velká voda povodeň, záplava
Vodovodní hrozba voda z vodovodního zařízení, vystoupnutí vody z kanalizace, mráz, sprinklerové hasicí zařízení, ztráta vody
Zloději krádež vloupáním, loupež, vandalismus, prostá krádež stavebního materiálu
Déšť a sníh atmosférické srážky, tíha a tlak sněhu
Poškození zvířetem poškození plotu zvěří, poškození fasády zvířetem či hmyzem, poškození vnitřního zateplení hlodavcem či kunou
Rozbité sklo rozbití skla z nepojištěné příčiny
Elektro přepětí/zkrat, podpětí
Ztráta nájemného ušlý zisk pojištěného při škodě, která znemožnila jejich obývání; ke škodě musí dojít z pojištěného nebezpečí
Strojní pojištění vady, chyba obsluhy - strojní pojištění, které se týká hlavní stavby - pojezdové brány, garážová vrata PZTS, velíny inteligentních domů, čerpadla, zabudované elektrospotřebiče
VIP Garance nejširší krytí, neuplatnění podpojištění, stres benefit

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti (tzv. „pojistka na blbost“) pokryje škody a jiné újmy, za které ze zákona odpovídáte, ať už v běžném životě, při sportu, z provozu domácnosti, nebo jako vlastník psa. Jedná se o újmy na zdraví, životě a na věci druhých doma i v zahraničí, popř. z nich vyplývající následné škody jako je ztráta výdělku nebo ušlý zisk.

Velká hrozba běžná činnost občana, vedení domácnosti, rekreační sport (vč. cyklistiky a jezdectví), chov psa, používání malých plavidel
Můj dům škody z vlastnictví budovy a bytu v OV (trvale obývaný pojištěným), svépomocné provádění stavebních prací na tomto objektu
Chovatelem bez starostí chov psů (více než jednoho), chov hospodářských zvířat
Zbraně legální držba a používání zbraní (mimo myslivost)
Regres zdravotní pojišťovny náklady na léčení, nemocenské dávky
Moje domy škody z vlastnictví budovy a bytu v OV (trvale obývaný), svépomocné provádění staveb. prací na tomto objektu
Pomocné práce výpomoc jiných osob v domácnosti, při stavebních pracích nebo při opatrování zvířat
Cestujte v bezpečí rozšíření na Evropu
Pronájem škody na pronajaté budově nebo jednotce
Ubytovací zařízení škody v ubytovacím zařízení
Zapůjčené věci škody na věcech převzatých
Zaměstnání škody způsobené zaměstnavateli

Pojištění právní ochrany

Řešíte sousedské spory? Účtuje Vám dodavatel energií nereálné odběry? Nebo Vám stavební firma špatně opravila střechu a odmítá odstranit závady?

Sjednáním právní ochrany si zabezpečíte právní poradenství a platby za advokáta, soudní řízení, zpracování znaleckých posudků či služby tlumočníka.

Základní právní ochrana právní poradenství 24/7
Právní ochrana domova nároky a spory z vlastnického práva k domu, sousedské spory, spory s dodavateli energií, spory s pojišťovnami
Právní ochrana soukromí nároky na úhradu újmy pojištěného, spory z vlastnického práva k movitým věcem, spory při reklamaci zboží, spory s pojišťovnami, právo sociálního zabezpečení
Nájemní spory nároky a spory z nájemního práva, spory s dodavateli energií

 

Pojištění bytových domů

Pojištění budovy a movitého majetku ve vlastnictví pojištěného bytového družstva nebo SVJ

  Normal Optimal Exkluziv
Požár, výbuch, imploze, úder blesku, pád letadla
Vichřice, krupobití, voda z vodovodního zařízení
Krádež vloupáním, loupež
Povoděň, záplava, sesuv půdy, zemětřesení
Tíha sněhu, pád předmětů
Náraz vozidla, mráz, rozbití skla
Rázová vlna nadzvukových letadel
Znečištění kouřem, atmosférické srážky
Voda z kanalizace, zkrat v elektromotorech
Přepětí, podpětí, vandalismus, poškození fasády
Chybná funkce sprinkleru, ztráta vody, ztráta nájemného

 

 

Můžete si u nás pojistit výkon vlastnictví bytového domu, tzn. škody, za které je odpovědný vlastník domu.

Pojištění se vztahuje:

 • Na náhradu:
Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení.

 

Můžete si vybrat limit plnění
1 mil. Kč - 20 mil. Kč

Škody na věci.
Jiné újmy na jmění, zejména ztráta na výdělku, ušlý zisk.
 • Na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou, tzv. regres.
 • Na úhradu dávek nemocenského pojištění vyplácených na území ČR, tzv. regres.
 • Na náhradu soudních výloh proti neoprávněně vzneseným nárokům.

 

Pojištění rekreačních objektů

Pro rekreační budovy doporučujeme pojištění budovy včetně vedlejších staveb, jako jsou např. garáž, kůlna, studna, bazén a základní pojištění domácnosti. I základní vybavení rekreační chaty či chalupy se vyplatí pojistit.

Samozřejmě i zde lze připojistit pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví rekreačně obývané budovy.

 

přejít na kontaktní formulář

Jaké typy budov pojistíme?

 • rekreačně obývaný rodinný dům (chalupa)
 • rekreačně obývaný bytový dům
 • chata
 • rekreačně obývaný byt v osobním vlastnictví
 • rekreačně obývaný družstevní byt
  Normal Optimal
Požár, výbuch, úder blesku nebo zřícení letadla
Vichřice nebo krupobití
Voda z vodovodního zařízení
Krádež vloupáním
Loupež
Povoděň nebo záplava
Náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin
Tíha sněhu
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů
Náraz vozidla
Mráz na topném systému a vodovodním zařízení
Zemětřesení

 

 

Jaké typy domácnosti pojistíme?

 • v rodinném domě
 • v bytovém domě
  Normal Optimal
Požár, výbuch, úder blesku nebo zřícení letadla
Vichřice nebo krupobití
Voda z vodovodního zařízení
Krádež vloupáním
Loupež
Povoděň nebo záplava
Náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin
Tíha sněhu
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů
Náraz vozidla
Mráz na topném systému a vodovodním zařízení
Zemětřesení

 

Co budete mít pojištěno Varianta 1 Varianta 2
Výkon vlastnictví k rekreačně obývané budově, svépomocné stavební práce, výpomoc jiných osob při stavebních pracích. Limit pojistného plnění je 500 000 Kč. Limit pojistného plnění je 1 000 000 Kč.

operátorChcete sjednat pojištění nebo získat více informací?

Zavolejte certifikovanému finančnímu poradci, který vám se vším ochotně pomůže.

najít kontakt na nejbližšího poradce

Máte dotaz? Zavoláme vám!

Stisknutím tlačítka „Odeslat formulář“ vyjadřujete svůj souhlas s tím, že Vás budeme kontaktovat za účelem poradenství ohledně našich produktů. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Bližší informace o zpracování osobních údajů najdete zde.